МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРИМІРНА ІНСРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ТОКАРНИХ РОБІТ

ДЛЯ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВКИЇВ 2003

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці Держнаглядохоронпраці України

Лист від 15.12.03 №764

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

"17" грудня 2003 р.

№832
ПІ 9.2.30- 234-03


ПРИМІРНА ІНСРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ТОКАРНИХ РОБІТ

ДЛЯ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Примірна інструкція з охорони праці під час проведення токарних робіт для учнів професійно-технічних навчальних закладів (далі - ПТНЗ) встановлює вимоги охорони праці для учнів ПТНЗ під час виробничого навчання і виконання робіт на робочих місцях за професією токар, у виробничих приміщеннях і в інших місцях, де згідно планів та програм виробничого навчання учні виконують практичні роботи і одержують навички безпечного виконання робіт.

1.2. Ця Примірна інструкція поширюється на ПТНЗ, організації і підприємства, які впроваджують навчальні процеси, незалежно від їх форм власності і підпорядкування.

1.3. Примірна інструкція може бути використана як основа для розробки інструкцій з охорони праці під час профільного навчання, допрофесійного і професійного навчання в навчальних закладах, виробничої практики на підприємстві, професійного навчання кадрів на виробництві за професією токар.

1.4. При розробці Примірної інструкції враховано вимоги з охорони праці виготовлювачів устаткування при користуванні ним, а також відомості і вимоги, що внесені на підставі:

• аналізу документів з охороні праці для професії токар;

• описів і характеристик робіт; вимог технологічних регламентів з охорони праці до виробничих процесів, устаткування;

• наявності характерних небезпечних факторів і способів захисту від їхньої шкідливої дії на людину;

• аналізу характерних обставин і причин найбільш імовірних аварійних ситуацій, нещасних випадків і професійних захворювань;

• вивчення досвіду організації охорони праці, безпечних методів і прийомів роботи.

1.5. Вимоги інструкції з охорони праці є обов'язковими для учнів, їх невиконання є порушенням навчальної та трудової дисципліни, за яке до них застосовуються заходи впливу відповідно до чинного законодавства.

1.6. Відповідальність за розробку інструкцій з охорони праці на робочому місці за професією токар і контроль за виконанням учнями вимог цих інструкцій покладаються на керівника ПТНЗ.

1.7. Ця Примірна інструкція надає типові ситуації у роботі і не вичерпує усіх вимог безпеки для професії токар. Поряд із її вимогами треба знати і виконувати вимоги, що надаються іншими джерелами, у першу чергу:

• інструкціями і технічними описами обладнання, інструменту;

• інструктажами з охорони праці, які учні одержують протягом роботи від викладача, майстра виробничого навчання та інших осіб, на яких покладено проведення інструктажів (далі - викладача);

• підручниками навчального закладу й іншою технічної літературою. 1.8. Ця Примірна інструкція передбачає, що учні:

• не мають обмежень за віком, статтю і медичними показниками щодо робіт, до виконання яких вони допускаються;

• навчені належним чином загальним вимогам охорони праці та виробничої дисципліни під час теоретичного навчання;

• одержали протягом теоретичного навчання належні знання стосовно технології робіт, яки належить виконувати, про устаткування, інструмент, пристосування тощо, з якими вони матимуть справу протягом виробничого навчання;

• одержують потрібні види інструктажів з охорони праці, передбачені нормативно-правовими актами;

• постійно знаходяться під належним керівництвом і наглядом викладача.

1.9. Первинний інструктаж з охорони праці проводить з учнем особа, призначена керівником ПТНЗ, перед початком виконання практичних робіт на токарному верстаті.

1.10. Повторний (періодичний інструктаж) з охорони праці проводиться з учнями один раз на 6 місяців.

1.11. Учні ПТНЗ під час роботи на токарних верстатах повинні забезпечуватися спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Типових галузевих норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям машинобудівних і металообробних виробництв, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних відносин і Президії ВЦРПС СРСР від 18.09.80 №241/П-9 (зміни від 21.09.85 №289/П-8, 06.11.86 №476/П-12, 24.03.87 №і77/П-4, 07.04.87 №215/П-4):

під час проведення робіт з охолодженням скипидаром, гасом і маслами -комбінезон віскозно-лавсановий, черевики шкіряні, окуляри захисні;

під час робіт з сухої обробки деталей - комбінезон віскозно-лавсановий, черевики шкіряні, респіратор, окуляри захисні;

під час обробки деталей з магнієвого сплаву -бавовняний костюм з вогнеза-хисною пропиткою, черевики шкіряні;

під час робіт з охолодженням емульсією - комбінезон віскозно-лавсановий, черевики шкіряні, окуляри захисні.

