С.179 ДБН Д.2.4-16-2000
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Ресурсні елементні кошторисні норми
на ремонтно-будівельні роботи


Зовнішні інженерні мережі

(Збірник 16)
(ДБН Д.2.4-16-2000, МOD)


ДСТУ Б Д.2.4-16:2012
Видання офіційне

Київ

МІНРЕГІОН УКРАЇНИ

2012

ПЕРЕДМОВА


1 Внесено: Департамент розвитку будівельної діяльності,
ціноутворення та економіки будівництва,

ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект», Технічний комітет ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві»2 Прийнято та НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 28.12.2012 № 667,

чинний з 2014-01-013 Національний стандарт відповідає ДБН Д.2.4-16-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 16. Зовнішні інженерні мережі»4 На заміну: ДБН Д.2.4-16-20005 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1:2009 належить до комплексу нормативних документів «Д.2.4» – «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи»
_____________________________________________________________________________


Право власності на цей документ належить державі Україна.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і

розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Мінрегіон України, 2012

ВСТУП

Цей національний стандарт розроблено на заміну ДБН Д.2.4-16-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 16. Зовнішні інженерні мережі» методом перевидання (передруку) з актуалізацією нормативних посилань згідно з додатком до цього вступу.

Підставою для розроблення цього національного стандарту є Закони України «Про стандартизацію», «Про будівельні норми», постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 471 «Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року».

У цьому стандарті враховано зміни та доповнення до ДБН Д.2.4-16-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 16. Зовнішні інженерні мережі », внесені за час їх дії.

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

ДБН Д.2.4-16-2000

Збірник 16. Зовнішні інженерні мережі


1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА1.1 Галузь застосування

1.1.1 Цей збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи, необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні робіт з розбирання, ремонту та прокладання зовнішніх інженерних мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання.


1.2 Загальні вказівки

1.2.1 Збірник складається з наступних підрозділів:

– водопровід;

– каналізація;

– теплопостачання;

– газопостачання;

  • різні роботи;

  • електричний захист від корозії підземних інженерних споруд і мереж;

  • зливова каналізація.

1.2.2 Нормами цього збірника передбачено виконання робіт із прокладання зовнішніх інженерних мереж з використанням вузлів, деталей та збірних конструкцій промислового виготовлення.

1.2.3 Нормами цього збірника витрати ресурсів на виконання робіт із розбирання трубопроводів враховано, виходячи з умов повного розбирання на окремі труби та фасонні частини.

1.2.4 В нормах враховано витрати ресурсів на виконання супутніх та допоміжних робіт, що виконуються при ремонті та прокладанні зовнішніх інженерних мереж: очищення внутрішніх та зовнішніх поверхонь труб від забруднення; підчищання готових приямків та перевірка уклонів; підбивання труб грунтом або бетоном; зачищення дна траншей; переставлення кріплень при опусканні труб тощо

1.2.5 В нормах наведено діаметри труб та арматури за умовним проходом.

У випадках, коли проектом передбачаються труби або арматура діаметром, що відрізняється від наведених у нормах, слід застосовувати норми для труб або арматури найближчого більшого діаметру.

1.2.6 Норми призначені для визначення витрат ресурсів на виконання робіт із прокладання зовнішніх мереж водопостачання при тиску до 2,5 МПа (25 ат.), а також аналогічних трубопроводів іншого призначення.

1.2.7 В нормах на антикорозійну ізоляцію сталевих трубопроводів ураховано витрати ресурсів на ізоляцію фасонних частин.

1.2.8 В випадках застосування сталевих труб, що поставляються із заводською ізоляцією, витрати ресурсів на антикорозійну ізоляцію стиків та фасонних частин слід визначати за нормами груп 12-14, 18-20.

1.2.9 Нормами груп 25, 26 враховано витрати ресурсів на приєднання арматури на фланцевих фасонних частинах. При установленні арматури на трубопровід витрати ресурсів на приварювання відповідних фланців слід визначати за нормою групи 30.

1.2.10 Нормами груп 34, 35 передбачено витрати ресурсів в умовах ведення робіт з безтраншейного прокладання труб (футлярів) у грунтах 2 групи.

При веденні робіт у грунтах 1 групи до норм груп 34 і 35 до витрат труда робітників-будівельників та часу експлуатації машин застосовується коефіцієнт 0,86.

