5.11.10. Не дозволяється ремонт жолобів і карманів, а також розплутування та вилучення смуг, що застрягли під час прокату.

5.11.11. Бракомоталки повинні влаштовуватися в безпечному для працівників місці. Перед бракомоталками повинні встановлюватися направляючі воронки.

Пульт керування бракомоталки повинен бути розташований в безпечному місці.

5.11.12. Для попередження нещасних випадків необхідно:

на нових станах осьове налагодження валків здійснювати за допомогою спеціальних пристроїв, керування якими повинно бути виведено з лінійних станів на передні, а у всіх інших - на зовнішні торцеві сторони клітей;

під час подавання металу у валки застосовувати вводні коробки або з роликовими, або з розсувними пропусками, а на дротяних станах - багаторівчакові пропуски з механічним пересуванням коробок на інші калібри;

при петльовій прокатці чорнові та чистові кліті лінійних дрібносортних і дротяних станів з передньої та задньої сторін обладнувати обвідними апаратами.

5.11.13. На дрібносортних і дротяних станах при ручному подаванні металу біля клітей повинні бути встановлені захисні стовпи.

5.11.14. При ручному подаванні металу на дрібносортних і дротяних лінійних станах перед клітями повинні влаштовуватися запобіжні гребінки.

5.11.15. Конструкція холодильників повинна виключати можливість викиду заготовки. Холодильники повинні бути забезпечені обслуговуючими майданчиками та перехідними містками, захищеними від тепловипромінювання.

5.11.16. Відбір проб прокатуваного металу, як правило, повинен проводитися механізованим способом у місцях, що передбачають безпеку працівників, які виконують цю роботу.

У необхідних випадках у місцях, де відбираються проби, повинні бути встановлені огороджувальні щити.

5.11.17. Охолоджування проб прокатуваного металу повинно проводитися у спеціально відведених місцях.

5.11.18. Прибирання металу від станів, а також переміщення його до обробних агрегатів повинно бути механізованим.

5.11.19 Конструкція, установка та огородження моталки повинні виключати можливість вибивання металу при намотуванні.

5.11.20. Операції виправляння, рубки, складання обрізів, сортування, пакетування, ув'язування та зважування готового прокату, транспортування, складування та завантаження пакетів у залізничні вагони повинні бути повністю механізованими.

5.11.21. Для зниження шуму на робочій лінії прокатного стана необхідно:

у муфтах замінювати сталеві елементи на пластмасові;

замість підшипників кочення застосовувати підшипники ковзання з пластмасовими вкладишами чи підшипники рідинного тертя;

установлювати гідропружини для зрівноваження з'єднувальних шпинделів;

зменшувати при транспортуванні сортового прокату швидкість обертання приводних роликів, щоб усунути їх проковзування по поверхні металу.

5.12. Листопрокатні стани

5.12.1. Усі операції щодо транспортування, прокатки та обробки прокату повинні бути механізованими та виконуватися здебільшого в потоці.

5.12.2. Під час прокатки металу окалина повинна видалятися з поверхні слябів або зливків спеціальними пристроями (окалиновідламувачі, гідрозбиви тощо).

5.12.3. Вимірювання ширини, товщини та температури заготовок і листів під час прокатки повинно проводитися дистанційно за допомогою спеціальних приладів.

5.12.4. Огляд і розмітка листів повинні проводитися після охолодження їх до температури не вище 60° C і з застосуванням кантувача на спеціальних столах, які повинні мати повітряне душування. Плитові настили на столах для охолодження листів повинні мати отвори шириною не більше 0,06 м.

Для пересування працівників по краях інспекторських столів повинні бути встановлені перехідні містки з поручнями.

Для переходу через інспекторські столи повинні бути влаштовані у відповідних місцях перехідні містки.

Під час виконання операцій розмічування, маркірування та клеймування листів вручну транспортні засоби повинні вимикатися.

5.12.5. Для огляду поверхні листів до кантувачів повинен бути забезпечений зручний та безпечний доступ.

5.12.6. Тунелі для транспортування гарячих рулонів повинні мати прохід між стіною й конвеєром шириною не менше 1 м.

5.12.7. Сортування, маркірування та упаковка тонких листів, як правило, повинні бути механізованими.

5.12.8. Дублери валкового типу повинні мати захисні огородження.

5.12.9. Захист від надмірної теплоти на листопрокатних станах повинен забезпечуватися: правильним облаштуванням виробничого приміщення; екрануванням робочих місць; утворенням теплової ізоляції постів керування; місцевою обдувною вентиляцією із зволожуванням повітря, яке подається, дрібнорозпиленою водою.

