ДОДАТОК В (обов'язковий)

МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАНЬ НА СТІЙКІСТЬ

ДО ЗОВНІШНЬОЇ КОРОЗІЇ


В.1 Захищені покривом деталі

Примітка. Вимогу див. 9.1.

В.1.1 Зразок для випробовування

Приготуйте прямокутний зразок для випробовування, як зазначено на рисунку В.1, номінальним розміром 150 мм х 100 мм і не менше ніж 0,8 товщини матеріалу, з якого виготовлено виріб із захисним покривом та не більше товщини, застосованої у виробі.

В.1.2 Методика

Сталевим різцем нанесіть риски у вигляді хреста (див. рисунок В.1) на захисному покриві до матеріалу основи. Випробний зразок розташовують у камері соляного туману (240 ± 8) год, згідно з ISO 9227. Після випробування оглянути зразок. Якщо з кожної сторони жолоба у формі хреста від'єдналось не більше ніж 2 мм захисного покриву, в такому разі вважають, що покрив захищає метал відповідно до встановлених вимог.


Рисунок В.1 - Зразок для випробовування на стійкість до зовнішньої корозіїВ.2 Незахищені покривом деталі

Примітка. Вимогу див. 9.1.

В.2.1 Методика

Розташуйте ПКК, укомплектований без рукава, в камеру з 5 % соляним туманом на (240 ± 8) год, згідно з ISO 9227. Після випробування перевірте, чи не погіршилося механічне функціювання всіх його робочих деталей і не з'явилось значних корозійних дефектів у середині або зовні ПКК. Значними корозійними дефектами є ямки, тріщини та пухирі.ДОДАТОК С (обов'язковий)


МЕТОД ВИПРОБОВУВАННЯ НА СТАРІННЯ

ПЛАСТМАСОВИХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ТА ДЕТАЛЕЙ


Примітка. Вимогу див. 9.2.

Пластмасові складові частини та деталі піддайте дії ультрафіолетового випромінювання та розпиленої води згідно з EN ISO 4892-2 (метод А: джерело світла - ксенонова дуга) за таких умов:

  • (65 ± 3) °С температура чорної панелі;

  • відносна вологість (50 ± 5) %;

  • цикл розпилювання 102 хв без подавання води, 18 хв із подаванням розпилюваної води;

  • загальна доза впливу 2 ГДж/м2 (1000 год за 550 Вт/м2).

Візуально оглянути складові частини та деталі на предмет наявності тріщин, у тому числі мало помітних.ДОДАТОК D

(обов'язковий)


МЕТОД ВИПРОБОВУВАННЯ НА СТІЙКІСТЬ

ДО КОРОЗІЇ РУКАВНОЇ ЛІНІЇ


Примітка. Вимогу див. 9.3.

Це випробовування можна проводити з використовуванням повністю або частково укомплектованого ПКК, до складу якого входить рукавна лінія.

Повністю заповніть рукавну лінію від впускного запірного вентиля до ствола 1 % (за масою) розчином хлориду натрію в здемінералізованій воді. Витримати протягом трьох місяців плюс-мінус п'ять днів за температури (20 ± 5) °С.

Після випробування перевірте, чи не погіршилося механічне функціювання всіх робочих складових частин і деталей та відсутність значних корозійних дефектів у середині або зовні. Значними корозійними дефектами є ямки, тріщини та пухирі.
ДОДАТОК Е

(обов'язковий)


МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ СТВОЛА


Е.1 Стійкість до удару

Примітка. Вимогу див. 6.2.

Випробовування проводять із використовуванням повністю зібраного ПКК, який включає з'єднувальні головки пожежного ствола. Розгорніть і розкладіть рукав як показано на рисунку Е.1. Заповніть рукав водою і створіть робочий тиск. Тримайте ствол у закритому положенні на висоті (1,50 ± 0,05) м над бетонною підлогою і скидайте його на підлогу п'ять раз не прикладаючи зусиль. Огляньте ствол на предмет пошкоджень.


Розміри у міліметрах


Рисунок Е.1 - Схема розташування ПКК під час випробовування ствола на стійкість до удару


Е.2 Робочий обертальний момент

Примітка. Вимогу див. 6.3.

Це випробовування проводять із використовуванням ствола після випробування відповідно до Е.1. Закріпіть ствол на нерухомій опорі так, щоб нічого не заважало його роботі. Виміряйте робочий обертальний момент зміни положення регулятора режимів роботи ствола за максимального робочого тиску і перевірте чи робоче зусилля не перевищує відповідних значень, наведених у таблиці 2.

Е.3 Вимірювання кута розпилювання

Примітка. Вимогу див. 10.5.

