| захисту | |

| | |

63. | Заглиблені споруди та конструкції, | 1,01 |

| будівельне водозниження і дренаж | |

| | |

64. | Газообладнання та газопостачання | 1,0 |

| промислових підприємств, будинків | |

| і споруд. Зовнішнє освітлення | |

| | |

65. | Міські інженерні споруди та | 1,19 |

| комунікації | |

-------------------------------------------------------------------

- 20 -

Додаток 6

Нормативи базисної кошторисної вартості проектних робіт

при індивідуальному проектуванні будинків, споруд і

комплексів на конкретних ділянках

--------------------------------------------------------------------

| |Розрахункова| Норматив кошторисної вартості проектних |

| |базисна вар-| робіт у відсотках до разрахункової |

| N |тість будів-| базисної вартості будівництва (без вартості |

| пп|ництва (без | устаткування) у цінах 1997 р. ( по гл. 1...9 |

| |вартості ус-| зведеного кошторисного розрахунку) за кате- |

| |таткування) | горіями складності об'єктів |

| |у цінах 1997|-------------------------------------------------|

| |р.тис.грн.*/| I | II | III | IV | V |

|------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|------------------------------------------------------------------|

| 1.| До 10,0 |4,16 |4,99 | 5,83 | 6,67 | 7,50 |

| | | | | | | |

| 2.| 10-50 |4,16-4,03|4,99-4,85|5,83-5,67|6,67-6,49|7,50-7,27|

| | | | | | | |

| 3.| 50-100 |4,03-3,90|4,85-4,70|5,67-5,49|6,49-6,28|7,27-7,04|

| | | | | | | |

| 4.| 100-200 |3,90-3,68|4,70-4,44|5,49-5,19|6,28-5,93|7,04-6,65|

| | | | | | | |

| 5.| 200-300 |3,68-3,50|4,44-4,22|5,19-4,94|5,93-5,65|6,65-6,33|

| | | | | | | |

| 6.| 300-500 |3,50-3,34|4,22-4,03|4,94-4,70|5,65-5,38|6,33-6,03|

| | | | | | | |

| 7.| 500-750 |3,34-3,21|4,03-3,86|4,70-4,52|5,38-5,17|6,03-5,79|

| | | | | | | |

| 8.| 750-1000 |3,21-3,08|3,86-3,71|4,52-4,34|5,17-4,96|5,79-5,56|

| | | | | | | |

| 9.| 1000-1500 |3.08-2,86|3,71-3,45|4,34-4,03|4,96-4,61|5,56-5,17|

| | | | | | | |

|10.| 1500-2000 |2,86-2,65|3,45-3,20|4,03-3,73|4,61-4,27|5,17-4,79|

| | | | | | |

|11.| 2000-2500 |2,65-2,46|3,20-2,97|3,73-3,47|4,27-3,97|4,79-4,45|

| | | | | | | |

|12.| 2500-3000 |2.46-2,29|2,97-2,77|3,47-3,23|3,97-3,70|4,45-4,14|

| | | | | | | |

|13.| 3000-3500 |2,29-2,14|2,77-2,58|3,23-3,01|3,70-3,44|4,14-3,86|

| | | | | | | |

|14.| 3500-4000 |2.14-2,02|2.58-2,43|3.01-2,84|3.44-3,25|3,86-3,64|

| | | | | | | |

|15.| 4000-4500 |2.02-1,93|2.43-2,33|2.84-2,72|3,25-3,11|3.64-3,49|

| | | | | | | |

|16.| 4500-5000 |1.93-1,87|2,33-2,25|2.72-2,63|3,11-3,01|3,49-3,38|

| | | | | | | |

|17.| 5000-6000 |1.87-1,76|2,25-2,12|2,63-2,48|3,01-2,84|3,38-3,18|

| | | | | | | |

|18.| 6000-7000 |1,76-1,68|2,12-2,02|2,48-2,36|2,84-2,70|3,18-3,03|

| | | | | | | |

|19.| 7000-8000 |1,68-1,59|2,02-1,92|2,36-2,24|2,70-2,57|3,03-2,88|

| | | | | | | |

|20.| 8000-9000 |1,59-1,51|1,92-1,82|2,24-2,12|2,57-2,43|2,88-2,72|

--------------------------------------------------------------------

- 21 -

Додаток 6

(закінчення)

