Примітка. Дозволяється використовувати для кремнію чотирихло-ристого протигаз з механічною подачею повітря.

Додаток 1

Нормативні посилання

 1. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів в 4-х томах 1997 р.)

 2. ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

 3. ДНАОП 0.00-4.15-98. Державний нормативний акт про охорону праці

 4. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

 5. ГОСТ 12.1.005-88. Общие оаннтарно-гнгненнчеокне требования к воздуху рабочей зоны

 6. ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

 7. ГОСТ 12.4.004-74. Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия

 8. ГОСТ 12.4.011-89. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

 9. ГОСТ 12.4.013-85. Очки защитные. Общие технические условия


 1. ГОСТ 12,4.029-76. Фартуки специальные, Технические- условия

 2. ГОСТ 12.4.103-83. Одежда специальная защитная. Средства индивидуальной защиты рук и ног. Классификация

 3. ГОСТ 12.4.121-83. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

 4. ГОСТ 12.4.122-83. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия

 5. ГОСТ 12.4.1 37-84. Обувь специальная кожаная для защиты от нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия

 6. ГОСТ 3022-80. Водород технический. Технические условия

 7. ГОСТ 4997-75. Ковры диэлектрические резиновые. Технические условия

 8. ГОСТ 5583-78. Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия

 9. ГОСТ 6221-90Б. Аммиак жидкий технический. Технические условия

 10. ГОСТ 9293-74. Азот газообразный и жидкий. Технические условия

 1. ГОСТ 9976-94. Трихлорэтилен технический. Технические условия

 2. ГОСТ 10157-79. Аргон газообразный и жидкий. Технические условия

 3. ТУ6-01-4689387-42-90. Водород хлористый сжиженный. Технические условия

 4. ТУ6-02-590-84. Смесь газовая фосфина с водородом. Технические условия

 5. ТУ6-02-1228-82. Смесь газовая моносилана с аргоном. Технические условия

 6. ТУ6-09-197-88. Кремний (IV) хлорид. Технические условия

 7. ТУ6-09-1012-79. Трихлорэтилен особой чистоты. Технические условия

 8. ТУ6-21-12-79. Аргон высокой чистоты газообразный. Технические условия

 9. ТУ48-0513-027.0-89. Дихлорсилан ДХС-120. Технические условия

 10. ТУЗО1-07-26-90. Смесь газовая фосфина с аргоном. Технические условия

Зміст
1. Загальні положення

Лист

3

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

16

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

18

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

22

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

23

б, Таблиця

28

7. Додаток 1

29