8.11 Визначення стійкості до швидкого розповсюдження тріщин для розподільних систем з МОР > 0,3 МПа при dn ≥ 90 мм.

8.11.1 Апаратура, відбір зразків, підготовка до випробування, проведення випробування, обробка результатів - аналогічно вимогам 8.10.1 -8.10.5.

8.11.2 Результат випробувань

За результат випробування приймають мінімальний внутрішній тиск повітря ("критичний тиск"), за якого виникає процес швидкого розповсюдження тріщини на зразку (згідно з показником 10 таблиці 2).

8.12 Стійкість до повільного розповсюдження тріщин

Визначення стійкості до повільного розповсюдження тріщин необхідно проводити за ГОСТ 24157 па трьох зразках з чотирма поздовжніми надрізами, які нанесені на зовнішню поверхню труби. Випробування поширюють на труби з еn > 5 мм.

Надріз виконують на фрезерному станку, який має (для опори зразка за внутрішнім діаметром) горизонтальний стрижень, жорстко закріплений на столі. При цьому фрезу (рисунок 4) з ріжучими V-подібними-зубцями під кутом 60º завширшки 12,5 мм установлюють на горизонтальному валу. Швидкість різання повинна складати (0,010±0,002) (мм/об)/зуб. Наприклад, фреза з 20 зубцями, яка обертається зі швидкістю 700 об/хв при швидкості подачі 150 об/хв буде мати швидкість різання 150/(20х700)=0,011 (мм/об)/зуб.

Фрезу не треба використовувати для інших матеріалів та цілей і після нанесення надрізу завдовжки 100 м й замінюють.

Перед нанесенням надрізів необхідно визначити мінімальну товщину стінки за 8 4.4 і відмітити місце першого надрізу, потім необхідно нанести мітки, що позначають положення трьох наступних надрізів, які повинні розташуватись рівномірно по окружності труби і на рівній відстані від торців.

dn - зовнішній діаметр труби; en - товщина стінки труби; eзал - залишкова товщина стінки; l - довжина надрізу; L - вільна довжина зразка за ГОСТ 24157; в - ширина надрізу; h - глибина надрізу; I - двостороння фреза з кутом 60°С

Рисунок 4 - Схема виготовлення надрізів на поліетиленовій трубі для проведення випробування на стійкість. до повільного розповсюдження тріщин

 

На кожній із чотирьох ліній надрізу вимірюють товщину стінки з кожного торця і розраховують середню товщину стінки для кожної лінії надрізу.

Залишкова товщина стінки езал вказана в таблиці 5.

Таблиця 5

dn

езал

SДR 17,6

SДR 11

мін.

макс.

мін.

макс.

63

-

-

4,5

4,8

75

-

-

5,3

5,6

90

4,0

4,2

6,4

6,7

110

4,9

5,2

7,8

8,2

125

5,5

5,8

8,9

9,3

140

6,2

6,6

9,9

10,4

160

7,1

7,5

11,4

12,0

180

8,0

8,4

12,8

13,4

200

8,9

9,3

14,2

14,9

225

10,0

10,5

16,0

16,8

250

11,1

11,6

17,7

18,6

280

12,4

13,0

19,8

20,8

315

14,0

14,7

22,3

23,4

355

15,8

16,6

25,2

26,5

400

17,8

18,7

28,4

29,8

 

Примітка 1. При розрахунку глибини надрізу необхідно вибирати максимальне значення залишкової товщини езал.

Примітки 2. Залишкова товщина стінки езал відповідає (0,78-0,82) еn.

 

Глибину кожного надрізу h розраховують як різницю між середньою товщиною стінки по лінії цього надрізу і залишковою товщиною стінки езал. Довжина надрізу при повній глибині повинна відповідати номінальному зовнішньому діаметру труби ±1 мм.

Надрізи здійснюють попутним фрезеруванням на розраховану для кожного надрізу глибину h.

На зразки, що випробовуються, з обох кінців встановлюють заглушки типу "а" за ГОС'Т 24157, як робочу рідину використовують воду.

Зразки, які випробовують, витримують у ванні з водою при температурі 80°С не менше 24 год. Потім зразки при вказаній температурі повинні витримувати без ознак руйнування постійний внутрішній тиск, який відповідає напрузі в стінні труби 4,0 МПа протягом 165 год (для ПЕ 80) або 4,6 МПа протягом 165 год (для ПЕ 100).

