Міністерство надзвичайних ситуацій України

Н

12.12.2012

№ 1405

АКАЗ

м. Київ

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 24 ” січня 2013 р. за № 512

03 ” січня 2013 р.

НПАОП 10.0-5.39-13

за № 36/22568Про затвердження Інструкції

із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Інструкцію із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом, що додається.

 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Заступник Міністра-

керівник апарату В. Сироті

нЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України

12 грудня 2012 року № 1405

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 24 ” січня 2013 р. за № 512

03 ” січня 2013 р.

НПАОП 10.0-5.39-13

за № 36/22568ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ В
РУДНИКОВОМУ НОРМАЛЬНОМУ ВИКОНАННІ ТА
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ШАХТАХ,
НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗА ГАЗОМ АБО ПИЛОМ

 1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які застосовують електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом.

 2. Ця Інструкція встановлює вимоги до безпечного застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом.

 3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні - електроустаткування, що не має засобів вибухозахисту і містить технічні рішення, які забезпечують надійність і безпеку його експлуатації;

електроустаткування загального призначення - електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електроустаткування), виконаний без врахування вимог, специфічних для певного призначення, певних умов експлуатації.

 1. Інші терміни, що використовуються цій Інструкції вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку» та Гірничому законі України.

 2. Застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та загального призначення допускається у разі, коли таке електроустаткування не виготовляється виробниками у відповідному вибухозахищеному виконанні.

 3. Монтаж і експлуатація електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та загального призначення здійснюються відповідно до проекту, затвердженого керівником шахти. Проект повинен передбачати:

перелік заходів, які визначають безпечну експлуатацію електроустаткування;

схему провітрювання, яка визначає місця розташування електроустаткування і вентиляційних пристроїв, місця установки датчиків контролю метану;

перелік електроустаткування із зазначенням їх технічних характеристик.

 1. В місцях розташування електроустаткування щозміни виконується вимірювання метану, а на шахтах ІІІ категорії та надкатегорних за газом, крім того, встановлюються датчики стаціонарних автоматичних приладів контролю метану.

 2. Електроустаткування вимикається у разі підвищення концентрації метану понад 0,5%. Вмикання електроустаткування дозволяється після поновлення нормального режиму провітрювання і виміру метану в місці установки електроустаткування і на відстані не менше за 20 м в усіх прилеглих виробках від нього.

 3. У місцях розташування електроустаткування вивішуються інструкція з експлуатації виробника і схема електропостачання і провітрювання.

Н

В.І. Теличко

ачальник відділу взаємодії з ВРУ, КМУ та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через міністра нагляду та промислової безпеки України