6.9 Загальні вимоги безпеки при виготовленні виробів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002. Виробниче обладнання повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

6.10 За пожежною безпекою виробничі приміщення повинні відповідати ГОСТ 12.1.004, ДБН В.1.1-7, НАПБ А.01.001.

6.11 Виробничі приміщення повинні бути обладнані системами припливно-витяжної вентиляції, аспірації та опалення відповідно до СНиП 2.04.05 і ГОСТ 12.4.021, водопровідною системою та каналізацією - відповідно до СНиП 2.04.01.

6.12 Рівень шуму у виробничих приміщеннях не повинен перевищувати допустимих норм відповідно до ГОСТ 12.1.003 та ДСН 3.3.6.037.

6.13 При виготовленні виробів необхідно дотримуватись вимог СП 1042 та правил переміщення вантажів згідно з ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020.

6.14 Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати санітарним нормам ДСН 3.3.6.042.

6.15 Стічні води необхідно скидати в каналізаційну систему із дотриманням вимог СанПиН 4630.

6.16 Вироби повинні відповідати вимогам СанПиН № 6027 А.

Вироби, призначені для використання в житловому і громадському будівництві, не повинні виділяти в навколишнє середовище шкідливих речовин в концентраціях, вищих за середньодобові гранично-допустимі викиди, регламентовані ДСП 201.

6.17 Контроль за вмістом викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря виробник повинен здійснювати відповідно до ГОСТ 17.2.3.02. Викиди шкідливих речовин в атмосферу не повинні перевищувати гранично-допустимих викидів, встановлених ДСП 201.

6.18 При виготовленні виробів відходи сировинних матеріалів, придатні для використання, повертають до технологічного циклу для повторної переробки.

6.19 Відходи виробництва, що не підлягають повторній переробці, та відходи засобів пакування складають у спеціально відведених для цього місцях і утилізують відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029.


7 МАРКУВАННЯ

7.1 Маркування виробів здійснюють відповідно до вимог ГОСТ 14192, ГОСТ 25880, ДСТУ Б В.2.7-97 та цього стандарту.

7.2 На кожне спожиткове паковання з виробами повинно бути нанесене маркування, в якому вказують:

- назву підприємства-виготовлювача, його товарний знак та адресу;

- умовну познаку виробів;

- номер партії і дату виготовлення;

- призначення виробів;

- кількість виробів у пакувальній одиниці (м3, шт.);

- маніпуляційний знак або напис "Оберігати від вологи" згідно з ГОСТ 14192;

- гарантійний термін зберігання.

7.3 Транспортне маркування повинно бути нанесене на кожне транспортне паковання і відповідати ГОСТ 14192 і цьому стандарту.

7.4 Транспортне маркування у разі відвантаження виробів без транспортних пакетів повинно бути нанесене на кожне спожиткове паковання з виробами.

7.5 Транспортне маркування повинно містити:

- назву підприємства-виробника, його товарний знак та адресу;

- назву та умовну познаку виробів;

- призначення виробів;

- номер партії і дату виготовлення;

- кількість продукції в транспортному пакованні (м3, шт.);

- гарантійний термін зберігання виробів;

- маніпуляційний знак або напис "Оберігати від вологи" згідно з ГОСТ 14192.

7.6 Виробник на вимогу споживачів до маркування може додавати додаткову інформацію.

7.7 Маркування виконують українською мовою. При відвантаженні виробів за межі України маркування додатково виконують мовою, визначеною договором на постачання.


8 ПАКУВАННЯ

8.1 Пакування виробів здійснюють згідно з вимогами ГОСТ 25880, ДСТУ Б В.2.7-97 і цього стандарту.

8.2 В одному спожитковому пакованні повинні бути вироби однієї групи, однієї марки, одного типу і одних розмірів.

8.3 Особливості пакування виробів у вигляді брусків, ламельних плит і ламельних рулонних виробів, кількість виробів у пакеті, способи укладання, обгортання виробів і методи фіксації паковального матеріалу виробник повинен зазначати в технологічному регламенті.

8.4 Вироби запаковують у поліетиленову плівку згідно з ГОСТ 10354, ГОСТ 25951, пакувальний папір - згідно з ГОСТ 515, ГОСТ 2228, ГОСТ 8828.

8.5 При пакуванні виробів можуть використовуватись допоміжні пакувальні засоби згідно з ГОСТ 25880.

8.6 За погодженням із споживачем при формуванні спожиткових пакетів допускається залишати торці відкритими.