Установіть ствол горизонтально на нерухомій опорі на висоті (1,5 ± 0,05) м над землею у безвітряній зоні (швидкість вітру не більше 2 м/с) і на відстані (0,5 ± 0,005) м від вертикальної плити розміченої належним чином, як зазначено на рисунку Е.2.

Під'єднайте джерело води і відрегулюйте вхідний тиск до (0,6 ± 0,025) МПа. Встановіть ствол у положення розпилювання і почніть подавати воду. Перевірте чи подавання води відбувається таким чином:

  1. для стволів із конічним розпилюванням симетрично відносно осі А -А з охопленням не менше ніж зона D -D навколо осі А -А.

  2. для стволів із плоским розпилюванням охоплення зони, не більшої ніж зона В -В та не меншої ніж зона С -С із кожного боку осі А -А.Розміри у міліметрахПримітка. Ствол конічного розпилювання або ствол плоского розпилювання (горизонтальне розташування).

Рисунок Е.2 - Схема розташування обладдя під час випробовування з визначання кута розпилювання


Е.4 Вимірювання витрати і дальності подавання

Е.4.1 Витрата

Примітка. Вимогу див. 10.3.

Установіть ПКК відповідно до інструкцій виробника (постачальника), як показано на рисунку Е.3. Намотайте наповнений водою рукав на котушку та переконайтесь, що запірний вентиль (або автоматичний вентиль, якщо його застосовують) повністю відкрито. Залишіть (1 ± 0,1) м рукав розмотаним. Виміряйте і зафіксуйте витрату води (Q) у режимах розпилювання і (або) суцільного струменя (залежно від потреби) за тиску (0,6 ± 0,025) МПа.


А - витратомір; В - манометр; С - запірний вентиль; D - ствол


Рисунок Е.3 - Схема розташування обладдя під час випробовування з визначання витрати води


Е.4.2 Дальність подавання

Примітка. Вимогу див. 10.4.

Установіть ствол на опорі з нахилом 30° відносно землі так, щоб випускальний отвір був на висоті (0,6 ± 0,01) м над землею, як показано на рисунку Е.4. Установіть тиск на вході на рівні (0,2 ± 0,025) МПа. Виміряйте ефективну дальність подавання води, встановивши ствол у робоче положення (суцільний або розпилений струмінь). Випробовуйте стволи з конічним розпилюванням за мінімального кута розпилювання. Ефективна дальність подавання води 0,9х максимальну дальність.А - витратомір; В - манометр; С - запірний вентиль; D - ствол;

/1 - ефективне подавання; /2 - максимальне подавання


Рисунок Е.4 - Схема розташування обладдя під час випробовування з визначання дальності подавання води


ДОДАТОК F

(обов'язковий)


МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ НА СТІЙКІСТЬ

ДО МЕХАНІЧНОГО ЗНОШЕННЯ


F.1 Загальні положення

Для випробовування відповідно до F.2 і F.7 встановити ПКК зі встановленою максимальною довжиною рукава на закріплену опору, на висоті 1,5 м над бетонною підлогою, за температури довкілля (20 ± 5) °С. Заповніть рукав водою та створіть тиск до рівня максимального робочого тиску відповідно до таблиці 3.

F.2 Метод випробовування на обертання

Примітка. Вимогу див. 4.3 і 7.3.

Установіть ПКК, як показано у F.1, із рукавом намотаним на котушці. Виконати 3000 обертів котушки зі швидкістю 30 об/хв. Для ПКК, обладнаних автоматичними вентилями, необхідно змінювати напрямок обертання котушки (за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки) через кожні 25 обертів.

F.3 Метод випробовування рукавних котушок, які повертаються

Примітка. Вимогу див. 4.4.

Установіть ПКК, як показано у F.1. Повертайте рукавну котушку 1000 разів від 0° (постійного положення) до максимального кута повороту з номінальною швидкістю 1 поворот за 4 с.

F.4 Метод випробовування з визначання зусилля під час розмотування рукава

Примітка. Вимогу див. 4.5.

Установіть ПКК, як показано у F.1. Для рукавних котушок здатних обертатись лише в одній площині встановити спрямовувач рукава відповідно до інструкцій виробника (постачальника). Застосуйте динамометр для вимірювання таких зусиль:

  1. зусилля, необхідне для початку обертання котушки;

  1. максимальне зусилля, необхідне для початку обертання котушки під час витягування рукава в горизонтальному напрямку через спрямовувач рукава;

  1. максимальне зусилля, необхідне для витягування всього рукава на бетонну підлогу.

F.5 Метод випробовування на динамічне гальмування

Примітка. Вимогу див. 4.6.

Установіть ПКК, як показано у F.1. Розмотайте приблизно 5 м рукава зі швидкістю приблизно 1 м/с. Припиніть розмотування і перевірте, чи зупинилась котушка протягом одного оберту.

F.6 Метод випробовування на стійкість до удару і навантаги

Примітка. Вимогу див. 4.7, 9.2.1 і 9.2.2.


