1 Загальні положення................................................................................................................ 1

2 Проектування будинків.......................................................................................................... 3

2.1 Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення.......................................................... 3

2.1.1 Відсіки, деформаційні шви, планувальні та конструктивні схеми........................... 3

2.1.2 Матеріали...................................................................................................................... 5

2.1.3 Конструкції підземної частини будинків..................................................................... 6

2.1.4 Зовнішні стіни............................................................................................................... 7

2.1.5 Внутрішні стіни та перегородки................................................................................... 8

2.1.6 Перекриття.................................................................................................................... 8

2.2 Основні розрахункові вимоги......................................................................................... 8

2.3 Визначення показників вогнестійкості конструкцій та токсичності при пожежі...... 10

2.4 Особливості проектування будинків для спорудження на підроблюваних територіях 14

2.5 Особливості проектування будинків для будівництва на просадних ґрунтах........ 28

3 Виконання робіт по зведенню та правила приймання будинків...................................... 36

3.1 Види та послідовність робіт, машини та обладнання.............................................. 36

3.2 Технологічні вимоги до організації та технології виконання робіт............................ 37

3.3 Пожежна безпека при виконанні робіт........................................................................ 38

3.4 Особливості зведення будинків на підроблюваних територіях.............................. 38

3.5 Особливості зведення будинків на просадних ґрунтах............................................ 39

4 Вказівки по експлуатації будинків...................................................................................... 39

4.1 Введення будинків в експлуатацію............................................................................ 39

4.2 Технічне обслуговування............................................................................................. 39

4.3 Пожежна та екологічна безпека.................................................................................. 40

ДОДАТОК

Посібник по визначенню архітектурно-будівельних показників будинків для

звичайних та складних умов будівництва....................................................................... 41

П1 Вертикальні навантаження на елементи конструкцій та їх сполучення.................. 41

П2 Дані для проектування елементів конструкцій.......................................................... 49

П3 Приклади розрахунку архітектурно-будівельних показників.................................... 75

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )