НПАОП 61.0-7.01-20МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.11.2020 № 2352

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

12 січня 2021 р.

за № 33/35655

Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я працівників під час
виконання робіт у морських портах

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та пункту 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року № 838), НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників під час виконання робіт у морських портах, що додаються.

 2. Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Свириденко Ю.А.

М

І. Петрашко

іністр розвитку економіки,
торгівлі
та сільського
господарства України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18 листопада 2020 року № 2352

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

12 січня 2021 р.

за № 33/35655

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ

щодо безпеки та здоров’я працівників під час виконання робіт у
морських портах

 1. Загальні положення

 1. Ці Мінімальні вимоги встановлюють загальні вимоги щодо забезпечення безпеки та здоров’я працівників під час виконання робіт у морських портах України, приписних портпунктах та поширюються на всіх суб’єктів господарської діяльності незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в експлуатації (користуванні) яких перебувають причали та пірси, що використовуються для будь-яких вантажних операцій, у тому числі для забезпечення суден матеріально-технічним постачанням і продовольством (далі - підприємство) та встановлюють загальні вимоги до безпеки праці та організації безпечних робочих місць, які поширюються на усі види вантажно- розвантажувальних робіт, транспортування вантажів, їх складування, допоміжні роботи із забезпечення перевантажувального процесу на території та в акваторії порту, перевезення працівників по території та в акваторії порту.

 2. Ці Мінімальні вимоги є обов’язковими для роботодавців та працівників під час експлуатації портових перевантажувальних машин, змінних вантажозахоплювальних органів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв та допоміжних пристроїв, а також під час складування вантажів, організації та виконання суднових вантажно- розвантажувальних робіт, виконання перевантажувальних робіт у рейдових умовах і в зимовий час.

 3. У цих Мінімальних вимогах терміни та скорочення вживаються в таких значеннях:

великовагові вантажі - вантажі в тарі або без упаковки, маса окремого місця яких перевищує 5 т;

великогабаритні вантажі - вантажі, об’єм окремого місця яких перевищує 18 м-3;

довгомірні вантажі - вантажі в тарі або без упаковки, довжина окремого місця яких становить 8 м і більше;

засоби укрупнення вантажних місць - усі типи піддонів, пакетуючі стропи багатооборотні та разові;

керівник (організатор) робіт - особа, яка забезпечує організацію і проведення робіт з перевантаження, накопичення і зберігання вантажів, у встановленому порядку пройшла навчання і перевірку знань з питань охорони праці та яку призначено відповідним наказом суб’єкта господарювання;

перевантажувальні машини - вантажопідіймальні крани та підіймальні пристрої, перевантажувачі всіх типів, навантажувачі, вагонні та трюмні машини, конвеєри, вантажні ліфти, тягачі, причепи (трейлери), низькорамні причепи (рол-трейлери), пересувні пневмоустановки та інші машини з усіма видами змінних вантажозахоплювальних органів для проведення вантажно-розвантажувальних робіт (крім автотранспорту);

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту;

ПК - перевантажувальний комплекс;

ПОР - план організації робіт;

РТК - робоча технологічна карта;

ТТІП - тимчасова технологічна інструкція перевантаження.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в законах України «Про охорону праці» та «Про морські порти України».

 1. Загальні вимоги

 1. При розвантаженні (завантаженні) судна, а також при виконанні інших робіт біля причалу порту та на внутрішньому рейді силами суднового екіпажу і засобами судна, за безпечне проведення робіт відповідає адміністрація судна.

 2. При залученні (за умовами договору) до виконання робіт здобувачів освіти, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти, необхідне призначення відповідальної особи з числа викладацького складу суб’єкта освітньої діяльності, що провадить освітню діяльність цих здобувачів освіти.

 3. У разі надходження вантажу, на який не розроблені РТК, ТТІП, у вихідні та святкові дні, в нічний час, якщо про надходження цих вантажів не було відомо заздалегідь, до початку вантажно-розвантажувальних робіт повинен складатися ПОР із зазначенням необхідних заходів безпеки. Такий ПОР складається керівником робіт ПК і затверджується керівником ПК або його заступником, а за їх відсутністю - диспетчером ПК.