F.6.1 Випробовування на удар

Покладіть сталевий місток розміром 100 мм х 25 мм по центру між колесами котушки і вертикально над її віссю. Установіть циліндричний плоский ударник діаметром приблизно 125 мм і масою (25 ± 0,1) кг у спрямовувачі над сталевим містком, щоб він вільно падав з висоти (300 ± 5) мм та ударяв по сталевому містку, встановленому посередині між двома круглими плоскими боковими частинами. На рисунку F.1 наведено схему розташування обладдя під час випробовування. Огляньте ПКК та кріплення рукавів до вхідного і вихідного патрубків на предмет пошкоджень.

F.6.2 Випробовування на навантагу

Після випробування за F.6.1 повністю розмотайте рукав. Прикладіть навантагу (75 ± 0,1) кг за допомогою пристрою прикріпленого до рукава, протягом 5 хв на відстані 500 мм від центра осі котушки відповідно до рисунка F.2. Огляньте рукав, котушку та кріплення рукавів до вхідного і вихідного патрубків на предмет пошкоджень.

Розміри у міліметрах

А - сталевий ударник; Б - сталевий місток


Рисунок F.1 - Схема випробовування на ударРозміри у міліметрах

Рисунок F.2 - Схема випробовування навантагою


F.7 Метод випробовування на стійкість до внутрішнього тиску

Примітка. Вимогу див. 9.2.1 і 10.1.

Встановити ПКК, як показано у F.1. Зменшіть внутрішній тиск до нульового значення. Підвищіть тиск (протягом 60 с, див. рисунок F.3) до значення випробовувального тиску відповідно до таблиці 3. Підтримуйте цей тиск протягом (305 ± 5) с. Зменшіть тиск до нульового значення (протягом приблизно 10 с, див. рисунок F.3). Виконайте цей цикл ще два рази. Перевірте чи немає протікань.Рисунок F.3 - Діаграма навантаг під час випробовування на стійкість

до внутрішнього тиску


F.8 Метод випробовування на міцність

Примітка. Вимогу див. 10.2.

Зніміть рукав і ствол із котушки та перекрийте вихідний отвір ствола. Установіть у рукаві котушки гідравлічний тиск, який відповідає мінімальному розривальному тиску, наведеному в таблиці 3 і підтримуйте цей тиск протягом (65 ± 5) с. Перевірте чи рукав не має розриву.ДОДАТОК ZA (довідковий)


ПУНКТИ ЦЬОГО СТАНДАРТУ,

ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК,

НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ЩОДО БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ (ДБВ)


ZA.1 Пункти цього стандарту, що стосуються основних характеристик, на які поширюється Директива Європейського Союзу щодо будівельних виробів 89/106/ЕЕС.

Пункти цього стандарту, наведені в цьому додатку, відповідають вимогам доручення, виданого на підставі Директиви Європейського Союзу щодо будівельних виробів 89/106/ЕЕС

Відповідність до цих пунктів підтверджує придатність будівельного виробу, на який поширюється дія цього стандарту, до використовування за призначеністю.

Увага! Вимоги та інші Директиви Європейського Союзу, які не впливають на придатність до використовування за призначеністю, можна застосовувати в рамках цього стандарту.

Примітка. У доповнення до будь-яких, крім особливих пунктів цього стандарту, які стосуються небезпечних речовин і виробів, що підпадають під його дію, можна застосовувати інші вимоги (наприклад, трансформоване європейське законодавство і національні закони, регламенти та адміністративні постанови). Для відповідності положенням Директиви Європейського Союзу щодо будівельних виробів необхідно забезпечити також відповідність цим вимогам, якщо їх застосовують.

Будівельний виріб: ПКК із напівжорстким рукавом.

Призначеність: Пожежна техніка, призначена для того, щоб надати можливість тим, хто перебуває у будівлі локалізувати і гасити пожежу з близької відстані. Загалом вимоги цього стандарту можна використовувати і в інших сферах застосування, наприклад на флоті або в агресивних середовищах, але в таких випадках можуть бути необхідні також і додаткові вимоги.Таблиця ZA.1 - Основні пункти

Встановлені вимоги

та характеристики

Пункти цього стандарту, в яких викладено вимоги

Встановлені рівні і (або) класи

Примітки

Регулювання подавання вогнегасної речовини


10.3, 10.4, 10.5

-


Робоча надійність

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 5.1, 6, 7, 10.1, 10.2


-


Можливість розмотування рукава

4.5, 4.6, 5.3


-


Стійкість до зовнішньої корозії складових частин та деталей з покривом і без нього


9.1

-


Стійкість до корозії рукавної лінії

9.3


-


Стійкість до старіння пластмасових складових частин та деталей з покривом і без нього

9.2

-