1.12. Під час роботи на токарних верстатах перенесення вантажів учнями має становити не більш як 1/3 робочого часу в разі максимальної маси вантажу,

що переноситься, а саме: 5,6 - 6,3 кг - для дівчат 16-17 років, 11,2-12,6 кг - для хлопців 16-17 років.

1.13. Під час виконання токарних робіт користуватися вантажопідіймальними механізмами неповнолітнім учням не дозволяється, цю роботу можна виконувати особам, яким виповнилося 18 років і які пройшли відповідне навчання.

1.14. Учні повинні мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги при нещасному випадку.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Прийти на робоче місце для своєчасного і повного ознайомлення із всіма обставинами робочого дня до його настання. При незадовільному стані здоров'я треба повідомити викладача і звернутись до лікувально-профілактичного закладу.

2.2. Одягти спецодяг, привести його у належний стан так, щоб було зручно і безпечно працювати - довге волосся заправити, одяг застібнути. Взуття повинне бути на низьких підборах.

2.3. Перевірити наявність, справність і готовність до використання засобів індивідуального захисту; захисні окуляри, рукавиці слід мати при собі і використовувати при необхідності.

2.4. Отримати (при потребі) інструмент, пристосування, матеріали для роботи, додаткові засоби захисту і перевірити їхню справність. Зовнішнім оглядом переконатися:

у надійності кріплення всіх нарізних сполучень; у легкості й плавності руху всіх ходових частин;

у справності струмоведучого шлангового кабелю і захисного заземлення. Перевірити написи про термін випробування і безпечного використання; не користуватися, якщо термін прострочений.

2.5. Переконатися, що поблизу місця роботи немає легкозаймистих матеріалів, рідин.

2.6. Оглянути й упорядкувати робоче місце, прибрати усе зайве з-під ніг; якщо підлога слизька - потурбуватися, щоб її витерли або зробити це самому.

2.7. Підготувати робоче місце. Підготувати і розташувати інструмент, устаткування та матеріали на робочому місці так, щоб вони не заважали в роботі.

2.8. Перевірити міцність механічного закриття огороджень рухомих частин і електрообладнання.

2.9. Відрегулювати місцеве освітлення верстата так, щоб робоча зона була досить освітлена і світло не сліпило ока. Якщо потрібно, протерти арматуру й світильник.

2.10. Змастити при потребі верстат; при змащенні користуватися тільки відповідними пристосуваннями.

2.11. Розмістити шланги, що підводять охолоджувальну рідину так, щоб унеможливити їх зіткнення з різальним інструментом і частинами верстата, що рухаються. Охолоджувальну рідину подавати тільки насосом.

2.12. Приготувати гачок для видалення стружки.

2.13. Оглянути верстат і перевірити його справність на холостому ході і на низьких обертах, при цьому відійти трохи убік від небезпечної зони. При цьому перевірити:

• справність органів керування (механізмів головного руху, подачі, пуску, зупинки руху тощо);

• справність системи змащення й охолодження (переконатися в тому, що змащення й охолоджувальна рідина подаються нормально й безперебійно);

• справність фіксації важелів вмикання й вимикання (переконатися у не-можливісті мимовільного перемикання з холостого ходу на робочий);

• чи немає заїдань або зайвої слабини в частинах верстата, що рухаються, особливо в шпинделі, у поздовжніх і поперечних ковзанках супорта.

2.14. Перевірити підготовлений для обробки матеріал на відсутність у ньому таких вад і недоліків, що можуть привести до поломки верстата або травмування, а також - до браку в роботі.

2.15. Розкласти на робочому місці інструменти індивідуального користування в порядку, установленому викладачем. Перевірити стан ручних інструментів. Користуватися інструментами тільки за їх призначенням.

2.16. Установити робочі органи верстату і надійно закріпити їх. Надійно закріпити різальний інструмент.

2.17. Надягнути захисні окуляри.

