1.1.16 Діаметри труб у таблицях норм вказані за умовним проходом. Для вказаних у проекті розмірів труб за зовнішнім діаметром належить застосовувати норми для найближчого меншого діаметра умовного проходу.

1.1.17 Установлення берегових інформаційних знаків підводних переходів слід визначати додатково.

1.1.18 При нормуванні робіт за групами 14, 37, 63 відмивання, розмивання і відсмоктування ґрунту враховувати додатково.

1.1.19 На розроблення підводних траншей канатно-скреперною установкою не допускається застосування коефіцієнтів за таблицею 4 (п.п.1.3.1 - 1.3.9).

1.1.20 У нормах груп 15, 16, 38, 39, 64, 65 враховується грубе, ретельне, дуже ретельне рівняння постелей. До грубого відноситься рівняння поверхонь із відхиленнями від проектної відмітки на 200 мм, до ретельного - на 80 мм, до дуже ретельного - на З0 мм.

1.1.21 У нормах груп 22, 23, 47, 48, 73, 74 витрати труб і кабелю нормами не враховані і повинні визначатися додатково за проектними даними.

1.1.22 У нормах груп 53, 79 витрати мертвих якорів, ланцюгів і бочок слід визначати за проектними даними.

1.1.23 Вказаний у даному збірнику розмір "до" включає в себе цей розмір.

1.2 Правила обчислення об'ємів робіт

1.2.1 Об'єм робіт і конструкцій у проекті слід визначати у вимірниках, прийнятих у групах норм збірника.

1.2.2 Об'єм скельного ґрунту, розпушеного підриванням під водою, а також об'єм робіт з розроблення ґрунтів слід визначати у щільному стані за проектними профілями траншей і котлованів.

1.2.3 Об'єм робіт із занесення підводних траншей і котлованів ґрунтом слід враховувати додатково за спеціальними розрахунками залежно від терміну виконання робіт і гідрологічних умов, що установлюються проектом.

1.2.4 Площа рівняння кам'яних, щебеневих (гравійних) і піщаних постелей під водою водолазами визначається по верху постелі, обмеженому проектним контуром.

1.2.5 Об'єми робіт із підводного бетонування визначаються за об'ємом бетону у конструкції. При цьому об'єми невеликих ніш, пазів та інших пустот менше 0,15 мЗ із об'єму конструкції виключати не слід.

1.2.6 Довжина трубопроводів і кабелів, що укладаються у підводні траншеї, визначається окремо для руслової і прибережної частин. Довжина руслової частини визначається по трасі в межах урізу (по дзеркалу води) при розрахунковому робочому горизонті води. Довжина прибережної частини визначається на відстані не більше 50 м для трубопроводів і 25 м для кабеля з кожної сторони ріки (водойми) при глибині води в траншеї менше 1,5м.

При визначенні довжини кабеля враховується її збільшення на "змійку" на основі ВСН-116-87 Інструкції з проектування лінійно-кабельних споруд зв'язку. При укладанні кабеля в підводні траншеї запас 14%, у берегові траншеї - 2%.

У випадку, коли проектом передбачені вертикальні відводи, проектну довжину підводного трубопроводу слід зменшувати на довжину вертикальних відводів.

1.2.7 При обґрунтуванні проектом необхідності підбивання ґрунту під укладений підводний трубопровід гідромоніторами об'єм підбивання на 100 м підводної частини трубопроводу (з урахуванням прибережних ділянок) слід приймати за таблицею 3.

Таблиця 3

Діаметр умовного проходу трубопроводу, мм Максимальний об'єм підбивання ґрунту, мЗ

300
35

500
40

700
45

1000
50

1200
55

1400
60

1800
70


При застосуванні підбивання ґрунту під трубопровід планування дна траншеї додатково не враховується.

1.2.8. Площа дна акваторії, що підлягає водолазному обстеженню, визначається в межах, установлених проектом.

