ДСТУ Б В.2.7-152:2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ У КРАЇНИ
Будівельні матеріалиМЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ.

ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЦІ МІЦНОСТІ ПРИ ЗГИНІ

ПІД ПОСТІЙНИМ МОМЕНТОМ


(EN 13161:2001, MOD)

Building materialsNATURAL STONE TEST METHODS -

DETERMINATION OF FLEXURAL STRENGTH

UNDER CONSTANT MOMENT


ДСТУ Б В.2.7-152:2008

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО:

Технічний комітет стандартизації "Будівельні матеріали"

РОЗРОБНИКИ: Г. Желудков, Ю. Коробка, В. Мещеряков, В. Одрінська (керівник розробки)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 01.12.2008 р. № 550, чинний з 2009-06-01

3 Національний стандарт відповідає Європейському стандарту EN 13161:2001 Natural stone test methods – Determination of flexural strength under constant moment (Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під постійним моментом)

Інформацію про редакційні зміни викладено у національному вступі

Ступінь відповідності – модифікований (MOD)

Переклад з англійської мови (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП


Цей стандарт модифікований щодо Європейського стандарту (переклад версії en) EN 13161:2001 Natural stone test methods- Determination of flexural strength under constant moment (Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під постійним моментом).

Європейський стандарт був затверджений Європейським комітетом зі стандартизації 29 вересня 2001 року. Стандарт був підготовлений Технічним комітетом Європейського комітету зі стандартизації CEN/TC 246 "Природний камінь", секретарем якого є Італійська організація зі стандартизації.

Проект документа входить до серії стандартів на методи випробування природного каменю. Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТКС "Будівельні матеріали".

Національний стандарт має зміни у структурі, які дають змогу порівнювати зміст обох стандартів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- вилучено попередній довідковий матеріал відповідно до вимог 4.2 ДСТУ 1.7-2001;

- уточнено сферу застосування стандарту та додано інформацію щодо принципу роботи випробувального обладнання;

- внесено національне пояснення в розділ 2 "Нормативні посилання";

- структурні елементи стандарту: "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ" оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству та діючим нормативним документам України.


ЗМІСТ

С.

1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 1

3 Принцип випробування 2

4 Позначки 2

5 Обладнання 2

6 Порядок підготовки зразків до випробування 3

7 Порядок проведення випробування 6

8 Обробка результатів випробування 7

9 Звіт про випробування 7

Додаток А

Статистична оцінка результатів випробування 9

Бібліографія 12CONTENTS

page

1 Scope 1

2 Normative references 1

3 Principle 2

4 Symbols 2

5 Apparatus 2

6 Preparation of specimens 3

7 Test procedure 6

8 Expression of the results 7

9 Test report 7

Annex A

Statistical evaluation of the test results 9

Bibliography 12ВСТУП

Цей Європейський стандарт був підготовлений Технічним комітетом Європейського комітету зі стандартизації CEN/TC 246 "Природний камінь", секретарем якого є Італійська організація зі стандартизації.

Цьому Європейському стандарту надається статус національного стандарту після публікації ідентичного тексту або схвалення не пізніше квітня 2002 року, а національні стандарти, що йому суперечать, втрачають чинність не пізніше грудня 2002 року.

Проект цього стандарту входить до серії проектів стандартів методів випробування природного каменю. Методи випробування природного каменю складаються з таких частин:

EN 1925 Методи випробування природного каменю. Визначення коефіцієнта капілярного водопоглинання

EN 1926 Методи випробування природного каменю. Визначення міцності на стиск

EN 1936 Методи випробування природного каменю. Визначення фактичної і теоретичної щільності, загальної і відкритої пористості

EN 12370 Методи випробування природного каменю. Визначення опору кристалізації солі

EN 12372 Методи випробування природного каменю. Визначення граничної міцності на розрив під концентрованою вагою

Попередній стандарт prEN 12371 Методи випробування природного каменю. Визначення опору заморожуванню

Попередній стандарт prEN 12407 Методи випробування природного каменю: петрографічний опис

Попередній стандарт prEN 13364 Методи випробування природного каменю. Визначення зусилля видобування зі щілини для анкера

Попередній стандарт prEN 13373 Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів

Попередній стандарт prEN 13755 Методи випробування природного каменю. Визначення вологовбирності при атмосферному тиску

Попередній стандарт prEN 13919 Методи випробування природного каменю. Визначення опору старінню через вплив SO2 при наявності вологості

Попередній стандарт prEN 14066 Методи випробування природного каменю. Визначення опору старінню через тепловий удар

Попередній стандарт prEN 14147 Методи випробування природного каменю. Визначення опору старінню через сольовий туман


Foreword

This European Standard has been prepared by TC 246 "Natural Stone", the secretariat of which is heldbyUNi.This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by April 2002, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by December 2002.