8.7 Транспортні пакети формують відповідно до ДСТУ Б В.2.7-97.

8.8 За узгодженням із споживачем допускається відвантаження ламельних плит і ламельних рулонних виробів без паковання або використовувати інші засоби паковання, що відповідають нормативним документам, із забезпеченням захисту виробів від вологи та механічних пошкоджень.


9 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Транспортування та зберігання виробів необхідно здійснювати згідно з ДБН Г.1-4, ГОСТ 25880 та за дотримання вимог цього стандарту.

9.2 Вироби транспортують у критих транспортних засобах будь-якого виду згідно з правилами перевезення вантажів, які діють на відповідному виді транспорту.

9.3 Транспортування виробів у запакованому стані сформованими транспортними пакетами допускається у відкритих транспортних засобах.

9.4 При транспортуванні, навантаженні і розвантаженні виробів необхідно вживати заходів, що забезпечують захист виробів від пошкоджень, зволоження і забруднення.

9.5 Вироби необхідно зберігати в критих складських приміщеннях окремо за видами, типами, марками та розмірами.

9.6 Допускається зберігання виробів у запакованому стані під навісами, що захищають вироби від дії атмосферних опадів. При зберіганні під навісами вироби повинні бути складені на рівній основі на підкладки або піддони.

9.7 Висота штабелів при зберіганні виробів не повинна перевищувати 2,0 м.


10 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

10.1 Зовнішній вигляд виробів і матеріалу основи, однорідність структури і розташування мінераловатних волокон у виробах перевіряють зовнішнім оглядом відібраних для контролю зразків за освітленості природним або штучним світлом не менше 300 люкс із відстані (50-100) см.

10.2 Геометричні розміри, відхилення від номінальних розмірів, відстань між наклеєними брусками, ширину вільної від брусків кромки, різнотовщинність, густину виробів, міцність на стиск при 10 % лінійній деформації, стисливість під нормованим навантаженням, вміст органічних речовин, водопоглинання при частковому зануренні зразків у воду, вологість виробів контролюють згідно з ДСТУ Б В.2.7-38.

10.3 Теплопровідність виробів визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-105.

10.4 Границю міцності при розтягуванні у напрямку, перпендикулярному до площини виробів, визначають за методикою, яка базується на визначенні руйнівного зусилля, що прикладається у напрямку, перпендикулярному до поверхні зразків.

Зразки для випробувань вирізають розміром 100 мм х 100 мм або 300 мм х 300 мм і товщиною, що дорівнює товщині виробу без матеріалу основи.

Границю міцності при розтягуванні у напрямку, перпендикулярному до площини виробів, визначають за допомогою розривної машини, яка дозволяє фіксувати зусилля при розтягуванні з похибкою, що не перевищує 2 % від величини зусилля.

Розривна машина повинна бути оснащена обладнанням відповідно до рисунка 1.


1 - вушко; 2 - кільце; 3 - шарнірна насадка для закріплення у верхню клему; 4 - сталеві пластини;

5 - зразок; 6 - насадка для закріплення у нижню клему


Рисунок 1 - Обладнання до розривної машини для визначення границі міцності при розтягуванні

у напрямку, перпендикулярному до площиниЗразки вирізають із мінераловатного шару виробів, приклеюють площинами до сталевих пластин розміром відповідно до розміру зразків 100 мм х 100 мм або 300 мм х 300 мм і завтовшки (2,0±0,5) мм. Для приклеювання використовують клей або мастику, які забезпечують міцне склеювання зразка з пластиною.

Після висушування клею або мастики металеві пластини з'єднують із затискачами машини. Випробування проводять при швидкості руху активного захвату (10±2) мм/хв до руйнування зразка між пластинами. Руйнування зразка при цьому повинне відбуватись по мінераловатному шару.

Границю міцності при розтягуванні у напрямку, перпендикулярному до площини виробу в мегапаскалях вираховують за формулою:

, (1)

де Р - руйнівне зусилля, Н (кгс);

F - площа зразка, см2.

За величину границі міцності при розтягуванні у напрямку, перпендикулярному до площини виробів, приймають середнє арифметичне значення результатів випробувань трьох зразків.

10.5 Якість приклеювання брусків до основи ламельних плит і ламельних рулонних виробів визначають за методикою, наведеною в 10.4 із доповненнями:

- для контролю вирізають зразки з ламельних плит або ламельних рулонних виробів із матеріалом основи;

- руйнування зразків повинно відбуватись по мінераловатному шару.