Випробувальний тиск розраховують за таблицею 6.

Таблиця б

SДR

Випробувальний тиск, МПа

ПЕ80

ПЕ 100

17,6

0,482

0,554

11

0,800

0,920

 

Примітка. Випробувальний тиск Р розрахований за формулою

(8.3)

де σ - початкова напруга в стінці труби за таблицею 2, М Па;

SДR - стандартне розмірне відношення.

Для визначення фактичної глибини надрізу проводять вимір глибини надрізу після проведення випробування.

Після закінчення випробування тиском, зразок який випробовують, виймають із ванни з водою та охолоджують до 23°С. Потім з нього вирізають секцію труби навколо кожного надрізу. Розкривають надріз таким чином, щоб мати доступ до однієї з поверхонь надрізу, що обробленій! фрезою. Вимірюють ширину надрізу, який оброблений фрезою, з похибкою ±0,1 мм мікроскопом або іншим відповідним засобом вимірів, тобто як показано на рисунку 4.

Глибину надрізу h у міліметрах розраховують за формулою

(8.2)

Де b - ширина поверхні надрізу, яка оброблена фрезеруванням, у міліметрах;

dem - виміряний середній зовнішній діаметр труби, у міліметрах.

Потім розраховують залишкову товщину стінки для кожного надрізу, як різницю між середньою товщиною стінки в місці кожного надрізу і фактичною глибиною надрізу. Залишкова товщина стінки, езал повинна відповідати значенням, які вказані в таблиці 5.

Якщо залишкова товщина стінки, езал більша максимального значення, вказаного в таблиці 5, зразок в розрахунок не приймають, замінюють іншим і випробовують знову.

8.13 Метод визначення атмосферостійкості

Атмосферостійкість (старіння при впливі природних кліматичних факторів) визначають за ГОСТ 9.708 (метод 1) на трубах діаметром 32 мм з SДR 11 або діаметром 63 мм з SДR 11, які відповідають вимогам даного стандарту.

Випробування проводять на зразках у виді відрізків труб завдовжки близько 1 М.

Робоча поверхня зразка повинна бути орієнтована на південь під кутом. нахилу 45° до лінії горизонту.

Тривалість випробування визначають за даними енергії опромінення (інтенсивності сумарного сонячного випромінювання), які отримують на кліматичних станціях за результатами метеорологічних спостережень.

Після опромінення енергією не менше 3,5 ГДж/м2 зразки знову випробовують за показниками: термостабільність, відносне подовження при розриві, стійкість при постійному внутрішньому тиску (165 год при 80°С).

Зразки вважають такими, що витримали випробування на атмосферостійкість, якщо результати випробувань відповідають нормам таблиці 2.

Я. 14 Стійкість після проведення пережимання при постійному внутрішньому тиску при 80°С

8 14.1 Відбір зразків

Випробування проводять на зразках у виді відрізків труб завдовжки 8 dn, але не менше ніж 250 мм. Відбирають по два типорозміри від кожної групи труб за 7.6.

8.14.2 Підготовка до випробування

Зразки труб, що випробовують, кондиціонують при температурі від (0 до 2)°С протягом 10 год±15 хв.

8.14.3 Проведення випробувань

Протягом 10 хв (після закінчення кондиціонування) в середині зразка пережимають труби упоперек осі труби між двома металевими циліндричними елементами діаметром (25±1) мм. Відстань між затискальними поверхнями циліндричних елементів після максимального пережимання повинна дорівнювати (1,8º-0,1)en.

В даному стані труби повинні бути витримані не менше 1 год.

Потім протягом 10 хв відновлюють попередню форму труб.

Зразки вважають такими, що витримали вказане випробування, якщо результати випробувань на стійкість при постійному внутрішньому тиску при 80°С відповідають нормам таблиці 2.

 

9 Транспортування та зберігання

9.1 Труби в прямих відрізках, у бухтах та на котушках не відносять до категорії небезпечних вантажів відповідно до ГОСТ 19433 і транспортують будь-яким видом транспорту у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

При залізничних перевезеннях труби в прямих відрізках завдовжки до 5,5 м транспортують у критих вагонах, труби в прямих відрізках завдовжки більше 5,5 м транспортують у відкритому рухомому составі за ГОСТ 22235, а також на спеціалізованих платформах вантажовідправника. При транспортуванні труб у критих вагонах маса пакету в прямих відрізках та бухти повинна складати не більше 1,25 т.

