вказівок. Коли проїзд закрито, на табличці 3 зазначається населений пункт, до якого дорогу відкрито, а на табличці 2 роблять напис «Відкрито до...».

Знак 5.50 повинен установлюватись на початку ділянки дороги, що веде до перевалу, або на початку якої можна обрати інший маршрут чи прийняти інше рішення щодо руху в напрямку перевалу.

10.7.43 Знак 5.51 «Попередній покажчик напрямків» повинен застосовуватись для зазначення не більш ніж трьох напрямків руху до населених пунктів або інших об'єктів, а знак 5.52 «Попередній покажчик напрямку» — для зазначення одного напрямку.

Знак 5.51 повинен застосовуватись також для позначення схеми маршрутів об'їзду ділянок доріг, на яких установлено один із заборонних знаків 3.15—3.19. На знаку повинна бути нанесена схема маршруту об'їзду аналогічно знаку 5.56 та зображення відповідного заборонного знака.

10.7.44 Знак 5.51 повинен установлюватись на відстані 300 м від перехрестя або початку смуги
гальмування поза населеними пунктами і за 50 м — у населених пунктах. На автомагістралях повинен
бути установлений попередній знак на відстані 800 м від перехрестя або початку смуги гальмування.
Допускається установлювати знак над проїзною частиною.

На знаку можуть бути нанесені зображення знаків 3.2—3.8, 3.11—3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1— 5.30, 5.61.1, 6.1—6.24, символи аеропорту, спортивні піктограми, логотипи, логознаки і т. ін. У нижній частині знака 5.51 зазначають відстань від місця розміщення знака до перехрестя або початку смуги гальмування.

10.7.45 Знак 5.52 повинен застосовуватись на дорогах з двома і більше смугами для руху
в одному напрямку.

Знак 5.52 повинен установлюватись над проїзною частиною дороги безпосередньо перед початком смуги гальмування, а у разі її відсутності — на відстані 150 м від перехрестя поза населеними пунктами і 50 м — у населених пунктах.

На дорогах з двома або трьома смугами для руху в обох напрямках застосування знака 5.52 допускається на ділянках доріг, де установити знак 5.51 складно (високі насипи, глибокі виямки, наявність будівель, зелених насаджень), а також перед перехрестями, де для ліво- і правоповоротного потоку відведено самостійні смуги. В цьому разі знак 5.52 належить установлювати на відстані 300 м від перехрестя або початку смуги гальмування поза населеними пунктами і за 50 м — у населених пунктах, а на автомагістралях, крім того, і на відстані 800 м від перехрестя чи початку смуги гальмування.

10.7.46 Знаки 5.53 «Покажчик напрямку», 5.54 «Покажчик напрямків» повинні застосовуватись для
зазначення напрямку руху до населених пунктів або інших об'єктів.

Знаки 5.53, 5.54 повинні установлюватись безпосередньо перед перехрестям або з'їздом з дороги. Якщо дорога має не більше ніж дві смуги для руху в обох напрямках, допускається установлювати знаки 5.53 і 5.54 ліворуч від дороги, а у разі наявності розділювальної смуги — і на ній.

В населених пунктах допускається застосовувати знак 5.54 як попередній покажчик напрямків (замість знаків 5.51, 5.52), який установлюється відповідно до вимог, викладених у п.10.7.44.

На знаках 5.53, 5.54 можуть бути зазначені відстані до позначених на них об'єктів (км), нанесені зображення знаків 3.2—3.8, 3.11—3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1—5.30, 6.1—6.24, символи аеропорту, спортивні піктограми, логотипи, логознаки і т. ін.

 1. Написи на знаках 5.51—5.54 можуть бути продубльовані латинськими літерами на дорогах, якими проходять маршрути, позначені знаком 5.61.1 з зеленим тлом.

 2. Знак 5.55 «Схема руху» повинен застосовуватись у разі необхідності зазначити маршрут руху, якщо на перехресті рух в окремих напрямках заборонено, або зазначити дозволені напрямки руху на перехресті із складним плануванням.

Схема руху зображена на знаку 5.55 повинна відповідати реальному плануванню перехресть.

Знак повинен установлюватись безпосередньо перед перехрестям. Допускається установлювати попередній знак у населених пунктах на відстані від 50 до 100 м, а поза населеними пунктами — за 150—300 м від перехрестя.

10.7.49 Знак 5.56 «Схема об'їзду» повинен застосовуватись для зазначення маршруту
об'їзду ділянки дороги, що тимчасово закрита для руху.