Якість приклеювання брусків до основи ламельних плит і ламельних рулонних виробів вважається задовільною, якщо випробування витримали всі три зразки із виготовлених для контролю.

10.6 Для контролю фізико-технічних параметрів виробів допускається використовувати інші стандартизовані методики з використанням повірених випробувальних приладів за умови отримання достовірних результатів випробувань.

10.7 Якість пакування і маркування перевіряють зовнішнім оглядом усіх відібраних для контролю упаковок.

10.8 Масу одиниці спожиткового паковання визначають зважуванням кожного із відібраних для контролю паковань на вагах згідно з ГОСТ 29329. Результат кожного зважування повинен знаходитись в межах нормованих значень.

10.9 Групу горючості виробів визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-19.


11 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

11.1 Приймання виробів здійснює служба технічного контролю підприємства-виробника відповідно до вимог цього стандарту.

11.2 Приймання виробів здійснюють партіями. Партією вважають кількість виробів одного виду, одного типу, однієї марки та одних розмірів, виготовлених протягом не більше однієї доби з сировинних матеріалів однакової якості в однакових технологічних умовах.

11.3 Вхідний контроль сировинних матеріалів виробник здійснює відповідно до вимог ГОСТ 24297 за переліком матеріалів, що підлягають вхідному контролю, затвердженим в установленому порядку, що діє на підприємстві-виробнику.

11.4 Для перевірки відповідності якості виробів вимогам цього стандарту виробник проводить приймально-здавальні та періодичні випробування відповідно до вимог ГОСТ 15.309.

11.5 Приймально-здавальні випробування здійснюють від кожної партії виробів за показниками:

- зовнішній вигляд виробів і матеріалу основи, однорідність структури і розташування мінераловатних волокон у виробах;

- геометричні розміри, відхилення від номінальних розмірів, відстань між наклеєними брусками, ширина вільної від брусків кромки, різнотовщинність;

- густина виробів;

- міцність на стиск при 10 % лінійній деформації;

- стисливість під нормованим навантаженням;

- вміст органічних речовин;

- вологість;

- якість пакування і маркування;

- маса одного спожиткового паковання.

11.6 Періодичні випробування здійснюють за такими показниками і з періодичністю:

- границя міцності при розтягуванні у напрямку, перпендикулярному до площини виробів; водопоглинання при частковому зануренні зразків у воду; міцність приклеювання брусків до основи ламельних плит і ламельних рулонних виробів - не рідше одного разу на квартал;

- теплопровідність - не рідше одного разу на півроку;

- горючість - при постановці продукції на виробництво та у разі зміни сировинного складу або технології виготовлення виробів.

11.7 При зміні сировинного складу або технологічних параметрів виготовлення підприємство повинно здійснювати контроль усіх показників якості виробів.

11.8 Для перевірки відповідності виробів вимогам цього стандарту від партії методом випадкового відбору відбирають не менше п'яти виробів.

11.9 Для контролю якості пакування і маркування та кількості продукції в пакованні від партії методом випадкового відбору відбирають п'ять паковань.

11.10 Випробування слід проводити не раніше ніж через 3 год після їх виготовлення. Вироби до випробувань витримують за температури (20±5) °С.

11.11.Значення кожного показника визначають як середнє арифметичне результатів випробувань трьох зразків, якщо інше не вказано в нормативних документах на методи контролювання.

11.12 Кількість та розміри зразків для випробувань повинні відповідати вимогам, наведеним у розділі 10 цього стандарту та вимогам нормативних документів, згідно з якими проводять випробування.

11.13 Партія може бути прийнятою та дозволеною до відвантаження за умови відповідності якості виробів вимогам цього стандарту.

11.14 При отриманні незадовільних результатів приймально-здавальних або періодичних випробувань хоча б за одним показником проводять повторне визначення цього показника на подвійній кількості зразків, відібраних від тієї ж партії.

11.15 При незадовільних результатах повторних приймально-здавальних випробувань партія виробів прийманню не підлягає і у разі наявності можливості виправлення недоліків її повертають для усунення дефектів, після чого партію повторно подають на приймання. У разі відсутності можливості виправлення недоліків партія виробів прийманню не підлягає.

11.16 При незадовільних результатах повторних приймально-здавальних випробувань за показниками, які не можуть бути виправлені виробником, партія виробів прийманню не підлягає.

11.17 При незадовільних результатах повторних періодичних випробувань партія виробів прийманню не підлягає. Виробник призупиняє виробництво, виявляє та усуває причини виникнення невідповідності. Після усунення недоліків виробник відновлює виробництво продукції.