При веденні робіт у грунтах 3 групи до норм групи 34 до витрат труда робітників-будівельників та часу експлуатації машин застосовується коефіцієнт 1,26, до норм групи 35 – 1,18.

1.2.11 Витрати ресурсів на розбирання та улаштування покриття навколо люка при перекладанні горловини або при заміні люка визначається додатково за нормами збірника 18 “Благоустрій”.

1.2.12 В нормах групи 60 наведені показники витрат засувок та клапанів у комплектах. У комплект входить одна засувка або клапан, два відповідних фланці, прокладки та кріпильні вироби.

1.2.13 Витрати ресурсів на влаштування вводів газопроводів у будівлі розраховано виходячи з умов наявності готових отворів у фундаментах або стінах.

1.2.14 В нормах на врізання, відключення газопроводів та улаштування байпасів під газом враховано витрати ресурсів на виконання робіт в умовах, пов'язаних із шкідливістю та складністю виконання робіт.

1.2.15 Норми не враховують роботи з перевірки якості зварних з'єднань фізичними методами контролю (просвічування рентгенівськими або гамма-промінням, магнітографування або ультразвукова дефектоскопія).

1.2.16 Нормами груп 82-86 передбачено виконання робіт з електричного захисту від корозії підземних інженерних споруд і мереж, що існують та що будуються в містах і населених пунктах на території забудованих кварталів.

1.2.17 Нормами груп 90-94 передбачено приготування розчинів та бетону на місці проведення робіт.

1.2.18 Нормами груп 90-91 передбачено проведення робіт в колодязях діаметром 1,2 м і більше. При проведенні робіт в колодязях менших діаметрів до норм витрат труда робітників-будівельників застосовуються такі коефіцієнти:

  • при значеннях діаметра колодязя від 1,0 м до 1,2 м – 1,2;

  • при значеннях діаметра колодязя від 0,8 м до 1,0 м – 1,4.


1.3 Правила обчислення об'ємів робіт

1.3.1 Об'єм робіт з прокладання трубопроводів та антикорозійної ізоляції зовнішніх мереж водопроводів та газопроводів слід обчислювати за всією проектною довжиною трубопроводів за вирахуванням довжини, що займається фасонними частинами, арматурою, які враховуються окремо.

1.3.2 Об'єм робіт з прокладання трубопроводів зовнішніх мереж каналізації слід обчислювати за всією проектною довжиною трубопроводів, рахуючи від випуску колодязів у будівель, без вирахування довжини, що займається колодязями.

1.3.3 Об'єм робіт з прокладання трубопроводів зовнішніх мереж теплопостачання слід обчислювати за всією проектною довжиною трубопроводів за вирахуванням ділянок, зайнятих сальниковими компенсаторами, засувками та П-подібними компенсаторами за їх розгорнутою довжиною відповідно до таблиці 1.


Таблиця 1 – Довжина засувок та компенсаторів залежно від діаметру умовного проходу

Найменування

Довжина, мм,

при діаметрі умовного проходу, мм

50

80

100

125

150

200

1 Засувки

150

170

190

220

250

290

2 Компенсатори:– сталеві сальникові

650

700

750

750

– П-подібні

2200

2835

3250

3640

4040

48801.3.4 При застосуванні норм груп 31, 46 та норм 1-4 групи 51 на улаштування круглих колодязів із збірного залізобетону в об'єм збірних залізобетонних конструкцій слід включати кільця, плити покриттів та днищ, кільця горловин, опорні кільця.

При застосуванні норм груп 32, 47 та норм 5, 6 групи 51 на улаштування цегляних колодязів в об'єм основних конструкцій колодязя слід включати монолітне бетонне або залізобетонне днище, цегляні стіни та горловину, збірні залізобетонні плити покриттів та днищ.

При застосуванні норм групи 33, норм 3-8 групи 49, групи 50 на улаштування бетонних колодязів з монолітними стінами та покриттям із збірного залізобетону в об'єм основних конструкцій слід включати залізобетонні та бетонні днища, стіни, плити покриттів та кільця горловини.

Бетон, що йде на забивання отворів, улаштування упорів та опор для установлення трубопровідної арматури, а також на бетонну підготовку в мокрих грунтах нормами враховано і в об'єм основних конструкцій колодязів не включається.

1.3.5 Нормами на улаштування колодязів передбачено витрати ресурсів на виконання робіт з установлення люків, металевих драбин та грат.