Діапазон вимірювання густини теплового потоку - від 10 до 2000 Вт/м2.

Межі припустимої основної відносної похибки вимірювання густини теплового потоку не перевищують ± 5 %.

Діапазон значень середньої температури пристрою - від мінус 50 до 100°С.

Абсолютна похибка вимірювання температури не перевищує ±0,5 °С.

Діапазон значень інтегральної напівсферичної випромінювальної (поглинальної) здатності теплосприймальної поверхні, відповідно, «чорного» ПТП - від 0,85 до 90 і «білого» - від 0,02 до 0,25.

Межа термічного опору - 2·10-3 К·м2/Вт.

Тривалість виходу показань виробу на сталі значення - не більше ніж 2,5 хв.

Габаритні розміри - 35 х 60 х 5 мм.

Маса приладу без паковання - не більше ніж 0,10 кг.

ДОДАТОК Л

(довідковий)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ МОДЕЛІ ІВП-1

Пристрій моделі ІВП-1 призначено для використання як нестандартизованого робочого засобу для вибору та аналого-цифрового перетворення сигналів термоелектричних перетворювачів ПТП і (або) ПТ, розташованих на контрольованій поверхні ОК та передавання вимірювальної інформації на персональний комп'ютер для її оброблення за відповідними програмами з метою визначення термічного опору теплообміну між ОК і Д.

Структурну схему ІВП-1 наведено на рисунку Л.1.

Пристрій дає змогу підключити до 256 перетворювачів (ПТП і ПТ) через з'єднувачі Х1...Х16. З'єднувачі Х1...Х16 призначено для контролю сигналів ПТП і ПТ вольтметрами.

З'єднувач Х17 кабелем з'єднується з портом СОМ1 ПЕОМ, чим через інтерфейс RS-232 забезпечується обмін інформацією між ПЕОМ і ІВК. Шнур живлення ІВП від мережі підключається до з'єднувача Х18.

Кожний комутатор К1…К16, побудований на герконових реле типу РЄС-64, має 16 диференцій-них входів, забезпечує послідовне підключення каналів до підсилювача за командами, які находять з ПЕОМ через мікропроцесорний пристрій.

Після підсилення в ПС аналогові сигнали ПТП і ПТ надходять до аналого-цифрового перетворювача ЦАП, з якого в цифровій формі передаються в ПЕОМ.

Вторинне джерело живлення збудоване за трансформаторною схемою.

Діапазон значень вимірювальних вхідних напруг - ± 100 мВ.

Роздільна здатність - 1 мкВ.

Абсолютна похибка вимірювання сигналів перетворювачів - ±5 мкВ.

Живлення від мережі напругою (220±22) В і частотою (50±1) Гц.

Споживана потужність - не більше 5 В·А.

Габаритні розміри - 440 х 220 х 470 мм.

Масса - не більше ніж 10 кг.

ДОДАТОК М

(довідковий)

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ДІЙСНОГО ЗНАЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ГУСТИНИ СУМАРНОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ

М.1 Приклад розрахунку наведено для випадку вимірювання на поверхні ОК усередині помешкання з застосуванням приладу моделі ИТП-22 (чи аналогічного до нього).

М.2 Об'єкт вимірювання - ОК: стіна, яку викладено з цегли, вкрито штукатуркою та шпалерами. Усередині помешкання немає додаткових ДTВ.

М.3 Вихідна інформація:

а) щодо застосовуваного ПТП:

- радіус rПТП = 2·10-2м;

- радіус чутливого елемента rЧЕ = 1,4·10-2 м;

- термічний опір RПТП = 2·10 -3 м2·К/Вт;

- інтегральний напівсферичний ступінь чорноти поверхні ПТП = 0,95;

б) щодо ОК:

- вид контрольованої поверхні - стіна;

- ефективна теплопровідність ОК = 0,75 Вт/(м·К);

-інтегральний напівсферичний ступінь чорноти поверхні = 0,90.

М.4 Результати вимірювання

М.4.1 Результати прямих вимірювань наведено в таблиці.

Номер виміру, і

1

2

3

4

5

Покази цифрового устрою приладу, qвим,l, Вт/м2

41,2

43,1

42,3

40,5

41,6

УДК 536.2:536.3:536.5:536.6:629.7:697.34 91.080


Ключові слова: огороджувальна конструкція, довкілля, теплообмін, конвекція, теплове випромінення, коефіцієнти теплообміну, тепловий потік, поверхнева густина теплового потоку, перетворювачі теплового потоку та температури.

5