Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Дочірня компанія "Укртрансгаз"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці

ДЛЯ СКЛЯРА

Узгоджено

Національний науково-дослідний інститут охорони праці України

Лист№ 183 від 18.03.2003 р.

Затверджено

Наказ ДК "Укртрансгаз"

№97

24.03.2003 року

ПІ 1.1.23-218-2003
ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СКЛЯРА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Примірна інструкція з охорони праці для скляра (далі - Інструкція) призначена для всіх робітників, що працюють за професією скляр на підприємствах ДК "Укртрансгаз", під час виконання склярських робіт на об'єктах, що будуються, реконструюються або ремонтуються.

1.2. До самостійної роботи допускаються особи, які мають відповідну кваліфікацію з професії скляр та за станом здоров'я можуть бути допущені до вказаної роботи. Перед допуском до самостійної роботи, після отримання вступного інструктажу, первинного інструктажу, попереднього спеціального навчання з питань охорони праці, перевірки знань з охорони праці, яка проводиться за екзаменаційними білетами, перевірки вмінь та навичок безпечного виконання робіт, скляр повинен пройти безпосередньо на робочому місці стажування протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) під керівництвом досвідченого кваліфікованого скляра. Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивних результатах стажування.

До виконання робіт на висоті допускаються особи віком не молодше 18 років.

1.3. Скляр повинен знати і виконувати вимоги з охорони праці, передбачені даною Інструкцією та інструкціями з охорони праці за видами робіт; вимоги безпеки під час експлуатації інструменту і пристроїв; правила користування засобами колективного і індивідуального захисту; правила поведінки під час аварійних ситуацій; заходи щодо запобігання аваріям і ускладненням та їх ліквідації; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Скляр зобов'язаний знати, які шкідливі та небезпечні виробничі фактори впливають на працюючого, їх дію на організм людини і заходи захисту; дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства; проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Скляр повинен пам'ятати, що дотримання вимог інструкцій з охорони праці є основною умовою запобігання нещасним випадкам. Порушення склярем вимог цих інструкцій розглядається як порушення ним трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

1.4. У процесі виробничої діяльності на скляра діють наступні фізичні небезпечні та шкідливі виробничі фактори: розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги); конструкції, що руйнуються; підвищена рухомість повітря. Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно з результатами атестації робочих місць.

1.5. Згідно з Відомчими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам ДК "Укртрансгаз", затв. наказом ДК "Укртрансгаз" № 296 від 29.12.2000 (розділ 6, п.6.14.), скляру видається наступний спецодяг:

Костюм бавовняний

12 місяців

ГОСТ 12.4.099-80

Рукавиці комбіновані

1 місяць

ГОСТ 12.4.010-75

Черевики шкіряні

12 місяців

ГОСТ 5394-74

Окуляри захисні

До зносу

ГОСТ 12.4.013-75

На зовнішніх роботах взимку додатково:


Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.084-80

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.084-80

Валянки

48 місяців

ОСТ 17-672-77

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і

спецвзуття понад встановлені норми.

1.6. Спецодяг скляра повинен бути добре підігнаний і застібнутий.

1.7. Скляру слід виконувати тільки ту роботу, яка йому доручена, і якщо умови її

виконання не суперечать вимогам даної Інструкції.

1.8. Робоче місце скляра може бути постійним (виділене приміщення, в якому

виконується прирізка скла) і перемінним під час виймання чи встановлення скла у приміщеннях.

Постійне робоче місце скляра повинно бути облаштоване спеціальним верстаком з

направляючими планками і покритим лінолеумом, дерев'яною решіткою під ногами, ящиком для відходів скла, совком, щіткою, захисними окулярами, шкіряними напальниками та інструментом (склоріз, лінійка, дерев'яний молоточок тощо), а також аптечкою з медикаментами.

1.9. Робочі місця повинні бути забезпечені випробуваним інвентарним улаштуванням і

пристроями (риштування, помости, стрем'янки та інше), виготовленими за типовими

проектами і встановленими згідно з проектом виконання робіт.

