3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Машиніст екскаватора є старшим в зміні і забезпечує виконання завдання, несе відповідальність за стан механічної і електричної частини екскаватора.

3.2. Машиніст зобов'язаний стежити за узгодженістю дій членів бригади, протягом всієї зміни знати про місцезнаходження помічника.

3.3. Помічнику машиніста екскаватора не дозволяється сходити з екскаватора або входити в нього, а також виконувати які-небудь роботи на екскаваторі або в зоні його дії, не поставивши у відомість машиніста.

3.4. Машиніст екскаватора, одержавши сигнал від помічника про необхідність входу в екскаватор або виходу з нього, повинен припинити і не відновлювати її, не переконавшися, що помічник знаходиться в безпечному місці. У випадку раптової відсутності помічника (особливо в нічний час) машиніст зобов'язаний негайно припинити роботу.

3.5. Перед початком екскавації і кожному переміщенні екскаватора машиніст зобов'язаний подавати звуковий сигнал. Всякі зміни режиму роботи екскаватора також супроводжуються сигналами.

3.6. Сигнали, що подаються екскаватором, повинні бути вивчені всіма членами бригади, водіями транспортних засобів і особами нагляду. Значення

звукових сигналів, що подаються екскаватором, вивішуються в нарядній дільниці, на зовнішній стороні екскаватора у вигляді плаката, або наносяться безпосередньо на стінку кузова.

3.7. При вантаженні гірничої маси в транспортні засоби подаються наступні сигнали: «СТОП» - один короткий; подача транспорту під завантаження - два коротких; закінчення вантаження і дозвіл на від'їзд -один довгий. Кожен незрозумілий сигнал сприймається як «СТОП».

3.8. Машиніст екскаватора відповідає за правильне вантаження гірничої маси в думпкари і автотранспорт:

3.8.1. Ківш екскаватора необхідно заповнювати так, щоб не допускати падіння шматків гірничої маси із зубів ковша при доставці його до місця розвантаження.

3.8.2. При розвантаженні ковша в транспорт його слід опускати якнайнижче до місця розвантаження, не зачіпаючи при цьому думпкар або автомобіль.

3.8.3. Не допускається завантаження негабаритів гірничої маси, а також дроблення їх шляхом скидання один на одного. Шматки негабаритів складаються в один шар в стороні від забою, де не створюють перешкод для руху транспорту.

3.8.4. Транспортні посудини необхідно завантажувати рівномірно, розташовуючи вантаж за всією площею посудини.

3.8.5. При вантаженні гірничої маси забороняється переміщати ківш над кабіною автомобіля або локомотива .

3.8.6. Під час роботи екскаватора забороняється перебування людей в радіусі його дії. Машиніст екскаватора, побачивши, що водій або будь-яка інша особа знаходяться в зоні дії ковша, зобов'язаний негайно припинити вантажну операцію.

3.8.7. Під час перерви в роботі машиніст екскаватора зобов'язаний опустити ківш на підошву забою.

3.8.8. Для очищення ковша від налипань породи або для заміни зубів ківш необхідно опустити на підошву забою у бік, протилежний забою. Влізати в ківш забороняється.

3.8.9. Не допускається підробка нижньої частини забою, оскільки це може привести до утворення нависі і можливості обвалення забою.

3.8.10. При утворенні у верхній частині забою «козирків» від гірничої маси, машиніст екскаватора зобов'язаний робити їх прибирання спеціальною насадкою або іншим дозволеним пристосуванням.

3.8.11. Машиніст екскаватора (або за його дорученням помічник) повинен систематично перевіряти стан верхньої частини західки, щоб не допустити підробку берми і обвалення устаткування, що знаходиться на ній.

3.8.12. У разі появи загрози обвалення або сповзання уступу екскаватор повинен бути негайно виведений із забою в безпечне місце.

3.8.13. Якщо по підошві забою зустрічається слабкий грунт, що може привести до просідання ходової частини, необхідне використовування твердих предметів із задовільною площею опори (металевих листів,

дерев'яних брусів). У разі якщо просяде гусениця екскаватора, слід негайно припинити роботи і доповісти про те, що трапилось особі нагляду.

3.8.14. Підошву забою необхідно вести до встановленої відмітки. Не допускати підробку заходки, обваловки автодоріг, опор ЛЕП, свердловин.

3.8.15. При черпанні породи поблизу верхньої брівки ніжчележачого уступу необхідно захистити небезпечну зону від падіння гірничої маси.

3.8.16. Не допускається знаходження людей під укосом уступу щоб уникнути нещасних випадків при обваленнях.

3.8.17. Не допускається під час роботи екскаватора виконувати будь-які підсобні роботи, а також вирівнювати майданчик в радіусі дії екскаватора.

3.8.18. Зачистка забою і під'їзних доріг бульдозером виробляється тільки при повній зупинці екскаватора і видачі машиністу бульдозера дозволу на зачистку.

