3.45. При виконанні робіт у замкнутих і важкодоступних приміщеннях слід використовувати запобіжний пояс і трос, вільний кінець якого повинен бути у спостерігача. До початку робіт у замкнутих і важкодоступних приміщеннях необхідно:

забезпечити можливість вільного і безпечного виходу з приміщення;

від'єднати або спорожнити труби, що відкриваються в приміщення;

зупинити і виключити можливість роботи всіх частин механізмів, що рухаються, і устаткування в приміщенні.

3.46. Не дозволяється ходити по набору суднових конструкцій. Для проходу по ним повинні влаштовуватися міцно скріплені з набором щити з огородженнями.

3.47. При роботі на висоті не дозволяється нічого кидати вниз, залишати незакріплених предметів (інструмента, деталей, матеріалів), тому що випадково упалі предмети можуть привести до нещасного випадку.

3.48. При роботі на невеликій висоті слід використовувати міцні столи з товщиною дошок не менш 50 мм.

Використання випадкових дошок і шухляд не дозволяється.

3.49. Користуватися переносними драбинами слід тільки інвентарними. Довжина драбин не повинна перевищувати 5 м.

3.50. Переносні драбини дозволяється застосовувати у будуванні і ремонті суден на стапелі за умови прикріплення верха і низу до міцних конструкцій.

3.51. Під час проведення випробувань трубопроводів на щільність необхідно простежити, щоб були відкриті всі двері, люки, горловини приміщень, у яких проходять випробувані труби, у районі проходження трас не повинно бути людей.

3.52. Після закінчення випробувань необхідно:

злити воду з відсіків і виробів, випробовуваних наливом води;

знизити тиск у відсіках або виробах, випробовуваних повітрям, до атмосферного;

переконатися, що всі вентилі систем випробувального стенда, крім арматури зливу рідин і збору повітря, знаходяться в положенні «закрито», а стрілки манометрів на нульовому розподілі шкали.

3.53. Перед розбиранням суднових систем і трубопроводів необхідно перевірити:

чи зупинені механізми, що обслуговують систему;

чи закриті клапани, клінкети, кінгстони, через які подається робоче середовище;

чи вилучені з труб, арматури і теплообмінних апаратів залишки робочого середовища;

чи промиті і нейтралізовані системи і трубопроводи, робочим середовищем яких були кислоти, луги або нафтопродукти. Не дозволяється виконувати розбирання систем і трубопроводів з трапів, драбин.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ШСЛЯ ЗАКШЧЕННЯ РОБОТИ

По закінченні роботи необхідно:

4.1. Вжити заходів до зливу води з відсіків і виробів, випробовуваних наливом води.

4.2. Знизити тиск у відсіках або виробах, випробовуваних повітряним тиском, до атмосферного.

4.3. Переконатися, що всі вентилі систем випробувального стенда, крім арматури зливу рідини і скидання повітря, знаходяться в закритому положенні, а стрілки манометрів - на нульовому діленні шкали.

4.4. Прибрати оснащення, пристосування й інструменти, що застосовувалися в роботі. Перевірити наявність всіх інструментів, скласти їх в інструментальну шухляду, сумку або здати в інструментальну комору.

4.5. Очистити робоче місце від бруду, води і т.п. Не залишати незакріплених деталей механізмів, арматури, трубопроводів, переносних освітлювальних приладів, неприбраних обтиральних матеріалів. Переконатися, чи не залишився хто-небудь із працюючих у відсіках або цистернах.

4.6. Про замічені під час роботи недоліки, закінчення роботи і відхід повідомити керівнику робіт.

4.7. Зняти спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту і прибрати у відведене місце для збереження, окреме від місця збереження повсякденного одягу й особистих речей. Прийняти душ і надягти повсякденний одяг.

4.8. При одержанні під час роботи навіть незначних травм або при нездужанні звернутися в медпункт із метою запобігання можливих захворювань або ускладнень.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРШНИХ СИТУАЩЯХ

5.1. У процесі виконання роботи важливо запобігти виникнення аварійної ситуації. Ознаками можливих аварійних ситуацій можуть служити:

займання, виникнення пожежі при виконанні вогневих робіт (електро- і газозварювання, газорізання) поблизу легкозаймистих або горючих матеріалів;

загазованість приміщень (поява стороннього запаху, різі в очах, погіршення видимості, посилення серцебиття);

відключення електроенергії (обрив проводів живлення, несправності заземлення й інші ушкодження електроустаткування);

раптова поява в корпусі устаткування відчутного електричного струму;

мимовільна зупинка устаткування або поломка;

раптове падіння вантажів, удар предметів, що рухаються, та інше.