5.13. Стани холодної прокатки та гнутих профілів

5.13.1. Для підвищення рівня безпеки при холодній прокатці необхідно, щоб гарячекатані смуги не мали дефектів сталеплавильного і прокатного походження, мали точні розміри та якісну поверхню.

Не дозволяється прокатка рулонів, що мають завернуту кромку смуги, розриви, складки та інші дефекти.

5.13.2. Не дозволяється різке охолодження поверхні валків. Охолодження валків повинно починатися одночасно з пуском стана і припинятися при його зупинці.

5.13.3. Ручне подавання кінців стрічки дозволяється тільки після повної зупинки барабана.

5.13.4. Натягування прокатуваної смуги повинно здійснюватися тензометричними пристроями.

Не дозволяється визначати натягування смуги рукою.

5.13.5. Переведення стана на робочу швидкість повинно проводитися після того, як моталка із заправленим переднім кінцем зробить 1,5 - 2 оберти.

5.13.6. Дільниця моталок стана повинна бути огороджена захисними ґратами та екранами. Отвори прокатних клітей з боку обслуговування повинні закриватися знімними щитами або замикатися.

5.13.7. На дільницях нагрівання профільованої смуги газовими форсунками останні повинні розташовуватися на безпечній відстані від клітей.

Ремонт і регулювання форсунок необхідно проводити при непрацюючому стані.

5.13.8. Приміщення, обладнані центральними змащувальними системами (приготування й подача технічного мастила, установка для приготування емульсії, насосно-акумуляторна станція тощо), повинні обладнуватися витяжною вентиляцією та установками автоматичного пожежогасіння.

5.13.9. Вентилі, що регулюють кількість емульсії, яка подається, повинні бути винесені від клітей на безпечну відстань. На клітях повинні встановлюватися відображальні щитки, що перешкоджають розбризкуванню емульсії на робочі місця.

Для уловлювання парів і дрібнодисперсних часток емульсії необхідно влаштовувати місцеві відсмоктувачі. Злив відпрацьованої емульсії необхідно здійснювати у збірник для наступної рециркуляції чи утилізації.

5.13.10. Не дозволяється:

знімати рулони з кінців розмотувача без зняття напруги, а також відключати насоси гідравліки;

вмикати натискний пристрій під час проходу заготовки через валки;

проводити за допомогою натискного пристрою насадку робочих валків ("валок на валок") з метою їх вирівнювання без свинцевих прокладок;

проводити зачищення валків із сопел форсунок для подачі емульсії під час роботи стана.

5.13.11. При застосуванні технологічного мастила необхідно проводити прибирання підлоги в робочій зоні та в проходах.

5.13.12. Для захисту від шуму працівників профілезгинальних агрегатів необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту органів слуху, а при еквівалентному рівні шуму більше 120 дБА захист працівників повинен забезпечуватися установкою звукоізолюючих кабін з подачею до них чистого повітря.

5.13.13. Стани холодної прокатки необхідно обладнувати пристроями для захисту працівників від осколків, що відлітають.

5.13.14. Піднімальні столи слід обладнувати бортами та боковими роликами, що запобігають падінню кінців листа зі столу.

5.13.15. Огляд і розмітку листів слід проводити після їх охолодження до 50 - 60° C спеціальними кантувачами. Розмітка, маркірування та клеймування листів повинні бути механізованими.

5.13.16. Зачищення поверхні листів від дефектів необхідно проводити тільки в їх холодному стані.

5.14. Колесопрокатні стани

5.14.1. Усі операції щодо транспортування, обробки та обладнання коліс повинні бути механізованими.

5.14.2. Зливки для запобігання їх розкоченню необхідно вкладати у спеціальні стелажі.

5.14.3. Транспортування й установка злитка у верстат для розрізання повинні здійснюватися за допомогою крана, обладнаного автоматичним захватним пристроєм.

5.14.4. Верстати повинні бути оснащені екранами (огородженнями), що захищають працівників від відлітаючої стружки та осколків інструмента, який випадково зламався.

Для спостереження за процесом обробки в екранах необхідно обладнати відповідні оглядові вікна з міцного матеріалу, що не втрачає прозорості від впливу високої температури відлітаючої стружки тощо.

5.14.5. Гідравлічні та пневматичні затискні пристрої (прилади) для виключення можливості вилітання деталей, які обробляються, та різального інструменту у випадках зниження чи припинення подачі повітря або рідини повинні бути обладнані пристроями, що блокують і забезпечують автоматичне припинення роботи верстата.

5.14.6. Прибирання стружки від верстатів повинно бути механізованим.

5.14.7. Робоче місце машиніста зливкозломлювача повинно бути огороджене сітчастим огородженням з боку зливкозломлювача.

