3.29 Знаходячись на робочих площадках, де рівні звуку перевищують
гранично-допустимі значення, мельник повинен користуватися засобами
індивідуального захисту органів слуху.

3.30 Робочі місця у відділенні подрібнення повинні бути добре
освітлені. Природне та штучне освітлення повинно бути виконано у
відповідності до вимог будівельних норм і правил.

3.31 Мельник під час роботи повинен дотримуватися правил
електробезпеки:

 1. при виявленні несправностей у електрообладнанні роботу треба негайно припинити, установку виключити, доповісти майстру, викликати чергового електрика;

 2. при огляді і очищенні від пилу кожухів електродвигунів і апаратури керування без відключення і зупинки електроприводів необхідно переконатися, що корпуса їх надійно заземлені;

 3. для запобігання ураження електричним струмом під час огляду діючих електроустановок не можна виконувати будь-які роботи, за винятком робіт, які пов'язані із попередженням аварії або нещасного випадку;

 1. під час огляду обладнання не слід знімати огородження струмопровідних частин і частин, які обертаються, заходити за огородження і бар'єри;

 2. машиніст млинів повинен вміти надавати першу допомогу при ураженні електричним струмом.

3.32 Пожежобезпека.

 1. Машиніст млинів повинен знати: правила пожежної безпеки, які встановлені для цеху і конкретно для його робочого місця; розташування поблизу робочого місця засобів пожежогасіння та міри особистого захисту; місце знаходження ближчого оповістителя і номер телефона пожежної охорони.

 2. Мельник повинен використовувати первинні засоби пожежогасіння (пісок, вогнетривка маса, вогнегасник, покривала) в разі виникнення пожежі. Він повинен викликати пожежну охорону, а до її прибуття, при можливості, використовувати засоби для ліквідації пожежі своїми силами.

 3. Підходи до протипожежних щитів і їх конструкції повинні забезпечувати легкий доступ до інвентаря, проходи повинні бути завжди вільними.

 4. Матеріал для обтирання повинен зберігатися у металевих ящиках і його кількість не повинна перевищувати добової норми.

 5. Усі транспортерні галереї повинні бути обладнані засобами пожежогасіння.

 6. Мельник повинен знати та уміти надавати першу (долікарняну) допомогу, як собі, так і іншим потерпілим при опіках.

4 Вимоги безпеки по закінченні робіт

4.1. Перед закінченням робіт машиніст млинів повинен відключити технологічне обладнання, вилучити ключ-бирку і після цього:

ретельно оглянути обладнання, яке він обслуговує, та площадки навколо цього обладнання;

перевірити стан огороджень, заземлення електрообладнання, захисних пристроїв, інструмента;

 • очистити обладнання від пилу, масла, прибрати виробничі відходи у приямках, під транспортерами на площадках;

 • скласти інструмент у спеціально відведеному місці;

 • усунути неполадки, які виявлені під час зміни.

 1. Доповісти мельнику наступної зміни, бригадиру або майстру про усі порушення технологічного процесу або роботи обладнання, які мали місце під час зміни.

 2. Усі огородження, які було знято під час ремонту або прибирання треба поставити на місце і надійно закріпити.

 3. Передаючи зміну мельник повинен заповнити журнал з відміткою стану обладнання, огороджувальної техніки, справності блокування і освітлення, часу роботи млина, здати ключ-бирку під розпис у журналі прийому і здачі зміни.

 4. Після зміни мельник повинен вимити руки, протерти засоби індивідуального захисту, почистити спецодяг і спецвзуття та залишити їх у спеціально відведеному місці, вимитися у лазні.

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 1. Мельник повинен знати причини, які приводять до предаварійної або аварійної ситуації, і вміти їх ліквідувати.

 1. Ознаками аварійних ситуацій на дільницях подрібнення є:


 • підвищена вібрація та нагрів корінних підшипників;

 • розслаблення кріпильних болтів на млині і приладі;

 • стук у млині, приводі;

 • нагрів електродвигуна;

 • заклинювання стрічки конвеєра;

 • схід стрічки конвеєра і загоряння її від тертя;

 • обрив футеровки приводного барабана конвеєра;

 • сторонній шум і вібрація у приводі конвеєра;

 • відказ вимикача аварійної зупинки обладнання;

 • коли іскрить електрообладнання.

5.3 У випадку виникнення аварійної ситуації мельник повинен діяти
згідно з планом ліквідації аварії на підприємстві.

 1. Передаварійна ситуація може також виникнути із-за невиконання або невірного виконання розпоряджень майстра; якщо обладнання експлуатується не за правилами; із-за недостатньої професійної підготовки машиніста, порушення правил безпеки.

 2. Приступаючи до ліквідації наслідків аварії, мельник повинен негайно зупинити роботу і доповісти про аварію майстру або начальнику зміни особисто або по телефону.

 3. В залежності від характеру аварії мельник повинен використовувати засоби пожежогасіння, засоби захисту від ураження електричним струмом або залишити місце аварії, у випадку загрози для життя.

 4. При виявленні потерпілих він повинен негайно викликати лікаря або швидку допомогу по телефону.

 5. До прибуття лікаря необхідно надати потерпілому першу (долікарняну) допомогу, з використанням засобів, які є у аптечці. Мельник повинен знати місце знаходження аптечки в цеху.

 1. Надання долікарняної допомоги повинно виконуватися з урахуванням характеру пошкоджень швидко і без паніки.