This draft standard is one of the series of draft standards for tests on natural stone. Test methods for natural stone consist of the following parts:


EN 1925 Natural stone test methods – Determination of water absorption coefficient by capillarity.


EN 1926 Natural stone test methods – Determination of compressive strength

EN 1936 Natural stone test methods – Determination of real density and apparent density and of total porosity and open porosity

EN 12370 Natural stone test methods – Determination of resistance to salt crystallisation

EN 12372 Natural stone test methods – Determination of flexural strength under concentrated load


prEN 12371 Natural stone test methods – Determination of frost resistance


prEN 12407 Natural stone test methods – Petrographic description

prEN 13364 Natural stone test methods – Determination of the breaking load at a dowel hole


prEN 13373 Natural stone test methods -Determination of geometric characteristics


prEN 13755 Natural stone test methods -Determination of water absorption at atmospheric pressure

prEN 13919 Natural stone test methods – Determination of resistance to ageing by SO2 action in the presence of humidity

prEN 14066 Natural stone test methods – Determination of thermal shock resistance


prEN 14147 Natural stone test methods -Determination of resistance to ageing by salt mist

Попередній стандарт prEN 14157 Методи випробування природного каменю. Визначення зносостійкості

Попередній стандарт prEN 14158 Методи випробування природного каменю. Визначення сили розриву

Попередній стандарт prEN (робочий номер WI 00246011) Методи випробування природного каменю. Визначення коефіцієнта поширення тепла

Попередній стандарт prEN (робочий номер WI 00246012) Методи випробування природного каменю. Визначення швидкості поширення звуку

Попередній стандарт prEN (робочий номер WI 00246015) Методи випробування природного каменю. Визначення твердості за Кнупом

Попередній стандарт prEN (робочий номер WI 00246017) Методи випробування природного каменю. Визначення коефіцієнта слизькості

Попередній стандарт prEN (робочий номер WI 00246018) Методи випробування природного каменю. Визначення модуля статичної еластичності

Попередній стандарт prEN (робочий номер WI 00246030) Методи випробування природного каменю. Визначення типу обробки поверхні (нерівності)

Передбачається, що інші Європейські стандарти посилатимуться на цей Європейський стандарт як на основу для оцінки відповідності.

Примітка. При цьому, регулярне випробування всіх виробів із природного каменю всіма перерахованими методами не передбачається. Технічні умови в інших документах повинні посилатися лише на доцільні методи випробування.

Додаток А, вміщений у цьому Європейському стандарті, є нормативним.

Згідно з внутрішніми правилами CEN/CENELEC запроваджувати цей Європейський стандарт зобов'язані національні організації зі стандартизації наступних країн: Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великої Британії.


prEN 14157 Natural stone test methods – Determination of abrasion resistance


prEN 14158 Natural stone test methods – Determination of rupture energy


prEN ...(WI 00246011) Natural stone test methods – Determination of thermal dilatation coefficient


prEN ...(WI 00246012) Natural stone test methods – Determination of sound – speed propagation


prEN ... (WI 00246015) Natural stone test methods – Determination of Knoop hardnessprEN ...(WI 00246017) Natural stone test methods – Determination of slip coefficientprEN ... (WI 00246018) Natural stone test methods – Determination of static elastic modulus


prEN ... (WI 00246030) Natural stone test methods – Determination of surface finishes (rugosity)


It is intended that other European Standards should call up this European Standard as the basis of evaluation of conformity.

NOTE. Nevertheless it is not intended that ai! natural stones products should be subjected regularly to all the listed tests. Specifications in other standards should call up only relevant test methods.


The Annex A contained in this European Standard is normative.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ

УКРАЇНИEUROPEAN STANDARD EN 13161
This European Standard was approved by

CEN on 29 September 2001


ICS 73.020; 91.100.15


English version

Natural stone test methods –

Determination of flexural strength

under constant moment


Будівельні матеріали

Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині

під постійним моментом


Строительные материалы

Методы испытаний природного камня. Определение предела прочности

при изгибе под постоянным моментом


Building materials

Natural stone test methods –

Determination of the slip resistance

by means of the pendulum tester

Чинний від 2009-06-01
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення міцності при згині природного каменю під постійним моментом. До стандарту включено описи ідентифікаційного та технологічного випробування.

Доповнити пункт, що стосується сфери застосування, словами: "суть методу полягає у вимірі максимального руйнуючого вертикального навантаження зразка в двох точках, встановленого на двох опорах".

