- костюм бавовняний (на 12 міс.) згідно з ГОСТ 27575 "ССБТ. Костюмьі мужские для защитьі от общих производственньїх загрязнений и механических воздействий. Технические условия";

- черевики шкіряні (на 12 міс.) згідно з ДСТУ 2772.

- рукавиці брезентові (на 1 міс.) згідно з ГОСТ 12.4.010 "ССБТ. Рукавицьі специальньїе. Технические условия";

При обслуговуванні станів з поста керування видається тільки:

- халат бавовняний (на 12 міс.) згідно з ГОСТ 12.4.132 "ССБТ.Халатьі мужские. Технические условия";

- рукавиці бавовняні (на 6 міс.) згідно з ГОСТ 12.4.010;

- каска захисна згідно з ГОСТ 12.4.087 "ССБТ. Строительство. Каски строительньїе. Технические условия";

- окуляри захисні згідно з ГОСТ 12.4.013 "ССБТ. Очки защитньїе. Общие технические условия" типу ЗП1-80-У;

- антифони "беруші" та інші;

- фільтруючі респіратори.

1.29 Вальцювальник повинен:

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- вміти подавати першу (долікарняну) допомогу потерпілому від нещасного випадку;

- знати та виконувати питний режим.

1.30 Згідно з положенням про систему управління охороною праці в чорній металургії вальцювальник зобов'язаний:

- не допускати виконання робіт несправним інструментом, перевіряти наявність та правильне використання засобів індивідуального захисту, огорож, контрольно-вимірювальних приладів та вантажозахватних пристроїв;

- при виникненні непередбачених ситуацій припинити виконання робіт. Якщо дозволяють обставини, прийняти самостійне рішення, а також вжити

заходів щодо забезпечення безпеки поруч працюючих, відновлення нормальної робочої обстановки та повідомити про це майстра, старшого майстра, начальника дільниці або зміни;

- постійно в процесі роботи перевіряти достатність заходів безпеки на робочому місці, виконувати інструкцію з охорони праці;

- виконувати тільки доручену роботу з додержанням всіх вимог інструкцій з охорони праці, та вказівки майстра;

- не приступати до роботи, якщо умови її виконання не відповідають інструкції з охорони праці або іншому документу, що регламентує безпечне виконання робіт, а також без інструктажу з охорони праці при тимчасовому переведенні на іншу роботу;

- в установленому адміністрацією порядку одержати інструкцію з охорони праці за своєю професією або з іншої дорученої роботи;

- працювати тільки в спецодязі і спецвзутті, що передбачені нормами, користуватися відповідними засобами захисту та запобіжними пристроями;

- утримувати своє робоче місце та обладання в справному стані та чистоті;

- про всі порушення, виявлені в процесі роботи, повідомити безпосередньому керівникові;

- при одержанні хоча б незначної травми терміново звернутися в медпункт та повідомити про це майстрові;

- попередити поруч працюючих, якщо їм загрожує небезпека;

- додержуватися внутрішнього трудового розпорядку.

1.31 Особи, винні в порушенні вимог безпеки, що наведені в цій інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перед початком роботи вальцювальник повинен привести свій спецодяг та спецвзуття в належний стан: куртку застібнути на всі ґудзики, черевики зашнурувати, надіти каску, волосся прибрати під головний убір, підготувати респіратор, окуляри.

2.2 Ознайомитися зі станом робочого місця та обладнання, що обслуговується, згідно з записами в агрегатному журналі. Оглянути своє робоче місце, його чистоту, стан обладнання та механізмів, інструменту, провірити огорожі, наявність первиних засобів пожежогасіння.

2.3 Оглядання робочого місця та стану обладнання проводиться з вальцювальником, який здає зміну.

2.4 Прибути на змінно-зустрічні збори, одержати завдання на виконання робіт.

2.5 Після повернення зі змінно-зустрічних зборів одержати інформацію від вальцювальника, що здає зміну, про всі зауваження та недоліки в попередній зміні.

2.6 Прийом та здача зміни повинні оформлятися підписами в журналі приймання-здачі зміни.

2.7 При виявленні несправностей, які можуть перешкоджати безпечній роботі, вальцювальник, не починаючи роботи, повинен усунути їх та доповісти майстру прокату.

До усунення несправностей розпочинати роботу не можна.

З Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1 Запуск стана проводиться за командою старшого вальцювальника після подання довготривалого сигналу з пульта керування.

3.2 Кожна кліть запускається за командою старшого вальцювальника після його переконання в справності стана, огорож, запобіжних пристроїв, узгодження з бригадиром слюсарів, гідравліків, енергетиків, переконання у відсутності людей біля механізмів, що обертаються.

3.3 Вальцювальник повинен супроводжувати роскіт візуально при його проходженні по стану.