--------------------------------------------------------------------

| |Розрахункова| Норматив кошторисної вартості проектних |

| |базисна вар-| робіт у відсотках до разрахункової |

| N |тість будів-| базисної вартості будівництва (без вартості |

| пп|ництва (без | устаткування) у цінах 1997 р. ( по гл. 1...9 |

| |вартості ус-| зведеного кошторисного розрахунку) за кате- |

| |таткування) | горіями складності об'єктів |

| |у цінах 1997|-------------------------------------------------|

| |р.тис.грн.*/| I | II | III | IV | V |

|------------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|------------------------------------------------------------------|

|21.| 9000-10000 |1,51-1,47|1,82-1,77|2,12-2,07|2,43-2,36|2,72-2,65|

| | | | | | | |

|22.|10000-11000 |1,47-1,43|1,77-1,73|2,07-2,02|2,36-2,31|2,65-2,59|

| | | | | | | |

|23.|11000-12000 |1,43-1,40|1,73-1,69|2,02-1,97|2,31-2,26|2,59-2,53|

| | | | | | | |

|24.|12000-13000 |1,40-1,37|1,69-1,66|1,97-1,93|2,26-2,21|2,53-2,47|

| | | | | | | |

|25.|13000-14000 |1,37-1,34|1,66-1,62|1,93-1,89|2,21-2,16|2,47-2,42|

| | | | | | | |

|26.|14000-15000 |1,34-1,31|1,62-1,59|1,89-1,85|2,16-2,12|2,42-2,38|

| | | | | | | |

|27.|15000-16000 |1,31-1,29|1,59-1,56|1,85-1,82|2,12-2,08|2,38-2,34|

| | | | | | | |

|28.|16000-17000 |1,29-1,27|1,56-1,53|1,82-1,79|2,08-2,05|2,34-2,30|

| | | | | | | |

|29.|17000-18000 |1,27-1,25|1,53-1,50|1,79-1,76|2,05-2,02|2,30-2,27|

| | | | | | | |

|30.|18000-19000 |1,25-1,24|1,50-1,49|1,76-1,75|2,02-2,00|2,27-2,25|

| | | | | | | |

|31.|19000-20000 |1,24-1,23|1,49-1,48|1,75-1,73|2,00-1,98|2,25-2,23|

| | | | | | | |

|32.|Понад 20000 |1,23 |1,48 |1,73 |1,98 |2,23 |

--------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Розрахункова базисна вартість будівництва (без вар-

тості устаткування) визначається згідно з Порядком визначення

вартості проектно-вишукувальних робіт і складається із базисної

вартості БМР та збільшення прямих і накладних витрат та планових

нагромаджень, визначених за додаткм 8 до ДБН ІY-16-96

(по главах 1...9 зведеного кошторисного розрахунку (див.пункти

4.3, 4.3.1, 4.3.2).

2. Проміжні значення визначаються методом інтерполяції.

- 22 -

Додаток 7

Перелік об'єктів житлово-цивільного призначення

за категоріями складності

------------------------------------------------------------------

| NNп.п. |Кате- | Типи будинків, споруд, об'єктів |

| |горія | |

|----------------------------------------------------------------|

| I. Житлові будинки, готелі |

|----------------------------------------------------------------|

| 1.1. | I | Господарські і допоміжні будівлі при житлових |

| | | будинках; садові (літні) будиночки,вахтові жит-|

| | | лові будинки та гуртожитки |

| | | |

| 1.2. | II | 1-3-поверхові садибні житлові будинки; 1-3-по- |

| | | верхові будинки блокованого типу з квартирами в|

| | | різних рівнях; будинки котеджного типу для |

| | | індивідуальних забудовників |

| | | |

| 1.3. | III | 2-4(5)-поверхові житлові багатоквартирні буди- |

| | | нки; |

| | | 2-4-поверхові гуртожитки та притулки |

| | | |

| 1.4. | IІІ | 6-9(10)-поверхові житлові багатоквартирні |

| | | будинки; |

| | | 5-9(10)-поверхові гуртожикти; 3-5-поверхові |

| | | житлові будинки з квартирами для інвалідів; |

| | | готелі ІІІ-ІY розряду |

| | | |

| 1.5. | Y | Багатоповерхові архітектурні житлові (інтегро- |

| | | вані) комплекси із складною об'ємно-просторовою|

| | | структурою та приміщеннями громадського |

| | | призначення; готелі вищого розряду |

|----------------------------------------------------------------|

| 2. Громадські будинки |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.1. | | Будинки для освіти, виховання і підготовки кад-|

| | | рів. Дитячі дошкільні заклади |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.1.1. | I | Приміщення тимчасового перебування дітей (філії|

| | | ясел-садків) |

| | | |

| 2.1.2. | II | Сімейні дитячі ясла-садки |

| | | |

| 2.1.3. | III | Ясла, садки і ясла-садки загального типу |

| | | |

| 2.1.4. | III | Спеціалізовані дошкільні заклади |

| | | |

| 2.1.5. | IІІ | Будинки дитини |

| | | |

| 2.1.6. | III | Центри дошкільного виховання |

| | | |

| 2.1.7. | ІY | Дитячі установи оздоровчого типу |

------------------------------------------------------------------

- 23 -

Додаток 7

(продовження)