Пояснення. Доповнення уточнює метод випробування.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2708-94 Повірка засобів вимірювання. Організація і порядок проведення

ДСТУ Б EN 12057:2007 Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги (EN 12057:2004, IDT)

ДСТУ Б EN 12058:2007 Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Плити для підлоги і сходів. Вимоги (EN 12058:2003, IDT)

ДСТУ Б EN 1467:2007 Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги (EN 1467:2003 , IDT)

ДСТУ Б EN 1468:2007 Будівельні матеріали. Камінь природний. Плити необроблені. Вимоги (EN 1468:2003, IDT)Oktober 2001
1 SCOPE

This European Standard specifies a method to determine the flexural strength of natural stones under constant moment. The standard contains provision for both an identification test and for a technological test.


2 NORMATIVE REFERENCES

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text, and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

ДСТУ Б EN 1469:2007 Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Облицювальні плити. Вимоги (EN 1469:2004, IDT)

EN 12390-4 Випробування зміцненого бетону. Частина 4: Міцність при стиску. Дослідні прилади. Технічні умови

EN 12390-5 Випробування зміцненого бетону. Частина 5: Гранична міцність при згині дослідних зразків

EN 12440 Natural stone – Denomination criteria (Камінь природний. Критерії найменування)

EN 12670:2001 Natural stone – Terminology (Камінь природний. Термінологія)

Якщо посилання датоване, подальші зміни, доповнення або перегляд цих публікацій є чинними для цього стандарту лише у разі їх включення до нього у вигляді змін, доповнень або перегляду.

Якщо посилання не датоване, чинною є остання редакція публікації, на яку наведено посилання (в тому числі зміни й доповнення до неї).

Пояснення. Внесені стандарти містять вимоги, які відповідають діючим нормативним документам України.

EN 12390-4 Testing hardened concrete – Part 4: Compressive strength – Specification for testing machines

EN 12390-5 Testing hardened concrete – Part 5: Flexural strength of test specimens


3 ПРИНЦИП ВИПРОБУВАННЯ

Підготовлений до випробування зразок укладається симетрично із досягненням рівноваги на дві опори випробувального приладу. Після цього зразок навантажується по двох лініях таким чином, що навантаження впливає на зразок вертикально згори. Кожна лінія навантаження розташована від опори на відстані однієї третини відстані між опорами. Навантаження рівномірно збільшується до моменту руйнування зразка.


3 PRINCIPLE

After appropriate preparation a specimen of the rock to be tested is laid and centred between two supports. Thereafter the specimen is subjected to two line loads acting on the top of the specimen and so that each load is located at a distance of one third of the length of span. The loads are steadily increased until failure.


4 ПОЗНАЧКИ

Rtc – гранична міцність при згині, мПа;


F – навантаження в момент руйнування, Н;

В – ширина зразка, мм;

h – товщина зразка, мм;

L – довжина зразка, мм;

ℓ – відстань між двома опорними валиками, мм.5 ОБЛАДНАННЯ

5.1 Ваги для зважування зразків із точністю до 0,01 % від маси зразка, що зважується.4 SYMBOLS

Rtc flexura! strength at constant moment, in Megapascal

F load at failure in newton

В specimen width in millimetres

h specimen thickness in millimetres

L specimen length in millimetres

ℓ distance between the supporting rollers, in millimeters

5 APPARATUS

5.1 A balance capable of weighing the specimen with a reading up to 0,01 % of the mass to be weighed.

5.2 Духова шафа з вентиляцією, що спроможна підтримувати температуру (70 ± 5) °С. Вимірювальний прилад із точністю показників до 0,05 мм.

5.3 Дослідний апарат необхідної потужності EN 12390-4 налаштований відповідно до цього стандарту.

5.4 Прилад для застосування на зразок навантаження в двох точках відповідно до EN 12390-5. Прилад складається з двох верхніх валиків (навантажувальні валики) і двох нижніх валиків (опорні валики), рисунок 1. Відстань між двома опорними валиками включається до звіту відповідно до вимог 6.2.2.

5.5 Дослідна кімната, в якій підтримується температура (20±5) °С.


5.2 A ventilated oven capable of maintaining a temperature of (70 ± 5) °С. A linear measuring device with a reading up to 0, 05 mm.

5.3 A test machine of appropriate force, in accordance with EN 12390-4 and calibrated according to this standard.

5.4 A device for applying loads on the specimen by a two points load, in accordance with EN 12390-5. It consists of two upper rollers (load-applying rollers) and two lower rollers (supporting rollers): see Figure 1. The distance between the two supporting rollers shall be reported as requested in 6.2.2.


5.5 A room which can be maintained at a temperature of (20±5) °С.