Під час огляду і випробування арматури дефектів не виявлено. Арматура вважається такою, що витримала випробування на міцність і щільність та є придатною для монтажу.

Представники: виконавця робіт

(підпис)суб’єкта господарювання

ПЕРЕЛІКтехнологічних трубопроводів на установці №цеху №

№ з/п

Назва трубопроводу, його номер згідно з технологічною схемою або специфікацією

Dm (зовнішній діаметр), S(товщина стінки)

Назва технологічного середовища

Трубопровід підвищеного тиску або клас небезпеки трубопроводу під тиском до 10 МПа

Швидкість корозії металу тру- бопро- воду, мм/рік

Періодичність технічного огляду

Трубопроводи, на які складаються паспорти трубопроводу

1

Трубопроводи, на які не складаються паспорти трубопроводу

1

ПЕРІОДИЧНІСТЬпроведення технічного огляду трубопроводів, що працюють під тискомдо 10 МПа

Група технологічного середовища, що транспортується трубопроводом, згідно з класифікацією трубопроводів

Категорія трубо проводу

Періодичність проведення технічного огляду залежно від швидкості корозії

більше 0,5 мм/рік

0,1 - 0,5 мм/рік

до 0,1 мм/рік

Середовище групи А

I і II

Не рідше одного разу на рік

Не рідше одного разу на 2 роки

Не рідше одного разу на 2 роки

Середовище груп Б(а) і Б(б)

I і II

Не рідше одного разу на рік

Не рідше одного разу на 2 роки

Не рідше одного разу на 3 роки

ІІІ

Не рідше одного разу на рік

Не рідше одного разу на 3 роки

Не рідше одного разу на 4 роки

Середовище групи Б(в)

I і II

Не рідше одного разу на рік

Не рідше одного разу на 2 роки

Не рідше одного разу на 3 роки

ІІІ і ІУ

Не рідше одного разу на рік

Не рідше одного разу на 3 роки

Не рідше одного разу на 6 років

Середовище групи В

I і II

Не рідше одного разу на 2 роки

Не рідше одного разу на 4 роки

Не рідше одного разу на 6 років

ІІІ, ІУ і У

Не рідше одного разу на 3 роки

Не рідше одного разу на 6 років

Не рідше одного разу на 8 років

ДОПУСТИМА ТОВЩИНАстінки трубопроводу

Зовнішній діаметр труб, деталей трубопроводів, DH, мм

25

57

108

219

325

377

<

426

Найменша допустима товщина стінки, мм

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Додаток 13

до Правил охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів (пункт 5.19 глави 5 розділу Ш)

ДОПУСТИМЕ ЗМІЩЕННЯвнутрішніх кромок під час складання стиків труб

Умовний тиск ₽у, МПа

Категорія трубопроводу

Величина зміщення залежно від номінальної товщини стінки S, мм

кільцевий шов

поздовжній шов

Понад 10 до 320

-

0,10 S, але не більше

1 мм

-

До 10 за температури нижче -70 ОС

І

До 10 за температури до -70 ОС

I і II

0,15 S, але не більше 2 мм

0,10 S, але не більше 1 мм

III і IV

0,20 S, але не більше 3 мм

0,15 S, але не більше 2 мм

V

0,30 S, але не більше 3 мм

0,20 S, але не більше 3 мм

ДОПУСТИМІ РОЗМІРИвибірки для видалення дефектів у зварних швах трубопроводів

Глибина вибірки, % від номінальної товщини стінки труб або зварного шва

Сумарна протяжність вибірки, % від номінального зовнішнього периметра зварного з’єднання

Для трубопроводів ₽у понад 10 МПа та трубопроводів I категорії, що працюють за температури нижче -70 oC

15 і менше

Не нормується

Понад 15 до 30 включно

До 35

Понад 30 до 50 включно

До 20

Понад 50

До 15

Для трубопроводів I - IV категорій

25 і менше

Не нормується

Понад 25 до 50 включно

До 50

Понад 50

До 25

Для трубопроводів V категорії

30 і менше

Не нормується

Понад 30 до 50 включно

До 50

Понад 50

До 35

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА ТЕМПЕРАТУРАтехнологічного середовища, що містить водень (°C), для застосування певнихмарок сталей

Марка сталі

Температура (оЄ) при парціальному тиску водню (МПа)

