Примітка 1. Внутрішні координаційні площини стін (на рисунку показані умовно) можуть зміщуватися назовні або всередину залежно від особливостей конструкції стіни та її кріплення.

Примітка 2. Розміри прив'язок від координаційних осей вказані до координаційних площин елементів.

Рисунок 11 - Прив'язка колон каркасних будівель до координаційних осей


7.7.2 Прив'язку крайніх рядів колон каркасних будівель до крайніх координаційних осей приймають з урахуванням уніфікації крайніх елементів конструкцій (ригелів, панелей стін, плит перекриттів і покриттів) з рядовими елементами; при цьому залежно від типу і конструктивної системи будівлі прив'язку необхідно здійснювати одним із наступних способів:

- внутрішню координаційну площину колон зміщують від координаційних осей всередину будівлі на відстань, що дорівнює половині координаційного розміру ширини колони середніх рядів (рисунок 11 б);

 • геометричну вісь колон поєднують з координаційною віссю (рисунок 11 в);

 • зовнішню координаційну площину колон поєднують з координаційною віссю (рисунок 11 г).

7.7.3 Зовнішню координаційну площину колон допускається зміщувати від координаційних осей назовні на відстань f (рисунок 11 д), кратну модулю 3М і, за необхідності, М або 1/2М.

У торцях будівель допускається зміщувати геометричні осі колон всередину будівлі на відстань k (рисунок 11 е), що кратна модулю 3М, за необхідності, М або 1/2М.

7.7.4 При прив'язці колон крайніх рядів до координаційних осей, що перпендикулярні до напряму цих рядів, необхідно поєднувати геометричні осі колон із вказаними координаційними осями; винятки можливі відносно кутових колон і колон біля торців будівель та деформаційних швів.

7.8 У будівлях у місцях перепаду висот і деформаційних швів, що здійснюються на парних або одинарних колонах (чи несучих стінах), що прив'язуються до подвійних або одинарних координаційних осей, необхідно керуватися наступними правилами:

 • відстань між парними координаційними осями (рисунок 12 а, б, в) має бути кратною модулю 3М і, за необхідності, М або 1/2М; прив'язка кожної з колон до координаційних осей повинна прийматися відповідно до вимог 7.7;

 • при парних колонах (чи несучих стінах), що прив'язуються до одинарної координаційної осі, відстань k від координаційної осі до геометричної осі кожної з колон (рисунок 12 г) має бути кратною модулю 3М і, за необхідності, М або 1/2М;

 • при одинарних колонах, що прив'язуються до одинарної координаційної осі, геометричну вісь колон поєднують з координаційною віссю (рисунок 12 д).

Примітка. При розташуванні стіни між парними колонами одна з її координаційних площин збігається з координаційною площиною однієї з колон.


Рисунок 12 - Прив'язка колон і стін до координаційних осей в місцях деформаційних швів


7.9 В об'ємно-блокових будівлях об'ємні блоки необхідно, як правило, розташовувати симетрично між координаційними осями безперервної модульної сітки.

 1. У багатоповерхових будівлях координаційні площини чистої підлоги сходових майданчиків необхідно поєднувати з горизонтальними основними координаційними площинами (рисунок 13 а).

 2. В одноповерхових будівлях координаційну площину чистої підлоги необхідно поєднувати з нижньою горизонтальною основною координаційною площиною (рисунок 13 б).

В одноповерхових будівлях, що мають похилу підлогу, з нижньою горизонтальною основною координаційною площиною необхідно поєднувати верхню лінію перетину підлоги з координаційною площиною зовнішніх стін.

 1. В одноповерхових будівлях із верхньою горизонтальною основною координаційною площиною поєднують найбільш низьку опорну площину конструкції покриття (рисунок 13 б).

 2. Прив'язку елементів цокольної частини стін до нижньої горизонтальної основної координаційної площини першого поверху і прив'язку фризової частини стін до верхньої горизонтальної основної координаційної площини верхнього поверху приймають з таким розрахунком, щоб координаційні розміри нижніх і верхніх елементів стін були кратними модулю 3М і, за необхідності, М або 1/2М.

1 - координаційна площина чистої підлоги; 2 - підвісна стеля

Рисунок 13 - Модульна (координаційна) висота поверху

ДОДАТОК А

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1. ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives - Part 2:2001, NEQ).

 1. Моторний А. та інші. Російсько-український геодезичний словник: Довідкове видання. - Вінниця: Головне управління геодезії, картографії та кадастру України, 1994. - 407 с.

 2. Гінзбург М. Метрологічна термінологія. Класифікація понять щодо вимірювання. "Метрологія та прилади", 2006. - № 2. - С. 61-64.

 1. ISO 1006:1983 Building construction - Modular coordination - Basic module. (Будівництво будівель. Модульна координація. Основний модуль).

 2. ISO 1040:1983 Building construction - Modular coordination - Multimodules for horizontal coordinating dimensions (Будівництво будівель. Модульна координація. Похідні модулі для горизонтальних координаційних розмірів).

 3. ISO 2848:1984 Building construction - Modular coordination - Principles and rules (Будівництво будівель. Модульна координація. Принципи та правила).

 4. ISO 6513:1982 Building construction - Modular coordination - Series of preferred multimodular sizes for horizontal dimensions (Будівництво будівель. Модульна координація. Серія переважних мультимодульних значень для горизонтальних розмірів).

 5. ISO 2848:1984 Building construction - Modular coordination - Sub-modular increments (Будівництво будівель. Модульна координація. Похідні ряди дробових модулів (субмодулів)).

 6. ISO 6513:1982 Building construction - Modular coordination - System of preferred numbers defining multimodular sizes (Будівництво будівель. Модульна координація. Система переважних чисел, що визначають мультимодульні розміри).


Код УКНД: 91.010.30


Ключові слова: модуль, модульна координаційна система, координаційна вісь, координаційний розмір.

3