5.14.8. Завантажувальні жолоби нагрівальних печей повинні мати борти, що виключають падіння заготовки з жолоба.

5.14.9. Перебування працівників у зоні роботи наземної машини не дозволяється.

5.14.10. Транспортування коліс технологічною лінією повинно здійснюватися пристроями, що забезпечують безпеку робіт.

5.14.11. Готові колеса повинні складатися у стелажі, які виключають їх розкочування.

5.15. Кулькопрокатні стани

5.15.1. Розвантажування вагонів, транспортування пакетів металу та подача його на завантажувальні грати нагрівальної печі, а також завантаження готових куль у вагони повинні виконуватися механізованим способом.

5.15.2. При використанні мостових кранів, обладнаних траверсами з електромагнітами, перебування працівників у зоні дії крана не дозволяється. Зона роботи крана повинна бути огороджена плакатами з забороняючими знаками.

5.15.3. В електросхемі подачі заготовки до приймального жолоба стана повинен передбачатися пристрій, що дає можливість вальцювальникові припинити подачу заготовки в жолоб у небезпечних випадках.

5.15.4. Приймальний жолоб стана повинен бути обладнаний пристроєм, який запобігає викиданню заготовки із жолоба.

5.15.5. При прокатці укорочених заготовок для вальцювальників повинна передбачатися спеціальна площадка, розміщена поза зоною скочування заготовки.

Подавання укороченої заготовки у валки повинно здійснюватися за допомогою надставок необхідного розміру.

5.15.6. Заміна верхньої проводки кліті повинна здійснюватися за допомогою пристрою, який виключає її раптове падіння.

5.15.7. При аварійній зупинці елеватора необхідно зупинити стан і перекрити воду, що надходить у завалочну яму.

Ремонт елеватора можна проводити після охолодження кульок і з дотриманням вимог биркової системи.

5.15.8. Конструкція елеватора, а також фундаменту завалочної ями повинна виключати можливість звисання кульок.

5.16. Беззлиткова прокатка

5.16.1. Керування машиною беззлиткової прокатки повинно здійснюватися з пульта керування.

5.16.2. Приямок для намотування рулону повинний бути обгороджений відкидними ґратами.

5.16.3. Змащування підшипників робочих валків-кристалізаторів і механізмів машин беззлиткової прокатки, що рухаються, повинно бути централізованим.

5.16.4. На робочих клітях повинні бути влаштовані екрани (відбивні щитки) для захисту працівників від бризок води.

5.16.5. Визначення зазору між валками та положення розподільчих коробок необхідно здійснювати за допомогою спеціальних пристосувань при зупиненому устаткуванні.

5.16.6. Вивід розподільчої коробки після припинення процесу прокатки повинен бути механізованим і здійснюватися плавно, щоб уникнути вихлюпування металу з коробки.

5.16.7. Чищення щілини між розливною коробкою та валками повинно здійснюватися спеціальними пристосуваннями.

Чищення валків на ходу дозволяється здійснювати за допомогою спеціального пристосування з боку, протилежного напрямку обертання валків.

5.16.8. В разі прориву чи застигання металу злив металу необхідно припинити.

Метал, що залишився, з розливочного жолоба й коробки повинен зливатися в ємність, встановлену під кліттю.

VI. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ОБРОБКИ ПРОКАТУ

6.1. Сортування, маркірування, упакування і виправляння прокату

6.1.1. Сортування, маркірування та упакування прокатного металу повинні бути механізованими та автоматизованими.

6.1.2. Сортування в потоці повинно виконуватися на відвідних рольгангах і в карманах.

6.1.3. Перед початком сортування (нарізки) усі профілі прокату повинні бути вирівняні під упор і обрізані.

Не дозволяється сортування (порізка) прокату, якщо на рольгангу знаходяться понад дві заготовки та є обрізи і скрапи на супорті ножиць, а також косолежачі, серповидні та зігнуті заготовки.

6.1.4. Усі операції штабелювання та завантаження повинні бути механізовані. Замаркіровані кінці товарних заготовок повинні знаходитися в рядку з одного боку.

6.1.5. Для забезпечення безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах і транспортуванні пакети та пачки повинні бути щільно ув'язані.

6.1.6. Подавання металу у правильні машини та прибирання його повинні бути механізовані.

6.1.7. Для запобігання виходу металу, який виправляється, у бік рольганга й конвеєра правильної машини вони повинні бути обладнані бортами.

6.1.8. У разі відсутності ввідних проводок, що закривають зів валків, перед валками правильної машини повинні облаштовуватися огороджувальні щити.

За наявності на правильній машині роликів консольного типу уздовж роликів протягом усієї довжини машини необхідно встановлювати огородження.