ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО Київським політехнічним інститутом
ВНЕСЕНО Міністерством освіти України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ! ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту
України № 69 від 30 березня 1994 р.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Основні положення

3 Загальні поняття

4 Види дробарок

5 Основні виконання дробарок

6 Загальні конструктивні элемента дробарок
Абетковий покажчик українських термінів
Абетковий покажчик німецьких термінів
Абетковий покажчик англійських термінів
Абетковий покажчик французьких термінів
Абетковий покажчик російських термінів
ДОДАТОК А (довідковий)


ДСТУ 2411-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ДРОБАРКИ
Терміни та визначення


ДРОБИЛКИ
Термины и определения


CRUSHERS

Terms and definitions

Чинний від 1995-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стадарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі дроблення матеріалів.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, с обов'язковими для використання в усіх видів нормативній документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, а також для робіт зі стандартизації або у разі використання результатів цих робіт, включаючи
програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту є чинними для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).


2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2 1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Недозволені до вживання терміни-синоніми наведено в круглих дужках з позначкою «Нд», Терміни-синоніми без позначок «Нд» подані як довідкові і не є стандартизованими.

2.2 Подані визначення можна, в разі необхідності, змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об'єкти, які вводять до обсягу визначуваного поняття, Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту
понять, визначених у стандарті.

2.3 У стандарті, як довідкові, подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) і російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

2.4 У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів.

2.5 Схему класифікації дробарок наведено в додатку А.

2.6 Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, терміни-синоніми — курсивом.


3 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ


3.1 дроблення

Руйнування твердого кускового матеріалу на дрібні куски

de
en
fr
ru

Zerkleinerung
crushing
concassage
дробление
Разрушение твердого кусковoго материала на мелкие куски

3.2 дробарка

Машина для дроблення

de
en
fr
ru

Brecher
crusher
concasseur
дробилка
Машина для дробления


4 ВИДИ ДРОБАРОК


4.1 щокова дробарка
Дробарка, дробления в якій здійснюється стисненням матеріалу між щоками

de
en
fr
ru

Backenbrecher
jaw crusher
concasseur à mâchoircs
щековая дробилка
Дробилка, дробление в которой осуществляется сжатием материала между щеками


4.2 конусна дробарка
Дробарка, дроблення в якій, здійснюється стисненням матеріалу між поверхнями розташованих один в
одному і протилежно направлених вершинами конусів, внутрішній із
яких є обертовим

de
en
fr
ru

Kegelbrecher
guratory crusher
concasseur à cône
конусная дробилка
Дробилка, дробление в которой осуществляется сжатием материала между конусами, расположенными один внутри другого


6.4 запобіжний пристрій дробар-
ки; запобіжний пристрій
Пристрій для запобігання полому
елементів дробарки під час пере-
вантажень

de
en
fr
ru

Brechschutzvorrichtung
crusher safety release
dispositif de securite de concasseur
предохранительное устройство
дробилки; предохранительное устройство
Устройство для предохранения элементов дробилки от поломок при перегрузках


АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

дробарка
дробарка багатоступінчаста
дробарка валкова
дробарка комбінована
дробарка конусна
дробарка молоткова
дробарка молоткова вертикальна
дробарка молоткова реверсивна
дробарка одноступінчаста
дробарка роторна
дробарка роторна реверсивна
дробарка щокова
дробарка із складним рухом щоки щокова
дробарка з простим рухом щоки щокова
дроблення
камера дроблення
корпус
корпус дробарки
пристрій дробарки запобіжний
пристрій запобіжний
рама
станина
станина дробарки

3.2
5.2
4.3
5.3
4.2
4.5
5.8
5.7
5.1
4.4
5.6
4.1
5.5
5.4
3.1
6.3
6.1
6.1
6.4
6.4
6.1
6.2
6.2


АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ

Backenhfecher
Brecher
Brecherbett
Brechergehuse
Brechreum
Brechschutzvorrlchtung
Einstufenbrecher
Hammerbrecher
Kegelbrecher
Prallhrecher
Reversieverhammerbrccher
Reversieverprallbrecher
Vertikalhammer brecher
Waizenbrecher
Zerkleinerung

4.1
3.2
6.2
6.1
6.3
6.4
5.1
4.5
4.2
4.4
5.7
5.6
5.8
4.3
3.1


АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

crusher
crusher frame
crusher housing
crusher safety release
crushing
crushing chamber
cyratory crusher
hammermill
impactor
jaw crusher
reversible impaclor
reversible hammermill
roil crusher
single-stage crusher
vertical hammermill

3.2
6.2
6.1
6.4
3.1
6.3
4.2
4.5
4.4
4.1
5.6
5.7
4.3
5.1
5.8


АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ

bâtі de concasseur
chambre de concassage
concassage
concasseur
concasseur à cone
concasseur à cylindres
concasseur à mâchoires
concasseur à marieaux articules
concasseur à marteaux articules à fonctionnement reversible
concasseur à marleaux articules au rotor verticale
concasseur à percussion
concasseur à percussion à fonctionnement reversible
concasseur à sfade unique
corps de concasseur
disprositif de sécurité de concasseur

6.2
6.3
3.1
3.2
4.2
4.3
4.1
4.5
5.7
5.8
4.4
5.6
5.1
6.1
6.4


АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

дробилка
дробилка валковая
дробилка комбинированная
дробилка конусная
дробилка многоступенчатая
дробилка молотовая
дробилка молотковая вертикальная
дробинка молотковая реверсивная
дробилка одноступенчатая
дробилка роторная
дробилка роторная реверсивная
дробилка щековая
дробилка со сложным движением щеки щековая
дробилка с простым движением щеки щековая
дробление
камера дробления
корпус
корпус дробилки
рама
станина
станина дробилки
устройство дробилки предохранительное
устройство предохранительное

3.2
4.3
5.3
4.2
5.2
4.5
5.8
5.7
5.1
4.4
5.6
4.1
5.5
5.4
3.1
6.3
6.1
6.1
6.1
6.2
6.2
64
6.4


Додаток А
(довідковий)


КЛАСИФІКАЦІЯ ДРОБАРОККлючові слова; дробарка, термін, визначення