1.10. Дотримання правил особистої гігієни.

Особиста гігієна скляра сприяє запобіганню професійним отруєнням і захворюванням.

Скляр зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм, зокрема:

• утримувати в чистоті і порядку робоче місце і інструмент;

• правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями,

засобами індивідуального захисту;

• утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді;

• перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом;

• дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;

• дотримуватись режиму праці і відпочинку;

• при появі температури чи інших ознак захворювання попередити керівника

робіт і негайно звертатись до лікаря.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи треба одягти спецодяг, застебнути або підв'язати обшлаги

рукавів бавовняного костюму, приготувати рукавиці на випадок перенесення скла, захисні

окуляри, якщо має бути різання скла чи виїмка його з рам, та інші захисні засоби.

2.2. Необхідно упорядкувати своє робоче місце, забрати все зайве зі столу розкрою і

біля нього, стійко розташувати скло, приготовлене для різання, і ящики для відходів.

2.3. До вставки скла слід попередньо приготувати інструмент, пристосування, штапики,

замазку тощо.

2.4. Робоче місце скляра і проходи до нього повинні бути достатньо освітлені..

Освітленість повинна бути відповідно не менше 75 лк і 5 лк.

2.5. Місця, над якими ведуться скляні роботи, повинні бути обгороджені, позначені

знаками безпеки і забезпечені попереджувальними написами.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Різні операції зі склом (установка в ящик, перестановка скла, збір бою і відходів

тощо) необхідно виконувати у рукавицях. Для зменшення небезпеки порізу рук на гострі

грані скла, крім того, можна накласти спеціальні накладки з м'якого матеріалу.

3.2. Ящики зі склом необхідно ставити вертикально, а не плазом. Зберігати скло

необхідно тільки у ящиках.

3.3. Якщо має бути розкрій скла, яке стояло на морозі, його необхідно занести в тепле

приміщення і дати можливість нагрітись. Орієнтиром при цьому є повне просихання

запотівання, яке з'явилось через зміну температур.

3.4. Інструменти, що застосовуються під час виконання скляних робіт, повинні бути

надійно закріплені на ручках. Для запобігання порізам рук леза ножів, що використовуються

для нанесення замазки, повинні бути свідомо затуплені і очищені від іржі.

3.5. Необхідно вивірити і виправити фальци так, щоб вони були на одному рівні.

Використання різних підкладок для цих цілей (шматочки дерева, гуми та ін.) може призвести до того, що скло лопне.

3.6. При укладенні і зніманні ящиків зі склом необхідно знаходитись з торцевого боку

ящика.

3.7. Виймаючи вітринне скло з тари, стояти потрібно з двох боків від торців ящика.

Скло треба ставити на підкладки, під які потім підводять ремені для перенесення.

3.8. Групові роботи з переміщення ящиків зі склом необхідно виконувати за командою

старшого. Важке скло великих розмірів повинні переносити декілька робітників попарно на ременях.

3.9. Під час перенесення скло треба тримати у вертикальному положенні збоку. Нести

скло, тримаючи його перед собою, а також у горизонтальному положенні, забороняється.

Лист скла необхідно тримати однією рукою знизу, а іншою - зверху.

3.10. Скло потрібно вирізувати тільки на спеціальних столах. Різати скло, навіть саме

дрібне, на риштуванні або лісах забороняється. Ще небезпечніше це робити навісу або на

колінах.

3.11. Усі можливі операції зі склом - укладання, перенесення, виймання тощо

необхідно виконувати у рукавицях.

3.12. Під час роботи на висоті скло заготовляють внизу і подають наверх безпосередньо

перед моментом скління. Скляреві забороняється підніматися зі склом у руках по сходах.

3.13. Під час різання скла слід дотримуватися наступних правил:

- не різати скло без розсувних шаблонів і безпечної лінійки, яка рухається;

- звертати увагу на положення ріжучої грані алмаза: гострий кут його повинен бути

повернений вперед у напрямку різання скла;

- не доторкатися алмазом до твердих предметів (металу, каменю), виключити випадки

падіння алмазу на підлогу, тому що грань його може змінити напрямок;

- не різати брудне скло, що має нерівності, пухирці, камені від нерозплавленого піску,

матовий наліт чи засмагу;

- при різанні скла алмаз тримати вертикально.