1.3 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 4 - Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Умови застосування

Номери груп (норм)

Коефіцієнти до норм:

витрат труда робітників-будівельників

часу експлуатації машин

витрат матеріалів

1

2

3

4

5

1.3.1 Проведення водолазних робіт на

глибинах менше 2,5 м і понад 12

до 20 м5-7, 14-18,23,25,

26, 28, 31-33, 37-39, 42,43,48,50,51,

54, 57-59, 63-65, 68, 69, 74, 76,77,80

24,49,75

22, 47,73

4, 29, 30, 55, 56, 81

20,21,45,46,71,72

1,1

1,06

1,05

1,05

1,01

1,1

1,1

1,04

1,1

1,03

-

-

-

-

-

1.3.2 Проведення водолазних робіт на

глибинах понад 20 до 25 м5-7, 14-18,23,25,

26,28, 31-33,37-39,

42,43,48, 50,51,

54, 57-59, 63-65, 68,

69, 74, 76,77,80

1,4


1,4


-


41,67

1,3

1,2

.

24, 29, 49,55,75,81

1,2

1,3

-

22, 40, 47,66,73

1,2

1,1

-

4, 30, 56

1,2

1,4

.

53,79

1,2

1,02

-

20,21,45,46,71,72

1,03

1,4

-

1.3.3 Проведення водолазних робіт на

глибинах понад 25 до 30 м


5-7,14-18,23,25, 26,28,31-33,37-39, 42,43,48,50,51, 54, 57-59, 63-65, 68, 69, 74, 76,77,80

2,3


2,3


-


41,67

1,9

1,5

-

24,49, 75

1,8

2,0

-

22,47,73

1,7

1,5

-

4 30, 56

1,6

2,2

-

29,55,81

1,6

1,9

-

40,66

1,6

1,4

-

53,79

1,5

1,1

.

20,21,45,46,71,72

1,1

1,5

.

1.3.4 Проведення водолазних робіт на

глибинах понад 30 до 35 м


5-7,14-18,23,25, 26, 28, 31-33,37-39, 42,43,48,50,51, 54, 57-59, 63-65, 68, 69, 74, 76,77,80

3,2
3,2-41,67

2,5

1,9

-

24,49, 75

2,4

2,6

-

22, 47,73

2,1

2,0

-

4 30,56

2,1

3,0

-

29, 55, 81

2,1

2,6

-

40,66

2,1

1,7

.

53,79

1,9

1,1

-

20,21, 45,46,71,72

1,2

1,8

-

1.3.5 Проведення водолазних робіт на

глибинах понад 35 до 40 м


5-7, 14-18,23,25, 26,28,31-33,37-39, 42,43,48, 50,51, 54, 57-59, 63-65, 68, 69, 74,76,77,80

4,3
4,3
-
41,67

3,3

2,3

-

24,49,75

3,0

3,4

-

22, 47,73

2,7

2,2

-


4, З0, 56

2,6

4,029,55,81

2,6

3,4

-

40,66

2,6

2,0

-

53,79

2,3

1,2

-

20,21,45,46,71,72

1,3

2,2

.

1.3.6 Проведення водолазних робіт на

глибинах понад 40 до 45 м


5-7,14-18,23,25,

5,2


5,2


-


26,28,31-33,37-39, 42,43,48,50,51, 54, 57-59, 63-65, 68, 39, 74, 76, 77, 80

41,67

3,9

2,7

-

24,49,75

3,6

4,1

-

22,47, 73

3,2

2,5

-

4, 30,56

3,1

4,7

-

40,66

3,1

2,3

-

29, 55,81

3,0

4,0

-

53,79

2,7

1,2

-

20,21,45,46,71,72

1,4

2,51.3.7 Проведення водолазних робіт на

глибинах понад 45 до 50 м


5-7, 14-18,23,25, 26, 28, 31-33, 37-39, 42,43,48,50, 51, 54, 57-59, 63-65, 68,

69,74,76, 77,80

8,6


8,6


-


41,67

6,3

4,0

-

24,49,75

5,7

6,6

-

22, 47,73

4,9

3,7

-

40,66

4,8

3,3

-

4, 30,56

4,7

7,8

-

29,55,81

4,6

6,4

-

53,79

4,0

1,4

-

20,21,45,46,71,72

1,6

3,7

-

1.3.8 Проведення водолазних робіт на

глибинах понад 50 до 55 м


5-7, 14-18,23,25, 26, 28, 31-33, 37-39, 42,43,48,50,51, 54, 57-59, 63-65, 68, 69,74,76,77,80

11


11


-


41,67

8

5

-

24,49,75

7,1

8,3

-

22, 47,73

6,1

4,5

-

40,66

6,0

4,0

-

4, 30,56

5,9

9,9

-

29, 55,81

5,8

8,1

-

53,79

5,0

1,5

-

20,21,45,46,71,72

1,8

4,5

-

1.3.9 Проведення водолазних робіт на глибинах понад 55 до 60 м

5-7, 14-18,23,25, 26, 28, 31-33, 37-39, 42,43,48,50,51, 54, 57-59, 63-65, 68, 69, 74, 76, 77, 80

12


12


-


41,67

8,7

5,4

-

24, 49, 75

7,8

9,1

-

22, 47, 73

6,6

4,8

-

40,66

6,5

4,3

-

4, 30,56

6,3

10,8

-

29,55,81

6,3

8,8

-

53,79

5,4

1,6

-

20,21,45,46,71,72

1,9

4,9

-

1.3.10 Проведення водолазних робіт при температурі води нижче +12 град.С і вище 37 град.С, а також при наявності забрудненості води шкідливими і токсичними домішками

5-7, 14-18, 23, 25,

1,25

1,25

-

- 26, 28, 31-33, 37-39,42,43,48,50,51,54, 57-59, 63-65, 68,69, 74, 76, 77, 8024, 49, 75

1,2

1,2

-


22,40, 47, 53, 66,

73,79

1,1


1,1


-


4,29, 30, 55,56,81

1,1

1,2

-

41,67

1,2

1,1

-

20,21,45,46,71,72

1,02

1,1

-

5-7,14-18,23,25, 26, 28, 31-33, 37-39, 42,43,48,50,51,

54, 57-59, 63-65, 68, 69,74,76,77,80

1,151,15-


1.3.11 Проведення водолазних робіт на

в'язкому або захаращеному ґрунті

та під льодом24,40,41,49,53, 66,67, 75, 79

1,1


1,1


-


22, 47, 73

1,1

1,05

-

4,29, 30, 55,56,81

1,07

1,1

-

20,21,45,46,71,72

1,01

1,1

-

5.7,14-18,23,25, 26,28,31-33,37-39, 42,43,48, 50,51, 54, 57-59, 63-65, 68, 69,74, 76, 77,80

1,3


1,3


-


1.3.12 Проведення водолазних робіт у

стиснених умовах (колодязі,

тунелі, трубопроводи при відстані

між палями, трубами та ін. менше

1,5м)


24, 49, 75

1,2

1,2

-

22,41,47,67,73

1,2

1,1

-

4, 29, 30, 40,55,56,

66,81

1,15


1,2


-


53,79

1,1

1,1

-

20,21,45,46,71,72

1,03

1,1

-

5-8, 9(норми7-10), 14-18,23,25,26,28, 31-33, 37-39, 42, 43, 48,50,51,54,57-59, 63-65, 68, 69,74,76, 77,80

1,4


1,4


-


1.3.13 Проведення водолазних робіт при

хвилюванні води від 2 до 3 балів


41,67

1,3

1,2

-

24,29,49,55,75,81

1,2

1,3

-

22, 40, 47, 53,66,

73,79

1,2


1,1


-


4, 30,56

1,2

1,4

-

20,21,45,46,71,72

1,03

1,1

-

5-8, 14-18,23,25, 26,28,31-33,37-39, 42,43,48,50,51, 54, 57-59, 63-65, 68, 69, 74, 76, 77,80

1,21,2


-


1.3.14 Проведення водолазних робіт при

швидкості течії від 0,5 до 1 м/сек22, 24, 29, 47,49,

55,73, 75,81

1,1


1,1


-


4, 30,56

1,1

1,2

-

20,21,45,46,71,72

1,02

1,1

-

5-7,14-18,23,25, 26,28,31-33,37-39, 42,43,48,50,51, 54, 57-59, 63-65, 68, 69,74, 76, 77,80