 4. При організації технологічного процесу керівник (організатор) робіт зобов’язаний:

до початку роботи (зміни):

обійти та оглянути ділянку проведення робіт, всі робочі місця, переконатися в достатності освітлення, наявності і справності обладнання, технологічних і інвентарних засобів, оснащення, засобів і приладів безпеки (блокувань, обмежувачів, заземлення, сигналізації тощо), наявності попереджувальних знаків безпеки, у відсутності неогороджених небезпечних зон. У разі виявлення неогороджених небезпечних зон установити відповідні добре видимі і освітлені в темний час доби огорожі, попереджувальні знаки безпеки;

 1. безпечити підготовку робочого місця з урахуванням затверджених РТК або ТТІП;

ознайомити працівників у всіх технологічних ланках технологічних процесів (далі - працівників) з РТК, ТТІП і ПОР звертаючи особливу увагу на заходи по забезпеченню безпеки їх виконання, розставити технологічні машини, обладнання, бригади працівників відповідно до вимог РТК, ТТІП і ПОР;

призначити старших (ланкових) працівників у всіх технологічних ланках технологічного процесу, які здійснюють координацію роботи працівників ланок;

провести інструктаж з працівниками про безпечні методи виконання робіт та правила застосування ЗІЗ, вказавши безпечні способи і прийоми роботи;

перевірити у працівників наявність посвідчень на право виконання конкретних видів робіт, наявність і справність спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ, їх відповідність роботі, що буде виконуватися;

визначити шляхи і порядок руху транспорту і працівників, ураховуючи, по можливості, перехресні і зустрічні маршрути, звернувши увагу на ділянки, де виконуються інші роботи в умовах діючого виробництва;

визначити місця безпечного перебування працівників у процесі виконання технологічних операцій та під час перерви;

у процесі роботи:

контролювати виконання працівниками вимог інструкцій і технологічних документів щодо безпечного виконання робіт, застосування ЗІЗ;

вживати заходів щодо усунення порушень, які можуть спричинити нещасні випадки або аварії. У разі неможливості усунення цих причин своїми силами та засобами слід припинити роботу і поінформувати про це свого безпосереднього керівника, який зобов’язаний вжити відповідних заходів. До усунення порушень до роботи не приступати;

стежити за тим, щоб працівники виконували тільки ту роботу, яка їм доручена;

не допускати виконання робіт особами у стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння;

не допускати сторонніх осіб у зону виконання робіт;

після закінчення роботи (зміни):

забезпечити своєчасне прибирання на робочих місця, а також передачу працівниками технологічного оснащення, інвентарю, обладнання відповідним змінним працівникам;

вчасно інформувати відповідні технічні служби про несправне обладнання або несправні технічні засоби безпеки, а також інші об’єкти і фактори, які можуть призвести до нещасного випадку (аварії).

Після закінчення робіт переконатися, що перевантажувальні машини та інше обладнання відключені від живлення і несанкціонований доступ до їх керування неможливий.

 1. Вимоги до території, робочих місць, організації безпечного руху працівників і
  транспорту

 1. Стан території порту повинен відповідати таким вимогам:

для стоянки портових перевантажувальних машин і транспорту повинні бути відведені спеціальні постійні місця осторонь від шляхів, якими відбувається рух транспорту, від залізничних шляхів і місць проведення вантажно-розвантажувальних робіт. Займати для цієї цілі проїзди і технологічні заїзди забороняється;

у зоні постійної роботи вантажопідіймальних кранів та навантажувачів забороняється влаштовувати відкриті лінії електропередач;

усі люки, колодязі, котловани, отвори, траншеї, а також місця і ділянки, що створюють небезпеку падіння для працівників та руху транспорту, повинні бути надійно закриті або огороджені захисним чи сигнальним огородженням. У темний час доби огородження небезпечних місць повинне бути освітлене. Забороняється знімати, змінювати або переміщувати огородження та інші засоби безпеки без дозволу особи, відповідальної за їх установлення;

на кожному причалі та в інших місцях, де можливе випадкове потрапляння працівників у воду, повинні бути обладнані пости з засобами для рятування потопаючих (рятувальні круги з лінями довжиною не менше 27,5 м і багри), що встановлюються на відстані не більш ніж 150 м один від одного. На посту з засобами для рятування потопаючих повинна бути в наявності інформація про особу відповідальну за його комплектацію та утримання в належному стані;

на стінці причалу слід обладнати трапи для можливості самостійного підйому на причал людині, яка упала у воду.

