АВП - аварійно-відновлювальний пункт

АЗС - автозаправочні станції або паливозаправочні пункти

БКНС - блочно-комплектна насосна станція

БВО - база виробничого обслуговування

ВОХР - воєнізована охорона

ГДВК - гранично-допустимі вибухобезпечні концентрації

ГДК - гранично-допустима концентрація

ГР - горючі рідини

ДПД (ДПК) - добровільна пожежна дружина (добровільна пожежна команда)

ІТП - інженерно-технічний працівник

КГП - керівник гасіння пожежі

ЛЗР - легкозаймисті рідини

НПС - нафтоперекачуюча станція

ОПС - охоронно-пожежна сигналізація

ПЛА - план ліквідації аварій

ППО - професійна пожежна охорона

ППР - планово-попереджувальний ремонт

ПС - пожежна сигналізація

ПТК - пожежно-технічна комісія

РБУ - районне будівельне управління

РНУ - районне нафтопровідне управління

ТО - технічне обслуговування

ПМН - Підприємство магістральних нафтопроводів


Нормативні документи подані у відповідності до "Переліку нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території України", Держкоммістобудування і архітектури України за станом на 1.07.1997 року і при їх перегляді підлягає аналізу та відповідним змінам цей додаток.


"Офіційний вісник України", 1997, число 44, стор.64

Код нормативного акта: 4162/1997