Знак повинен установлюватись поза населеними пунктами на відстані від 150 до 300 м, а в населених пунктах — за 50—100 м від початку об'їзду.

10.7.50 Знаки 5.57.1 і 5.57.2 «Напрямок обїзду» повинні застосовуватись для зазначення напрямку
об'їзду ділянки дороги, що тимчасово закрита для руху.

Знаки 5.57.1 і 5.57.2 належить установлювати перед кожним перехрестям, де змінюється напрямок маршруту.

Стрілка, що наноситься на знаках 5.57.1 і 5.57.2 повинна точно і зрозуміло вказувати на рекомендований напрямок об'їзду.

 1. Знаки 5.58.1 і 5.58.2 «Назва об'єкта» повинні застосовуватись для позначення об'єктів на маршруті, окрім назви населених пунктів, та установлюватись безпосередньо перед об'єктом (вулиця, річка, озеро, перевал, визначне місце тощо). Знак 5.58.1 позначає об'єкти у населених пунктах, знак 5.58.2 — на всіх інших дорогах та дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.47.

 2. Знак 5.59 «Покажчик відстаней» повинен застосовуватись для зазначення відстаней до населених пунктів, що розташовані на маршруті, та установлюватись на виїздах з міст та інших великих населених пунктів, після розв'язок на різних рівнях, складних перехресть на одному рівні, а на ділянках доріг між ними — не рідше ніж через 40 км.

На дорогах з однією, двома або трьома смугами для руху в обох напрямках знак 5.59 допускається розміщувати ліворуч, на зворотному боці знака 5.51.

Якщо написи на знаку 5.59 необхідно продублювати латинськими літерами, слід установлювати дублюючий знак 5.59 з написами латинськими літерами через 50 м від першого знака.

10.7.53 Знак 5.60 «Кілометровий знак» повинен застосовуватись для позначення відстані від по
чатку дороги (населеного пункту, державного кордону, місця прилягання до іншої дороги або від іншого об'єкту згідно з паспортом дороги) до місця установлення знака. Допускається установлювати на одній опорі два знаки 5.60, розміщені зворотнім боком один до одного.

На дорогах без розділювальної смуги з чотирма і менше смугами руху двобічні знаки 5.60 повинні установлюватись тільки з одного боку дороги.

На дорогах з розділювальною смугою знаки 5.60 належить установлювати посередині смуги або з правого боку дороги для кожного напрямку руху.

 1. Знаки 5.61.1 —5.61.3 «Номер маршруту» повинні застосовуватись для зазначення номера дороги (маршруту), затвердженого у встановленому порядку. Знаки 5.61.1 повинні установлюватись на початку дороги і повторюватись через кожні 15—20 км, а знаки 5.61.2, 5.61.3 — перед перехрестям.

 2. Знак 5.62 «Місце зупинки» повинен застосовуватись для зазначення місця зупинки транспортних засобів під час заборонного сигналу світлофора (регулювальника), а також на нерегульова-них залізничних переїздах.

Знак належить установлювати праворуч від дороги або над проїзною частиною.

Якщо знак застосовується самостійно (без розмітки 1.12), то відстань від знака до світлофора, шлаґбауму повинна дорівнювати 5 м, а до ближньої рейки —10 м.

Допускається застосовувати знак для дублювання розмітки 1.12, нанесеної відповідно до вимог ДСТУ 2587.

10.8 Знаки сервісу

10.8.1 Знаки сервісу 6.1—6.24 застосовуються для інформування учасників руху про відповідні об'єкти. Знаки сервісу повинні установлюватись безпосередньо біля об'єктів, а якщо вони розташовані осторонь дороги — біля місць повороту до них. В останньому разі на знаку треба зазначати напрямок руху до об'єкта і відстань до нього.

На дорогах поза населеними пунктами знаки сервісу повинні установлюватись попередньо за 60— 80 км, 15—20 км і 400—800 м від позначеного об'єкта, в цьому разі на знаках потрібно зазначати відстань до об'єкта. Зазначаючи відстань до об'єктів, розташованих осторонь дороги, на знаках сервісу, що установлюються за 60—80 км і 15—20 км, необхідно враховувати відстань від об'єкта до повороту до нього.

На дорогах у населених пунктах знаки сервісу слід встановлювати попередньо за 50—100 м від позначеного об'єкта і на найближчих до нього поворотах (перехрестях).