------------------------------------------------------------------

| NNп.п. |Кате- | Типи будинків, споруд, об'єктів |

| |горія | |

|----------------------------------------------------------------|

| Загальноосвітні, спеціалізовані школи і школи-інтер- |

| нати, міжшкільні учбово-виробничі комбінати |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.1.8. | III | Загальноосвітні школи: початкові, основні |

| | | (неповні середні, середні) |

| | | |

| 2.1.9. | III | Спеціалізовані школи: школи-інтернати, ліцеї, |

| | | гімназії, коледжі, школи для дітей з недоліками|

| | | у розвитку |

| | | |

| 2.1.10 | III | Дитячі будинки |

| | | |

| 2.1.11.| III | Міжшкільні учбово-виробничі комбінати |

|----------------------------------------------------------------|

| Позашкільні установи |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.1.12.| III | Будинки і палаци учнів і підлітків |

| | | |

| 2.1.13.| III | Школи і студії мистецтв (художні, музичні,хоре-|

| | | ографічні) |

| | | |

| 2.1.14.| III | Будинки юних техніків і натуралістів |

| | | |

| 2.1.15.| III | Дитячо-юнацькі клуби |

|----------------------------------------------------------------|

| Професійно-технічні училища і учбові заклади для |

| підготовки і перепідготовки кадрів |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.1.16.| III | Професійно-технічні училища |

| | | |

| 2.1.17.| III | Технікуми, училища та інші середні спеціальні |

| | | учбові заклади |

|----------------------------------------------------------------|

| Вищі учбові заклади |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.1.18.| III | Вузи, факультети |

| | | |

| 2.1.19.| IY | Університети |

| | | |

| 2.1.20.| IY | Академії суспільних наук, військові, технічні, |

| | | духовні та інші |

| | | |

| 2.1.21.| III | Центри і інститути перепідготовки та |

| | | підвищення кваліфікації |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.2. | | Будинки для науково-дослідних установ, проек- |

| | | тних і громадських організацій і управління |

------------------------------------------------------------------

- 24 -

Додаток 7

(продовження)

------------------------------------------------------------------

| NNп.п. |Кате- | Типи будинків, споруд, об'єктів |

| |горія | |

|----------------------------------------------------------------|

| Будинки органів управління |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.2.1. | II | Селищні і сільські Ради народних депутатів, а |

| | | також господарського управління, які розміщені |

| | | у селищах і сільських населених пунктах |

| | | |

| 2.2.2. | III | Управління областей, прокуратур, управління га-|

| | | лузями народного господарства, управління коо- |

| | | перативними організаціями |

| | | |

| 2.2.3. | III | Виконкоми Рад народних депутатів областей, |

| | | міст, районів та іх відділи і управління |

| | | |

| 2.2.4. | III | Судові і юридичні установи і прокуратури |

| | | |

| 2.2.5. | ІY | Державне управління України (крім прокуратур) |

|----------------------------------------------------------------|

| Будинки кредитування, страхування і комерційного |

| призначення |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.2.6. | III | Банки, ощадбанки |

| | | |

| 2.2.7. | III | Будинки страхових компаній, концернів, асоціа- |

| | | цій, консорціумів, центри зайнятості |

| | | |

| 2.2.8. | III | Біржі, бізнесцентри |

|----------------------------------------------------------------|

| Будинки громадських організацій, науково-дослідних і |

| проектних установ і інформаційних центрів |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.2.9. | III | Будинки проектних і конструкторських організа- |

| | | цій |

| | | |

| 2.2.10.| III | Будинки громадських організацій |

| | | |

| 2.2.11.| III | Будинки інформаційних центрів |

| | | |

| 2.2.12.| III | Будинки архівів |

| | | |

| 2.2.13.| IY | Будинки науково-дослідних організацій |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.3. | | Будинки і споруди для закладів охорони здоров'я|

| | | і відпочинку |

|----------------------------------------------------------------|

| Лікувально-профілактичні заклади |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.3.1. | II | Молочні дитячі кухні, пункти розподілу |

| | | |

| 2.3.2. | II | Аптеки |

| | | |

| 2.3.3. | III | Диспансери, профілакторії, амбулаторії |

------------------------------------------------------------------

- 25 -

Додаток 7

(продовження)