Нижня сходинка трапу повинна бути розташована на висоті не менше ніж на 1 м нижче мінімально можливого рівня води.

 1. Забороняється вхід у неосвітлені або недостатньо освітлені вантажні приміщення на суднах та інші приміщення підприємства без переносних безпечних ліхтарів, а також користування відкритим вогнем.

 2. Освітлення приміщень, де є можливість вибуху чи пожежі, необхідно здійснювати за допомогою світильників (ліхтарів) у вибухозахищеному виконанні.

 3. Розміщення вантажів на території порту повинно здійснюватися відповідно до встановлених планів внутрішньопортової спеціалізації та з урахуванням забезпечення поздовжнього магістрального проїзду шириною не менше 6,0 м та під’їзду такої ж ширини від головної дороги порту.

 4. На території причалу, критих і відкритих складів повинні бути передбачені підкранові та залізничні шляхи, проходи та проїзди між штабелями вантажів відповідно до затвердженої схеми розміщення вантажів на складі.

 5. На кожному підприємстві необхідно розробити плани (схеми) руху транспортних засобів та працівників територією порту. Ці плани (схеми) руху доводяться до відома всіх працівників та розміщуються при в’їзді на територію підприємства.

 6. Швидкість руху машин внутрішньопортового безрейкового транспорту при проїзді повз двері, ворота, проходи тощо, повинна бути знижена з урахуванням забезпечення безпеки руху транспорту і працівників до 5 км/год.

 7. На дорогах, які проходять по території порту та в місцях їх перетину, повинні бути встановлені дорожні знаки, які освітлюються в темний час доби або мають світловідбивне покриття, а перехрестя з інтенсивним рухом необхідно обладнати світлофорами.

 8. Місця перетину доріг і тротуарів із залізничними коліями повинні бути обладнані знаками безпеки, сигналізацією, у необхідних випадках - автоматичними шлагбаумами або переїздами, що охороняються. Підходи до перетину автодоріг та залізничних шляхів повинні мати достатній огляд для водіїв і пішоходів. Дозволяється здійснювати складування вантажів не вище 1,5 м на відстані 10 м по обидві сторони переїзду.

 9. У морських портах, де є залізничні колії, повинна бути розроблена інструкція (інструкції) про порядок обслуговування і організацію руху залізничного транспорту на під’їзних коліях порту. В інструкції (інструкціях) визначається порядок взаємодії працівників залізничної станції і підприємств порту та вказуються особливі прийоми і заходи безпеки при роботі залізничного транспорту на території порту відповідно до місцевих умов.

 10. Рейки кранових та залізничних колій у портах повинні бути укладені так, щоб їх головки не виступали вище рівня покриття території. Дана умова є обов’язковою для авто- і залізничних переїздів, пасажирських причалів та пристаней, пішохідних переходів, а також для причалів, на яких перевантажувальні роботи на суднах проводяться за участю машин внутрішньопортового безрейкового транспорту.

 11. Важелі керування стрілочними переводами повинні мати зручний підхід до них і знаходитися на безпечній відстані від прилягаючих шляхів.

 12. Виходи з будівель, що знаходяться поблизу залізничних шляхів, повинні розташовуватися на відстані не менше 6,0 м від осі шляху. При встановленні огороджувальних бар’єрів (довжиною не менше 10,0 м), що розташовуються між виходами з будівель і залізничними коліями, ця відстань може бути зменшена до 5,0 м.

 13. Край тротуару повинен розташовуватися на відстані не менше 3,75 м від осі залізничної колії або автомобільної дороги. При розміщенні тротуару ближче 3,75 м від осі колії або дороги, тротуари з боку дороги повинні бути огородженими перилами висотою не нижче 1,1 м.

 14. До суден, що стоять біля причалів, повинен бути забезпечений безпечний прохід для працівників та проїзд автотранспорту.

 15. Причали, пірси, рампи, естакади, на яких працюють машини внутрішньопортового безрейкового транспорту, повинні бути обладнані по краях міцними колесовідбійними пристроями висотою не менше 0,3 м.

 16. У зоні виконання вантажно-розвантажувальних робіт не допускається проведення будь-яких робіт, не пов’язаних з процесом перевантаження.