1,5 МПа

2,5 МПа

5 МПа

10 МПа

20 МПа

30 МПа

40 МПа

20, 20ЮЧ, 15ГС, 16ГС, 09Г2С, 10Г2

290

280

260

230

210

200

190

14ХГС

310

300

280

260

250

240

230

3ОХМА, 15ХМ, 12Х1МФ, 20Х2МА

400

390

370

330

290

260

250

20Х2МА

480

460

450

430

400

390

380

15Х1М1Ф

510

490

460

420

390

380

380

22ХЗМ

510

500

490

475

440

430

420

18ХЗМФ

510

510

510

510

500

470

450

20ХЗМВФ, 15Х5М, 15Х5М-Ш, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 03Х17Н14МЗ, 08Х17Н15М3Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т

510

510

510

510

510

510

510

Параметри застосування сталей, що вказані в таблиці, відносяться також до зварних з’єднань, якщо вміст легуючих елементів у металі шва не нижче ніж в основному металі.

Сталь марок 15Х5М і 15Х5М-Ш можливо застосовувати до 540 оЄ при парціальному тиску водню не більше 6,7 МПа (67 кгс/см2).

Умови застосування сталей встановлено для швидкості карбонільної корозії не більше 0,5 мм/рік і швидкості азотування не більше 0,5 мм/рік.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМІ ПАРЦІАЛЬНІ ТИСКИоксиду вуглецю в технологічному середовищі для застосуванняаустенітних сталей

Тип сталі

Парціальний тиск (МПа) за температури

до 100 °C

понад 100

Вуглецеві і низьколеговані сталі із вмістом хрому до 2 %

24

-

Низьколеговані сталі із вмістом хрому понад 2 % до 5 %

-

10

Корозійностійкі сталі аустенітного класу

-

24

Додаток 17

до Правил охорони праці

та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів (пункт 6.13 глави 6 розділу Ш)

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА ТЕМПЕРАТУРАтехнологічного середовища, що містить аміак, для застосуванняаустенітних сталей

Марка сталі

Температура CC) залежно від парціального тиску аміаку

понад 1 до 2 МПа

понад 2 до 5 МПа

понад 5 до 8 МПа

20, 20ЮЧ, 15ГС, 16ГС, 09Г2С, 10Г2

300

300

300

14ХГС, 30ХМА, 15ХМ, 12Х1МФ

340

330

310

15Х1М1Ф, 20Х2МА, 22ХЗМ, 18ХЗМВ, 15Х5М, 20ХЗМВФ, 15Х5М-Ш

360

350

340

08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 03Х17Н14МЗ, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ, 08Х17Н15МЗТ

540

540

540

ВИБІР ТИПУущільнюючих поверхонь фланців

Технологічне середовище

Тиск, МПа (кгс/см-

2)

Тип ущільнюючої поверхні

Усі речовини групи В

< 2,5 (25)

Гладка

Усі речовини груп А, Б, крім А(а) і ВОТ (високотемпературний органічний теплоносій)

< 2,5 (25)

Гладка

Речовини усіх груп, крім ВОТ

> 2,5 (25) < 6,3

(63)

Виступ - впадина

Речовини групи А(а)

< 0,25 (2,5)

Гладка

Речовини групи А(а)

> 0,25 (2,5)

Виступ - впадина

ВОТ

Незалежно

Шип - паз

Фреон, аміак

Незалежно

Виступ - впадина

Речовини усіх груп під вакуумом

Від 0,095 до 0,05 абс. (0,95 - 0,5)

Гладка

Речовини усіх груп під вакуумом

Від 0,05 до 0,001 абс. (0,5 - 0,01)

Шип - паз

Речовини усіх груп

> 6,3 (63)

Під лінзову прокладку або прокладку овального перетину

АКТщодо попереднього розтягнення (стискування) компенсаторів

Мі сто

Суб’єкт господарювання (замовник)

Цех (об’єкт)

Ми, що нижче підписалися, представник монтажної організації

(найменування виконавця робіт)в особі

(посада, П.І.Б.)

і представник замовника в особі

(посада, П.І.Б.)

склали цей акт про те, що здійснено попереднє розтягнення (стискування)

компенсатора

(тип компенсатора)

за №, що встановлено на трубопроводі № умовного проходу мм, відповідно до вказівки

в кресленні №, на мм.

Будівельна довжина компенсатора у вільному стані мм.

Будівельна довжина компенсатора після розтягнення (стискування)мм.

Попереднє розтягнення (стискування) компенсатора здійснено за температури повітря°C.

Представники: виконавця робіт

суб’єкта господарювання-замовника