2.18. Перед початком кожної роботи на верстаті викладач особисто перевіряє технічний стан верстата, справність інструменту й пристосувань, безпеку електропривода верстатів і тільки після його дозволу приступати до роботи.

2.19. Про всі виявлені несправності повідомити викладача і без його дозволу до роботи не приступати.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Уважно стежити за роботою обладнання і його станом.

3.2. Виконувати встановлення на верстат різального інструмента під наглядом викладача, а пуск верстата до роботи - із його дозволу.

3.3. Установити і надійно закріпити різальній інструмент й оброблювану деталь.

3.4. Дотримувати протягом роботи на верстаті і під час його технічного обслуговування вимоги інструкції з його експлуатації або іншого документа, що його замінює (технічний опис, підручник тощо), а при виконанні обробки деталей - технологічних карт і умов.

3.5. Перевірити, щоб оброблювана деталь не виступала за межі верстата.

3.6. Стояти збоку руху оброблюваного матеріалу при обробці великих за розміром деталей.

3.7. Бути уважним і обережним наприкінці обробки деталі на верстаті. При виході свердла з матеріалу заготовки зменшити його подачу.

3.8. Надягати захисні окуляри під час зачищення поверхонь деталей.

3.9. Зачищати деталі на верстаті напилком чи шкуркою, прикріпленими до твердої оправи. При роботі тримати рукоятку оправи лівою рукою.

3.10. Користуватися захисним мазями й пастами для змазування рук при застосуванні охолодження емульсією, оліями, скипидаром і гасом.

3.11. Застосовувати захисні пристрої при обробці металів, що дають стружку, а також при дробленні сталевої стружки при обробці: спеціальні стружковідводники, прозорі екрани для захисту обличчя.

3.12. Застосовувати різці зі спеціальними стружкозламними пристроями при обробці в'язких металів, що дають суцільну стружку.

3.13. Остерігатися намотування стружки на оброблюваний предмет або різець і не направляти закручену стружку на себе. Користуватися стружкозла-мувачем.

3.14. Застосовувати спеціальні щітки й обтиральний матеріал для протирання устаткування. Зберігати використані обтиральні матеріали у спеціальних металевих шухлядах із кришками.

3.15. Зупинити верстат і вимикати електродвигун при:

• відлученні від верстата навіть на короткий час (якщо не доручене обслуговування двох чи декількох верстатів);

• тимчасовому припиненні роботи;

• прибиранні, змащенні, чищенні верстата;

• виявленні несправності в устаткуванні;

• підтягуванні болтів, гайок і інших сполучних деталей верстата;

• розміщенні, вимірі та зніманні деталі;

• перевірці чи зачищенні крайки різця, що ріже;

• знятті й надяганні ременів на шківи верстата.

3.16. Застосовувати для укладання деталей, що оброблюються, належні пристосування.

3.17. Не захаращувати проходів і робочих місць готовою продукцією, матеріалами й відходами. Забраковані деталі й відходи складати тільки на спеціально відведене місце.

3.18. Укладати інструмент на призначені для нього місця при короткочасних перервах у роботі.

3.19. Вмикати і вимикати електрообладнання сухими руками.

3.20. При тривалому перебуванні в скованій позі в перервах виконувати рекомендовані фізкультурні вправи, а при безупинній роботі - влаштовувати перерви в роботі.

3.21. Постійно стежити за справним і безпечним станом інструменту, пристосувань, матеріалу й виробів; під час роботи з ними приділяти увагу вимогам безпеки праці.

3.22. Під час виконання слюсарних операцій на верстаті міцно закріплювати оброблювану деталь у лещатах або у затисках. Важіль лещат опускати плавно, щоб не одержати травму рук.

3.23. Не нахилятися до інструмента, що наточується, для спостереження за ходом заточення.

3.24. При користуванні гайковим ключем остерігатися його зриву, правильно накладати ключ на гайку і не повертати їм гайку ривком.

3.25. Під час роботи:

• не працювати на верстаті в рукавицях, а також із забинтованими пальцями без гумових напальчників;

• не тримати пальці рук біля патрону, бо це може привести до їх травми;

• не торкатися працюючих частин верстата;

• не перевіряти пальцями якість поверхні, що обпилюється;

• робити вимір оброблюваних деталей і знімати їх тільки після зупинки верстата;