5.2. При виникненні пожежі на місці виконання робіт випробувачу герметичності слід ліквідувати її в початковій стадії, використовуючи первинні засоби пожежегасіння (ПЗП): вогнегасники, внутрішні пожежні крани, бочки з водою, шухляди з піском, стаціонарні установки пожежегасіння й інші. Якщо ліквідувати пожежу власними силами і наявними ПЗП не вдається, необхідно:

повідомити по телефону про пожежу в пожежну охорону. При цьому повідомити місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, про наявність людей у районі пожежі і своє прізвище;

повідомити про пожежу чергового або вахтового, керівника робіт;

по можливості до прибуття пожежних вжити заходів по локалізації вогнища пожежі й евакуації людей і організувати зустріч пожежної команди.

5.3. При появі стороннього запаху, різі в очах, погіршення видимості випробувачу герметичності слід виявити, чи працює приточно-витяжна вентиляція і при її працездатності прийняти міри по ліквідації ушкоджень.

У випадку неможливості відновлення роботи вентиляції слід припинити роботу, довести до відома керівника робіт і діяти відповідно його вказівкам.

При виявленні високої загазованості приміщень слід вивести з приміщень людей, надати потерпілим першу допомогу і викликати швидку допомогу. Сповістити про це керівнику робіт і залишити приміщення у відповідності зі схемою евакуації.

5.4. При раптовому вимиканні електроенергії та електроосвітлення не можна пересуватися в темряві до включення аварійного або основного освітлення. Після включення аварійного освітлення випробувачу герметичності слід виявити причину порушення (обрив проводів живлення, несправності заземлення та інші ушкодження), довести до відома керівника робіт. При несправності електроустаткування не можна намагатися самому усунути несправність. Необхідно викликати електромонтера.

5.5. При раптовій появі в корпусі устаткування відчутного електричного струму випробувачу герметичності слід припинити роботу, виключити устаткування і довести до відома керівника робіт. При виникненні короткого замикання слід відключити штатну електроапаратуру і повідомити черговому електрику і керівнику робіт. Не дозволяється самостійно виконувати роботу по ремонту електроустаткування.

5.6. При поломці чи мимовільній зупинці устаткування випробувачу герметичності слід виключити устаткування, припинити роботу, повідомити керівника робіт і діяти відповідно до його вказівок, керуючись знаннями, отриманими при спеціальному навчанні по пожежно-технічному мінімумі.

5.7. При виході з ладу контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики блокувальних пристроїв необхідно припинити роботу, відключити устаткування і викликати наладчика по ремонту засобів автоматики. Про це повідомити керівника робіт.

При розриві трубопроводів і шлангів гідравліки, стиснутого повітря, систем пари випробувачу герметичності необхідно припинити подачу штатної арматури, повідомити про аварію керівнику робіт і приступити до ліквідації аварії, керуючись знаннями, отриманими при спеціальному навчанні по пожежно-технічному мінімумі.

5.9. У випадку раптового припинення дії вентиляції в замкнутому і важкодоступному судновому приміщенні необхідно негайно припинити роботу, повідомити про те, що трапилося, керівнику робіт і залишити приміщення.

5.10. При виявленні несправності риштувань (підмостків) або порушення працюючими на них правил безпеки необхідно повідомити про це керівнику робіт.

5.11. Для запобігання нещасних випадків при вантажно-підйомних роботах та транспортуванні металоконструкцій випробувачу герметичності слід переконатися у відсутності людей в небезпечній зоні, перевірити наявність і справність огороджень та попереджувальних надписів.