3.8.19. При роботі екскаватора, радіус дії якого виходить за автодорогу, помічник машиніста повинен здійснювати контроль за автодорогою; при підході автомашин, бульдозера або людей подавати сигнали машиністу про припинення роботи.

3.8.20. При роботі в нічний час фронт-роботи екскаватора в забої і місце вантаження повинні бути добре освітлені.

3.8.21. При роботі екскаватора повинен дотримуватися габарит: не менше одного метра між корпусом екскаватора і укосом уступу, а також між контрвантажем і автомобілем.

3.8.22. При роботі двох екскаваторів, що знаходяться в одній площині або на суміжних уступах, відстань між ними повинна бути не менше двох радіусів дії.

3.8.23. Перебування сторонніх осіб на екскаваторі допускається тільки у супроводі осіб нагляду.

3.8.24. Для визначення якості руди машиніст екскаватора повинен зачерпнути пробу і ковшем подати в безпечне місце, не допускаючи працівника ВТК або геологічної служби на укіс уступу.

3.9. Ознаками відмов зарядів свердловин є знайдені в забої залишки вибухових речовин і засобів вибуху, поява незруйнованих або погано піддаваємих екскавації частин забою, підвищений вихід негабарита.

3.10. При виявленні відмови заряду свердловини машиніст екскаватора зобов'язаний: негайно припинити роботу екскаватора і повідомити про це керівника зміни і диспетчера; у радіусі 20 м від місця знаходження відмови виставити знаки, попереджаючі про небезпеку (червоні прапорці) і до прибуття на місце відповідальних працівників кар'єру і спеціалізованої організації не допускати виконання яких-небудь робіт в захищеній зоні; зробити запис про виявлення відмови; за наявності оголених вибухових речовин не допускати застосування відкритого вогню в захищеній зоні; не виконувати яких-небудь дій по витяганню вибухових матеріалів або їх ліквідації і не допускати до цих дій інших осіб.

3.11. Дозвіл на відновлення робіт після ліквідації відмови дається машиністу екскаватора особами технічного нагляду кар'єру і вибухового цеху із записом в агрегатному журналі.

3.12. Вимоги безпеки при перегоні екскаватора.

3.12.1. Перегоном екскаватора вважається його переміщення своїм ходом на значну відстань, пов'язану з перебудовою ЛЕП, від'єднанням живлячого кабелю, обмеженням руху транспорту або роботи гірничого устаткування.

3.12.2. Перегін здійснюється по письмовому розпорядженню головного інженера або начальника кар'єру з складанням відповідних заходів щодо техніки безпеки і призначенням особі нагляду, відповідальної за перегін.

3.12.3. Шлях, по якому проходить екскаватор, повинен бути спланований, розчищений від шматків породи, ями засипані.

3.12.4. Кут підйому шляху допускається не більш 12,5(. Забороняється користуватися ківшем як опорою при підйомі і спуску.

3.12.5. При рухові екскаватора під ЛЕП відстань від нижнього дроту до верхньої точки екскаватора повинна бути не менше 2 м.

3.12.6. Заборонений розворот екскаватора на м'якому грунті без дерев'яних щитів під гусеницями.

3.12.7. У умовах, що допускають ковзання гусениць, виконується підсипка щебенем.

3.12.8. Перед перегоном екскаватора необхідно оглянути ходовий механізм, очистити його від породи.

3.12.9. Натягнення обох гусениць повинне бути однаковим.

3.12.10. Перед початком руху повинен бути поданий звуковий сигнал.

3.12.11. Під час перегону екскаватора в кабіні заборонено знаходитися всім, окрім машиніста.

3.12.12. Машиністу екскаватора забороняється відлучатися від контролерів і важелів управління, заздалегідь не вимкнувши живлення головного двигуна.

3.12.13. Під час руху екскаватора член бригади повинен знаходитися попереду екскаватора, у полі зору машиніста і керувати рухом.

3.12.14. Стріла встановлюється по ходу руху екскаватора, а ківш повинен знаходитися на відстані 1 м від землі.

3.12.15. При рухові по горизонталі або на підйом ведуча вісь знаходиться ззаду, а при русі під уклон - попереду.

3.12.16. Проїзд екскаватора через залізничні переїзди, мости, труби допускається тільки по письмовому дозволу особи, відповідальної за їх експлуатацію або в її безпосередній присутності.

3.12.17. Під час переїзду через залізничну колію рух по ній повинен бути закритий.

3.12.18. При перегоні екскаватора по автодорогах для запобігання зіткнення спереду і ззаду по ходу екскаватора на відстані не менше 50 м виставляються сигнальники з червоними прапорцями.

3.13. Робота з електроустаткуванням екскаватора.

3.13.1. Працівники, що входять до складу екіпажів, відносяться до електротехнологічного персоналу і мають право виробляти електричні роботи в об'ємі, встановленому правилами безпеки.