------------------------------------------------------------------

| NNп.п. |Кате- | Типи будинків, споруд, об'єктів |

| |горія | |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.3.4. | IIІ | Будинки швидкої допомоги, санепідемстанції, |

| | | станції переливання крові |

| | | |

| 2.3.5. | ІY | Лікарні, госпіталі та пологові будинки |

| | | |

| 2.3.6. | ІY | Поліклініки |

|----------------------------------------------------------------|

| Санаторно-курортні, оздоровчі та заклади відпочинку |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.3.7. | II | Оздоровчі табори для учнів та підлітків |

| | | |

| 2.3.8. | II | Туристичні бази |

| | | |

| 2.3.9. | III | Санаторії, санаторії-профілакторії |

| | | |

| 2.3.10.| III | Будинки творчості (письменників, композиторів, |

| | | художників, архітекторів) |

| | | |

| 2.3.11.| IY | Бальнеологічні лікарні, грязелікарні, водоліка-|

| | | рні |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.4. | | Будинки соцзабезпечення |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.4.1. | III | Будинки-інтернати для інвалідів та людей похи- |

| | | лого віку |

| 2.4.2. | III | Територіальні центри обслуговування |

| | | |

| 2.4.3. | IY | Спеціалізовані центри медичної, соціальної і |

| | | професіональної реабілітації |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.5 | | Будинки і споруди фізкультурно-оздоровчого і |

| | | спортивного призначення |

|----------------------------------------------------------------|

|2.5.1. | ІІ | Відкриті площинні спортивні і фізкультурно-оз- |

| | | доровчі споруди |

|----------------------------------------------------------------|

| Закриті фізкультурно-спортивні будинки і споруди |

|----------------------------------------------------------------|

|2.5.2. | ІІІ | Спортивні зали |

| | | |

|2.5.5. | ІІІ | Фізкультурно-оздоровчі і спортивно-дозвільні |

| | | комплекси |

| | | |

|2.5.4. | ІY | Закриті катки з штучним льодом |

| | | |

|2.5.3. | ІY | Плавальні басейни |

| | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Спеціалізовані спортивні споруди |

|----------------------------------------------------------------|

|2.5.6. | І | Споруди для кульової стрільби і стрільби з лука|

| | | |

|2.5.7 | ІІ | Споруди для зимових видів спорту |

------------------------------------------------------------------

- 26 -

Додаток 7

(продовження)

------------------------------------------------------------------

|NNп.п. |Кате- | Типи будинків, споруд, об'єктів |

| |горія | |

|----------------------------------------------------------------|

|2.5.8. | ІІ | Споруди для водних видів спорту |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.6. | | Будинки культурно-освітніх і видовищних закла- |

| | | дів |

|----------------------------------------------------------------|

| Будинки культурно-освітні |

|----------------------------------------------------------------|

|2.6.1. | ІІІ | Бібліотеки |

| | | |

|2.6.2. | ІІІ | Танцзали, дискотеки, зали ігрових автоматів, |

| | | казино |

| | | |

|2.6.3. | ІІІ | Клубні будинки, будинки і палаци культури, цен-|

| | | три дозвілля, будинки вчителя, лікаря, вчених, |

| | | художника, архітектора, композитора та інші, |

| | | планетарії |

| | | |

|2.6.4. | ІY | Музеї і виставочні зали |

|----------------------------------------------------------------|

| Видовищні споруди |

|----------------------------------------------------------------|

|2.6.5. | ІY | Концертні зали |

| | | |

|2.6.6. | ІY | Філармонії |

| | | |

|2.6.7. | ІY | Кінотеатри і відеоцентри |

| | | |

|2.6.8. | Y | Театри |

| | | |

|2.6.9 .| Y | Цирки |

|----------------------------------------------------------------|

| 2.7. | | Будинки для підприємств торгівлі, громадського |

| | | харчування, побутового обслуговування |

|----------------------------------------------------------------|

| Підприємства роздрібної торгівлі |

|----------------------------------------------------------------|

|2.7.1. | ІІІ | Спеціалізовані магазини (продовольчі і непродо-|