3.4 Початок запускання - з чистої кліті. При поданні першої заготовки та пропалюванні колібра, вальцювальник повинен супроводжувати роскіт на відстані 3-х метрів від осі прокатки та ззаду від переднього кінця знаходячись під прикриттям передньої кліті, так як при налагодженні стана можливе викидання розкоту вбік.

3.5 Перед оглядом правого боку стана вальцювальник повинен попередити про це старшого вальцювальника.

3.6 Перехід з одного боку стана на інший дозволяється тільки по перехідним місткам.

3.7 Переходити через жолоба та рольганги можна тільки при повному зупиненні стана.

3.8 Подавання у валки розкоту з розірваними, розшарованими кінцями не дозволяється.

3.9 Вальцювальник повинен бути уважним до світлових та звукових сигналів. Подавати команди необхідно чітко, користуючись прийнятими в цеху правилами знакової сигналізації. Той, що подає команди, повинен знаходитися на видному місці.

3.10 Під час короткочасного зупинення кліті (для витягування скрапа, заміру зазору між валиками і т. ін.) необхідно разом з нею зупинити першу кліть кожної групи.

3.11 Під час короткочасного огляду кліті чи групи клітей старший вальцювальник повинен дати команду оператору поста керування на зупинення стана. Оператор повинен визвати чергового електрика машзалу, котрий після розбирання схеми керування головних приводів клітей віддає бирку старшому вальцювальнику.

3.12 Огляд поверхні валків, заміна та налагодження привалкової арматури, перевірка температури валків, промірювання калібрів та замірювання зазора між валками необхідно виконувати тільки за повного зупинення стана.

3.13 Зачищення нового калібру необхідно виконувати зі зворотнього боку (проти ходу прокату) при напрямку обертів валків кліті "вперед".

3.14 Зачищення калібрів чавунних валків необхідно виконувати наждачними каменями, що закріплені в спеціальних пристроях, на великих обертах валків. Калібр верхнього валка зачищається з вводного боку, калібр нижнього валка - з виводного боку. Під час цього не допускається знаходження людей з протилежного боку валків.

3.15 Під час зачищення калібрів обов'язково використовувати захисні окуляри.

3.16 Вальцювальник повинен слідкувати за безперервним охолодженням валків. Вода для охолодження повинна подаватися в необхідній кількості з правильним напрямком струменя.

3.17 Під час травлення проб кислотою для виявлення поверхневих вад необхідно виконувати такі міри безпеки:

переносити бутилі з кислотою необхідно вдвох. Працівники повинні бути одягнені в суконний спецодяг та гумові чоботи;

бутиль повинен знаходитися в корзині з м'якою прокладкою;

бутилі з кислотою повинні бути замарковані, зберігатися в окремому приміщенні, що виключають доступ сторонніх людей;

винесення та передавання кислоти стороннім людям не дозволяється;

під час змішування кислоти з водою наливати її необхідно тонким струменем у воду, одночасно перемішуючи;

під час попадання кислоти на тіло необхідно якомога швидше промити вражене місце великою кількістю води та нейтралізувати місце опіку тампоном, змащеним 10%) розчином соди.

3.18.Короба з обріззю та окалиною необхідно заповнювати до лінії, яка позначена на них.

3.19 Встановлювати короба з окалиною та скрапом на передаточний візок необхідно після повного стікання води з короба на робочу площадку стана.

3.20 Під час виконання роботи щодо очищення тунелей змивання окалини під станом старший вальцювальник повинен забезпечити безпечні умови роботи, для цього необхідно:

- очистити решітку зверху;

- підготувати необхідний інструмент;

- забезпечити достатнє освітлення;

- розподілити завдання між працюючими;

- виставити людей для нагляду над місцем роботи в тунелі та призначити старшого за роботою в тунелі під час очищення;

- роботу в тунелі виконувати в складі не менше двох працівників.

3.21 Під час роботи стана перебування сторонніх людей на стані не дозволяється.

3.22 Під час проведення роботи щодо перевалки клітей

3.22.1 Перед початком роботи щодо перевалки клітей необхідно виконати наступні вимоги:

вся пускова апаратура електродвигунів повинна бути вимкнена;

жетон-бірка повинна знаходитися у старшого вальцювальника;

включеними залишаються механізми, які необхідні для перевалки кліті: для горизонтальних клітей-механізм переміщення кліті, верхні нажимні гвинти, механізм затискання шпинделів, для вертикальних - механізм підіймання касети, механізм встановлення правого та лівого валка, механізм затискання шпинделей, гідрозатискачі станини.

3.22.2 Керувати перевалочним пристроєм, механізмами пересування кліті, затискачами шпинделів, нажимними гвинтами може вальцювальник, підручний вальцювальника, старший оператор данної групи клітей за розпорядженням старшого вальцювальника.

3.22.3 Операціями щодо перевалки валків (роботою крана, встановлення валків, арматури) керує старший вальцювальник.

3.22.4 Під час перевалки вертикальних клітей перед опусканням кліті на візок необхідно переконатися в надійності стопоріння обох шпинделів за шпиндельні головки.

3.22.5 За необхідності виконання робіт в небезпечній зоні (зона можливого падіння шпинделей) перед початком робіт необхідно зняти шпиндель зі шліцьових.

3.22.6 Під час заміни вертикальних валків необхідно спочатку перевірити стан ремгвинтів, за які буде підійматися вал. Ремгвинт повинен вкручуватися в гніздо на всю глибину нарізної частини.

3.22.7 Операції по заміні валків необхідно виконувати в послідовності, яка визначена технологічною інструкцією цеху.

3.22.8 Зняття та встановлення вводної та виводної арматури горизонтальних клітей повинно проводитися за допомогою спеціальної траверси.

3.22.9 При перевалці горизонтальних клітей під час монтажу та демонтажу підп'ятників під подушки нижнього валка необхідно:

- перевірити стан решітки під кліттю - решітка повинна бути очищена від скрапа та не мати небезпечних пройомів;

піднімання вала з неприводного боку виконується тросом достатньої вантажопідіймальності через отвір в настилі верхньої площадки кліті;

стропування нижнього валу за хвостовик з косим натягом строп не дозволяється;

демонтаж і монтаж підп'ятників виконується за спеціальні рукоятки, які приварені до підплечників.

3.22.10 Переміщення клітей під час перевалки стана необхідно виконувати за встановленими в цеху маршрутами під керівництвом майстра.

3.22.11 Підготовлені до перевалки кліті або кліті, що відпрацювали строки необхідно встановлювати в спеціальні перевалочні ями та стенди на дільниці стана та дільниці збирання клітей.

3.22.12 На дільницях збирання клітей дозволяється встановлення клітей на підлогу між перевалочними ямами. При цьому на ямах, між якими встановлюється кліть, повинні стояти зібрані кліті.

3.22.13 Виконувати будь-які роботи на кліттях, що встановлені на підлозі або на перевалочних ямах не дозволяється.

3.22.14 Всі деталі, валки, огорожі та т. ін., що знімаються з кліті, необхідно укладати стійко на заздалегідь підготовлене місце, не захаращуючи проходи.

3.22.15 Під час роботи зверху кліті, необхідно оберігатися падіння, не скидати вниз інструмент, деталі, не класти інструмент під ноги.

3.22.16 Для встановлення клинів кріплення шапки кліті ставити на дошки, що закладені між подушками валків не дозволяється.

3.22.17 Після закінчення робіт щодо перевалки всі огородження повинні бути встановлені як на стані, так і на допоміжних механізмах. Всі люки, пройоми в плитовому настилі повинні бути закриті, інструмент та пристосування покладені на місце, робоча площадка прибрана.

3.23 Під час виконання робіт щодо розбурюваїшя клітей, прибирання брака, недокатів

3.23.1.Розбурювання клітей, прибирання брака, недокатів необхідно виконувати при відключених механізмах та головних електродвигунах стана, під керівництвом майстра.

3.23.2 Прибирання браку, недокатів проводиться цепними стропами згідно схем стропування.

3.23.3 Транспортування браку та недокатів довжиною до 12 м виконувати одним краном, від 12 м до 36 м - двома кранами, більше 36 м - трьома кранами над рольгангом у спеціально відведене місце в цеху.

3.23.4 Транспортування двома або більше кранами виконується під керівництвом майстра.

3.23.5 Газове різання браку, недокатів та проб повинні проводити вальцювальники, що пройшли навчання, та мають право керуватися газовим різаком.

3.23.6 Проводити газове різання браку, недокатів, проб в промасленому спецодязі не дозволяється.

3.24 Прибирання окалини біля робочих клітей з рольгангів проводити тільки під час зупинення стана.

3.25 Вальцювальнику не дозволяється: стояти спиною до працюючої кліті;

працювати під час відсутності або несправності захисних огороджень та кожухів;

спиратися або сідати на огорожі ям, приямків, на перила перехідних містків;

відкривати або знімати огорожі під час роботи стана, з частин механізмів стана, що обертається;

заходити під робочі кліті, шпинделі та інші пристрої під час роботи стана;

під час перенесення проб класти кліщі з пробою на плечі;

проводити очищення жолобів під рольгангами, за кліттю та перед нею під час одночасного проведення ремонтних робіт на рольгангу. 3.26 Під час експлуатації електромеханічних візків