Допускається відвантаження труб засобами вантажовідправника (отримувача) проводити без формування пакета.

Труби на котушках необхідно транспортувати вертикально. Труби в бухтах можуть транспортуватися вертикально або у горизонтальному положенні. Під труби в бухтах необхідно підкладати будь-який полімерний матеріал завтовшки не менше 1 мм. При транспортуванні труб у бухтах у горизонтальному положенні висота штабеля повинна бути не більше 2 м для SДR 17,6 та 3 м для SДR 11.

9.2 Труби зберігають за ГОСТ 15150, розділ 10, за умов 5(ОЖ 4). Допускається зберігання труб за умов 8 (ОЖ 3) строком не більше 3 міс. з моменту виготовлення.

Висота штабеля труб у прямих відрізках при зберіганні більше 2 міс. не повинна перевищувати 2 м. При менших строках зберігання висота штабеля повинна бути не більше 3 м для SДR 17,6 та 4 м для SДR 11.

Труби на котушках необхідно зберігати у вертикальному положенні. Труби в бухтах можуть зберігатися у вертикальному або у горизонтальному положенні.

Труби в бухтах необхідно встановлювати на дерев'яні стелажі. При зберіганні труб у бухтах в горизонтальному положенні висота штабеля повинна бути не більше 2 м для SДR 17,6 та 3 м для SДR 11.

 

10 Гарантії виробника

10.1 Виробник повинен гарантувати відповідність труб вимогам даного стандарту при дотриманні умов транспортування та зберігання.

10.2 Гарантійний строк зберігання - два роки з дня виготовлення.

Додаток А

(обов'язковий)

 

Співвідношення між коефіцієнтом запасу міцності С та максимальним робочим тиском МОР (розрахунковим)

 

Таблиця А.1.

С

МОР, 105 Па (1 бар) при використанні труб з

 

MRS 8,0, Мпа (ПЕ 80)

МRS 10,0, Мпа (ПЕ 100)

SДR 17,6

SДR 11

SДR 17,6

SДR 11

2,50

3,9

6,4

4,8

8,0

2,80

3,4

5,7

4,3

7,1

3,15

3,1

5,1

3,8

6,3

3,95

2,5

4.1

3,0

5,0

 

Примітка. Труби з dn що дорівнює 16; 20; 25; 32 мм, характеризуються тільки номінальною товщиною стінки en Стандартне розмірне відношення SДR вказаних труб буде менше ніж дані, що наведені в таблиці А.1, однак в розрахунку МОР необхідно використовувати дані таблиці А.1.

Додаток Б

(обов'язковий)

 

Способи зварювання труб різних номінальних зовнішніх діаметрів

 

Способи зварювання труб необхідно вибирати в залежності від номінального зовнішнього діаметра (таблиця Б. 1). З'єднувальні деталі, що використовуються при зварюванні, повинні призначатися для подачі горючих газів та відповідати нормативним документам, що затверджені в установленому порядку.

 

Таблиця Б.1

dn, мм

Тип матеріалу

Спосіб зварювання

16-400

ПЕ 80

Терморезисторний

 

ПЕ 100

 

16-110

ПЕ 80

Нагрітим інструментом врозтруб

63-400

ПЕ 80

Нагрітим інструментом встик

 

ПЕ 100

 

 

Додаток В

(довідковий)

 

Розрахункова маса 1 м труб

 

Таблиця В.1

dn, мм

Розрахункова маса 1 м труб, кг

SДR 17,6

SДR 11

16

-

0,123

20

-

0,162

25

-

0,209

32

-

0,276

40

-

0,427

50

0,443

0,663

63

0,691

1,050

75

0,970

1,462

90

1,400

2,120

110

2,070

3,140

125

2,660

4,080

140

3,330

5,080

160

4,340

6,700

180

5,520

8,430

200

6,780

10,400

225

8,550

13,200

250

10,600

16,300

280

13,300

20,400

315

16,800

25,100

355

21,300

32,800

400

27,000

41,800