5.12. Випробування повинні бути припинені, напірні трубопроводи перекриті, а випускні клапани (вентилі) відкриті і тиск «скинуто» у випадках:

порушення герметичності випробовуваного виробу;

виникнення пожежі;

перерви подачі води або повітря;

відключення електроенергії;

відмовлення манометрів і інших приладів, коли запірний пристрій на напірному трубопроводі знаходиться в положенні «Відкрито» і середовище подається у виріб;

зростання тиску вище дозволеного, незважаючи на дотримання усіх вимог, зазначених в інструкції з обслуговування установки.

Усунення несправності варто робити з дозволу керівника випробувань після зняття тиску до нуля.

5.13. При оповіщенні по системі сигналізації й оповіщення (пожежній сигналізації, гучномовній, світловій і інших) про пожежонебезпечну ситуацію на судні або в цеху необхідно діяти відповідно до інструктажу в частині евакуації, проведеного керівником робіт.

При задимленості шляхів евакуації необхідно використовувати засоби індивідуального захисту, з місцями збереження яких необхідно бути ознайомленим заздалегідь і бути навченим як ними користуватися.

Евакуюватися необхідно в напрямку, позначеному покажчиками.

5.14. При недотриманні працюючими вимог по забезпеченню безпечних умов праці і пожежної безпеки створюються передумови різних видів ураження людей: від вогню, токсичних продуктів у повітряному середовищі, диму, електричних розрядів, поранень, забитих місць, падіння з висоти й інших, впливу частин механізмів і устаткування, що рухаються й обертаються, переміщаються вантажопідйомними пристроями, деталями і виробами, і інше.

5.15. При нещасному випадку, що відбувся з Вами або поруч працюючими, необхідно повідомити керівника робіт, зробити самодопомогу або подати першу допомогу потерпілому. Подання першої медичної допомоги слід проводити у наступному порядку:

5.15.1. При пораненнях із кровотечею до прибуття швидкої допомоги необхідно зупинити кровотечу шляхом накладення джгута або притиснення судини, що кровоточить, вище місця ураження. Місце накладення джгута попередньо обернути чистим рушником, бинтом або хусткою. Не можна рану торкати руками або промивати водою.

5.15.2. При переломах кінцівок слід укласти потерпілого на підлогу у зручне для потерпілого положення й очікувати лікаря.

При вивихах необхідно на ушкоджене місце накласти фіксуючу пов'язку або шину і при можливості доставити до лікаря.

5.15.3. При забитих місцях для зменшення болю необхідно покласти холодний компрес, при саднах і подряпинах місце навколо рани обробити йодом або забинтувати стерильним бинтом.

5.15.4. При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії струму шляхом відключення живлення рубильником або відділення потерпілого від струмоведучих частин, використовуючи діелектричні предмети (сухий ціпок, ремінь, мотузка, сухий одяг).

При відтягуванні потерпілого слід братися за сухий одяг, не доторкаючись до оголених частин тіла, діяти одною рукою. Потім викликати швидку допомогу.

5.15.5. При термічних опіках слід негайно вжити заходів по припиненню впливу високої температури на потерпілого, зупинити людину, що біжить у палаючому одязі, палаючий одяг згасити водою, піском, накиданням щільної тканини, видалити тліючі частини одягу, накласти стерильну марлеву пов'язку, викликати лікаря.

5.15.6. При опіках кислотами і лугами місце опіку промити струменем води з-під крана або цебра, після чого звернутися в медпункт.

5.15.7. У випадку ураження ока світловим випромінюванням зварювальної дуги або влученням в очі сторонніх тіл слід відразу звернутися в медпункт.

5.15.8. У випадку ураження парами, газами, димом необхідно винести потерпілого на свіже повітря, а при зупинці дихання негайно почати штучне дихання до прибуття лікарської допомоги або відновлення дихання.

5.15.9. При непритомності слід укласти хворого на спину з опущеною головою, розстебнути комір, забезпечити приплив свіжого повітря, дати понюхати нашатирний спирт, обляпати обличчя холодною водою, поплескати по щоках, при необхідності зробити штучне дихання і викликати лікаря.

5.16. На місці події нещасного випадку слід зберегти до розслідування обставин, що привели до нещасного випадку, сіан устаткування й обстановку, якими вони були в момент події (якщо це не погрожує життю і здоров'ю навколишніх працівників, не викликає аварію і не порушить хід виробничого процесу).


Директор