10.8.2 Допускається на знаку сервісу 6.10 замість напису «ДАІ» зазначати інші офіційно вживані назви підрозділів Міністерства внутрішніх справ або їх скорочення (наприклад: «Міліція», «Печерське РУ-ГУМВС», «Пост ДПС», «МРЕВ-2»), а також номери їх контактних телефонів.

10.9 Таблички до дорожніх знаків

10.9.1 Таблички до дорожніх знаків застосовують для уточнення, обмеження дії інших дорожніх
знаків. Таблички повинні застосовуватись тільки разом із знаками. Розташовуватись вони повинні без
посередньо під знаком, за винятком табличок 7.2.2—7.2.4, 7.8.

З одним знаком, за винятком знака 5.38, допускається застосовувати не більше ніж дві таблички.

 1. Табличку 7.1.1 «Відстань до об'єкта» потрібно застосовувати з попереджувальними знаками, якщо початок небезпечної ділянки міститься на іншій відстані, ніж зазначена у п. 10.3.2, а також з іншими попередньо встановленими знаками, за винятком знаків 5.16, 5.18, 5.20.1—5.20.3, 5.28.1, 5.28.2, 5.56 і знаків сервісу.

 2. Табличка 7.1.2 «Відстань до об'єкта» повинна застосовуватись тільки із знаком 2.1, який установлено поза населеними пунктами, якщо перед перехрестям установлено знак 2.2.

 3. Таблички 7.1.3 і 7.1.4 «Відстань до об'єкта» повинні застосовуватись з попереджувальними знаками в місцях повороту в бік небезпечних ділянок дороги, а також із знаками 5.1, 5.3, 5.38 — в місцях повороту до зазначених об'єктів.

 4. Табличка 7.2.1 «Зона дії» повинна застосовуватись:

 • з попереджувальними знаками 1.3.1,1.3.2, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10,1.13—1.18, 1.33, 1.36, 1.37, 1.39 для зазначення довжини небезпечної ділянки, але, якщо знак установлюється повторно, табличку потрібно установлювати під повторним знаком;

 • із заборонними знаками 3.20, 3.25, 3.27, 3.33 для зазначення зони дії знаків. Зона дії знаків, зазначена на табличці, не повинна сягати далі зони, передбаченої п.10.5.36;

 • з інформаційно-вказівним знаком 5.30, крім випадку, коли його застосовано з попереджувальним знаком, якщо дія знаків не поширюється до найближчого перехрестя.

10.9.6 Таблички 7.2.2—7.2.6 «Зона дії» повинні застосовуватись тільки із знаками 3.34—3.37, а та
кож 5.41 і 5.43 (тільки табличка 7.2.2);

табличка 7.2.2 — для зазначення зони дії знака, якщо вона не поширюється до найближчого перехрестя, а також для зазначення довжини одного або декількох, розміщених один за одним зупинкових майданчиків, позначених знаками 5.41, 5.43;

табличка 7.2.3 — для зазначення кінця зони дії знака;

табличка 7.2.4 — для інформування водіїв про те, що вони перебувають у зоні дії знаків 3.34— 3.37;

таблички 7.2.5 і 7.2.6 — для зазначення зони дії знака, праворуч і (або) ліворуч від нього, якщо зупинка або стоянка забороняється вздовж одного боку площі, фасаду будинку тощо.

У разі розміщення знаків на стояках таблички 7.2.2—7.2.4 повинні розміщуватись під знаком.

У разі розміщення знаків на консольних опорах або над проїзною частиною, узбіччям або тротуаром таблички повинні розміщуватись збоку від знака (праворуч або ліворуч) таким чином, щоб знак містився ближче до середини проїзної частини.

10.9.7 Таблички 7.3.1—7.3.3 «Напрямок дії» повинні застосовуватись із знаками 3.1—3.8, 3.11 —
3.14, 4.11—4.15, 5.3, 5.31, 5.33, що установлюються безпосередньо перед перехрестям для зазначення їх дії на перехрещуваній дорозі.

Допускається застосування табличок 7.3.1 і 7.3.2 із знаком 5.38, щоб зазначати розташованість стоянкового майданчика відносно дороги, якщо він віддалений від краю проїзної частини не більше ніж на 10 м.

10.9.8 Таблички 7.4.1—7.4.3 повинні застосовуватись, щоб зазначити дні тижня, протягом яких діє
знак: 7.4.1 — суботні, недільні та святкові дні, 7.4.2 — робочі дні, 7.4.3 — період часу, який охоплює
декілька днів.