3.14. Під час різання скла необхідно користуватися напальниками зі шкіри або гуми.

При цьому, а також при очищенні рам від битого скла, необхідно застосовувати захисні

окуляри.

3.15. Під час різання скла необхідно застосовувати алмаз або склоріз у залежності від

товщини скла. Алмази нумеруються за розміром каменю. Алмази № 1 і 2 (самий м'який

алмазний камінь) використовують для різання скла товщиною 2 мм; № 3 - товщиною 3 мм;

№ 4 - товщиною 4 мм; № 5 - товщиною 5 мм, дзеркального скла; № б (самий великий

алмазний камінь) - пресованого скла.

3.16. Якщо зроблений алмазом проріз недостатньо глибокий, треба зробити повний

проріз поруч з першим зі зворотного боку чи на тому же місці.

3.17. Ламати скло без прорізання склорізом або алмазом не допускається.

3.18. Найкраще ламати скло об край верстата, а вузькі крайки скла відламувати

склорізом, захоплюючи їх прорізами оправи чи спеціальним інструментом.

3.19. При гарному надрізі скло ламають, схопивши за краї руками. При невеликому

затупленні алмаза чи різанні сталевим склорізом скло точно по лінії різання треба

простукати внизу оправою склоріза чи іншим інструментом поки не з'явиться початкова

тріщина, потім ламати скло.

3.20. Під час роботи з приставних драбин необхідно стояти на сходинці, що

знаходиться на відстані не менше 1 м від верхнього кінця драбини. Верхня частина драбини

повинна кріпитися до стійких елементів будівлі.

3.21. Дозволяється застосовувати сходи і драбини, що мають урізні сходинки: поверхні

сходинок не повинні бути слизькими, при цьому використання запобіжного пояса обов'язково.

3.22. Забороняється опирати приставні драбини на скло (у вітринах) і горбилькові

бруски плетінь.

Ставити сходи дозволяється з нахилом не більше 60°.

3.23. Якщо мають проводитися роботи з підвісних колисок, повинен видаватися наряд-

допуск на проведення робіт, де повинні бути зазначені вимоги безпеки.

3.24. Вирізане скло повинно мати такі розміри, щоб воно прикривало ширину фальца

не менше, ніж на 3/4, але не доходило до стінок фальца на 2 - 3 мм. Щільно вставлене скло

лопне при набряканні дерева від вологи.

3.25. Знімати скло з розкрійного столу слід по одному листу. Допускається знімати

відразу кілька листів, якщо вони однакового розміру у всіх вимірах.

3.26. Не намагайтеся підтримувати падаючий лист скла руками.

3.27. Заборонено витирати скло і руки однією і тією ж тканиною чи дрантям.

3.28. Під час роботи на висоті інструмент необхідно зберігати у спеціальній сумці і

розташовувати його поза сумкою на робочому місці, так щоб він не падав униз.

3.29. Скло, що вставляється, треба рухати до прорізу по настилу разом з підкладками,

покладеними на одному рівні з нижнім фальцом.

3.30. Скління віконних плетінь необхідно робити у горизонтальному положенні, коли

стулки зняті з петель.

3.31. Під час вставлення складеного скла впритул треба стежити, щоб частини його

були однакової товщини. У протилежному випадку їх краї не співпадуть врівень і можливі

порізи рук при протиранні.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Після закінчення скляних робіт необхідно прибрати робоче місце, а матеріали, що

залишилися (скло, інструменти, пристосування і т.д.) здати в місця зберігання або на склад.

4.2. Ролик склоріза або алмаз необхідно протерти сухою ганчіркою, просушити і

покласти у спеціальний футляр із замші або сукна.

4.3. Спецодяг необхідно очистити і повісити на зберігання.

4.4. Вимити руки з милом, за можливості, прийняти теплий душ.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