3.13.2. Всі роботи в електроустановках виробляються по письмовому наряду, розпорядженню і згідно Переліка робот, виконуємих у порядку поточної експлуатації.

3.13.3.Всі ремонтні роботи, що проводяться на електроустаткуванні понад 1000 В, виконуються по наряду.

3.13.4. На кожному підприємстві повинен бути складений, затверджений і внесений в інструкції перелік робіт, які дозволено виконувати електротехнологічному персоналу по розпорядженню із записом в оперативний журнал і у порядку поточної експлуатації.

3.13.5. Машиніст екскаватора щозмінно здійснює зовнішній огляд приключательного пункту з перевіркою цілісності конструкції і справності дверних замикаючих пристроїв, справності огорожі конструкції введення, надійності кріплення кабелю, відсутності обривів заземляючого дроту.

3.13.6. Машиніст екскаватора щозмінно перевіряє шафи і пульти управління екскаватором, звертаючи увагу на стан контактів і реле, електропроводки, чистоту контактів автоматів.

3.13.7. Запуск електродвигунів дозволяється робити тільки машиністу екскаватора, при цьому він повинен користуватися діелектричними рукавичками.

3.13.8. У разі раптового відключення електроенергії необхідно вимкнути двигуни механізмів, розмикач приключательного пункту, оглянути кабель. При виявленні причини повідомити диспетчера кар'єру або енергетика. Рукоятки управління повинні знаходитися в нульовому положенні.

3.13.9. Не допускається підключення двох споживачів до одного приключательному пункту.

3.13.10. Щоб уникнути поразки електрострумом не допускається :

- торкатися голіруч до токоведучих частин електроустаткування і кабелів без перевірки відсутності напруги;

- наближатися до лежачого на землі або провислого контактного дроту, фазного дроту ЛЕП ближче 10 м;

- використовувати для захисту від струму випадкові предмети або невипробувані (непридатні) засоби індивідуального захисту;

використовувати для переносної лампи напругу вище 12 В; виконувати самостійно роботи в електроустановках, які може виконувати тільки електрослюсар.

3.14. При роботі з кабелем екскаватора:

3.14.1. Зовнішній огляд живлячого кабелю виконується екскаваторною бригадою щозмінно. При цьому перевіряють правильність його укладання, відсутність поривів і тріщин, проколів, зрізів і інших механічних пошкоджень. Результати огляду заносяться в агрегатний журнал.

Про всі виявлені несправності повідомляється особам гірничого і електротехнічного нагляду.

3.14.2. Кабель, що живить екскаватор, прокладається так, щоб він не примерзав, не піддавався ударам, наїздам транспорту, роздавлюванню шматками породи.

3.14.3. При перетині кабелем залізничних колій він повинен бути укритий жолобами або прокладений в каналі між шпалами.

3.14.4. На обводнених ділянках кабель повинен бути прокладений на «козелках», відстань між якими не більш 10 м на висоті не менше 0,3 м.

3.14.5. Кабелі, що знаходяться в зоні вибухових робіт, повинні бути прибрані на час вибуху або захищені від пошкодження.

3.14.6. Не допускається перенесення кабелю, що знаходиться під напругою, за допомогою механізмів, окрім ділянки завдовжки до 15 м, безпосередньо прилеглої до екскаватора. Переміщення кабелю руками дозволяється тільки з використанням діелектричних рукавичок або спеціальних пристроїв з ізольованими ручками. У обводнених місцях використовуються діелектричні боти. Не допускається класти кабель на плече, а також контакт з незахищеною частиною тіла.

3.14.7. Після відключення кабелю в приключательному пункті обов'язково робиться Пою розрядка шляхом з'єднання токоведучих жил із заземленням. Ця операція виконується в діелектричних рукавичках і захисних окулярах з використанням оперативної розрядної штанги. При цьому необхідно знаходитися від жил на відстані не менше 0,5 м.

3.14.8. Забороняється вантаження гірничої маси «через кабель». Це допускається з дозволу керівництва дільниці або майстра за умови надійного укриття кабелю від пошкодження шматками породи.

3.14.9. При приєднанні гнучкого кабелю в приключательному пункті і ввідному пристрої екскаватора забезпечуються наступні вимоги:

- жили і екрануюча оплітка повинні бути з спеціальними затисками;

- повинен бути виключений дотик токоведучих частин жил один до одної або до токоведучих і заземлених частин;

- повинна бути виключена можливість висмикування кабелю з ввідного пристрою або приключательного пункту;

- не повинно бути пошкоджень кабелю на вигині.

3.15. При проведенні в забої допоміжних робіт (зачистка під'їздів, постачання матеріалами, водою і ін.) водій механізму, не заїжджаючи в зону роботи, подає сигнал. Машиніст екскаватора, одержавши сигнал, від'їжджає від забою і виходить з кабіни. Поновлюється робота екскаватора після видалення допоміжного механізму за межі небезпечної зони.