Табличка 7.4.4 «Час дії» повинна застосовуватись для того, щоб зазначити час доби, протягом якого діє знак.

Таблички 7.4.5—7.4.7 «Час дії» повинні застосовуватись для того, щоб зазначити дні тижня і час доби, протягом яких діє знак.

10.9.9 Таблички 7.5.1—7.5.8 «Вид транспортного засобу» повинні застосовуватись, щоб зазначи
ти вид транспортного засобу, на який поширюється дія знака.

Табличка 7.5.1 поширює дію знака на вантажні автомобілі, у тому числі і з причепом, з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, 7.5.3 — на легкові автомобілі, а також вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 т, 7.5.8 — на автомобілі, що перевозять небезпечні вантажі.

10.9.10 Таблички 7.6.1—7.6.5 «Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку» повинні за
стосовуватись із знаком 5.39, щоб зазначити спосіб поставлення транспортних засобів на стоянці біля
тротуару і на ньому.

Табличка 7.6.1 зазначає, що всі транспортні засоби повинні бути поставлені на стоянку на проїзній частині вздовж тротуару. Таблички 7.6.2—7.6.5 зазначають спосіб ставлення легкових автомобілів та мотоциклів на стоянці.

У населених пунктах, де стоянка дозволена з лівого боку вулиці, можна застосовувати таблички 7.6.1—7.6.5 із дзеркальним зображенням символів.

10.9.11 Табличка 7.7 «Стоянка з непрацюючим двигуном» повинна застосовуватись із знаками 5.38 або 5.39 для заборони стоянки транспортних засобів з працюючим двигуном.

10.9.12 Табличка 7.8 «Напрямок головної дороги» повинна застосовуватись із знаками
2.1—2.3, щоб зазначити напрямок головної дороги на перехресті, де вона змінює свій напрямок.

У разі розміщення знаків на стояках табличка повинна розташовуватись під знаком. У разі розміщення знаків на консольних опорах або над проїзною частиною, узбіччям або тротуаром табличка повинна розташовуватись праворуч від знака.

 1. Табличка 7.9 «Смуга руху» повинна застосовуватись для зазначення смуги, на яку поширюється дія знака або світлофора, у цьому разі знак повинен розташовуватись над смугою руху.

 2. Табличка 7.10 «Кількість поворотів» повинна застосовуватись із знаками 1.3.1 або 1.3.2 якщо кількість кривих у плані три і більше. На табличці потрібно зазначати кількість кривих у плані.

 3. Табличка 7.11 «Поромна переправа» повинна застосовуватись із знаком 1.8 і інформувати про наближення до поромної переправи.

 4. Табличка 7.12 «Ожеледиця» повинна застосовуватись із знаками 1.13, 1.38,1.39, 3.1—3.4, 3.6—3.14, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31 і зазначає, що дія знака поширюється тільки на той час, коли проїзна частина слизька.

 5. Табличка 7.12 «Вологе покриття» повинна застосовуватись із знаками 1.13,1.38, 1.39, 3.1— 3.4, 3.6—3.14, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31 для зазначення того, що дія знака поширюється тільки на той час, коли покриття проїзної частини вологе.

 6. Табличка 7.14 «Платні послуги» повинна застосовуватись із знаками 5.38 або 5.39 для позначення стоянкових майданчиків, розташованих за межами проїзної частини, а також для позначення спеціально збудованих «карманів» для стоянки транспортних засобів на проїзній частині дороги, на яких беруть платню за стоянку, а також із знаками 6.6, 6.7, 6.11, 6.23 де послуги надаються тільки за плату.

 7. Табличка 7.15 «Місце для огляду автомобілів» повинна застосовуватись із знаками 5.38 і 6.15 для позначення стоянкових майданчиків, на яких є естакада або оглядова канава.

 8. Табличка 7.16 «Сліпі пішоходи» повинна застосовуватись із знаками 1.32, 5.35.1, 5.35.2, а також транспортними світлофорами для попередження про те, що пішохідним переходом користуються сліпі пішоходи.

 9. Табличка 7.17 «Інваліди» повинна застосовуватись із знаком 5.38 і зазначає стоянковий майданчик (або спеціально відведену його частину) відведений для стоянки транспортних засобів, якими керують інваліди.

 10. Табличка 7.18 «Крім інвалідів» повинна застосовуватись для зазначення того, що дія знаків 3.1, 3.34—3.38 не поширюється на транспортні засоби, якими керують інваліди.