1,4


1,4


-


1.3.15 Проведення водолазних робіт при

швидкості течії від 1 до 1,5 м/сек


24,29, 49, 55, 75, 81

1,2

1,3

-

4, 30, 56

1,2

1,4

-

22, 47, 73

1,2

1,1

-

20,21,45,46,71,72

1,03

1,1

-

7,14-18,23,25,26, 28, 33 37-39, 42, 43, 48,50,51,54,59, 63-65, 68, 69, 74, 76, 77,80

1,2


1,2


-


1.3.16 Проведення водолазних робіт при

радіусі видимості менше 1 м


22,24, 29, 47, 49,

55, 73, 75,81

1,1

1,1

-

4, 30,56

1,1

1,2

-

20,21,45,46,71,72

1,02

1,1

-

1.3.17 Проведення водолазних робіт при

відсутності видимості


7, 14-18,23,26,28, 33, 37-39, 42, 43, 48, 51, 54, 59, 63-65, 68, 69,74,77,80

1,3


1,3


-


24,29, 49,55, 75, 81

1,2

1,2

-


4, 30,56

1,2

1,3

-

22, 47, 73

1,2

1,1

-

20,21,45,46,71,72

1,03

1,1

-

1.3.18 Робота на ріках і водоймах із

пропуском суден


5-12,14, 16-18,22,

24-28

1,1


1,1


-


15,20,21,29

1,03

1,1

-

1.3.19 Розроблення ґрунтів, засмічених пнями, корінням дерев та іншими включеннями, що знижують продуктивність механізмів

5,6,8,9,10,31,32,

57,58


1,1


1,1


-


1.3.20 Робота земснарядів при глибині

забору ґрунту понад 10 до 20 м

9 (1-6)


-

1,1


-


1.3.21 Висота вибою менше 1,5 м

9

-

1,18

-

1.3.22 Висота вибою понад 1,5 до 3 м

9

-

1,05

-

1.3.23 Укладання трубопроводів у

траншеї прибережної частини рік

та водойм

20,21,45,46,71,72


0,9


0,9


0,9


1.3.24 Укладання кабелів у траншеї

прибережної частини рік та водойм

22, 47, 73


0,85


0,85


0,85


1.3.25 Укладання трубопроводів у

підводні траншеї при довжині

переходу по дзеркалу води

31-200 м

20,21,45,46,71,72


1,05


1,05


1,05


1.3.26 Те ж, при довжині переходу 401-

700м

20,21,45,46,71,72


0,9


0,9


0,9


1.3.27 Те ж, при довжині переходу 701-

1500м

20,21,45,46,71,72


0,85


0,85


0,85


1.3.28 Те ж, при довжині переходу понад

1500м

20,21,45,46,71,72


0,8


0,8


0,8


1.3.29 Підбивання ґрунту під укладений

трубопровід, планування дна,

зрізання-рівняння схилів, рівняння

зворотної засипки траншеї та

котлована, а також зворотна

засипка траншей і котлованів

раніше вийнятим ґрунтом, який

знаходиться на брівці, за

допомогою гідромоніторів

5,31,57


0,6


0,6


-


1.3.30 Опускання одного метра

вертикального відводу при діаметрі

труб до 500 мм

20,21,45,46,71,72


1,1


3,2


-


1.3.31 Те ж, при діаметрі труб до

1000 мм

20,21,45,46,71,72


1,1


5,0


-


1.3.32 Те ж, при діаметрі труб до

1400 мм

20,21,45,46,71,72


1,1


5,3


-


1.3.33 Ширина ріки (водойми) по

дзеркалу води понад 300 до 600 м

27


0,85


0,85


-


1.3.34 Розроблення ґрунту плавкраном

16 т із грейфером місткістю 4 мЗ

шаром менше 0,5 м

11 (4-6), 34 (4-6),

60 (4-6)-1,8


-