Примітки.

  1. Якщо причина загазування загальна й викликана зупинкою головних і допоміжних вентиляційних установок через аварійне вимкнення електроенергії, наприклад, під час грози, аварій у системах теплозабезпечення (вихід із ладу калориферів) та іншими причинами, кількість випадків загазувань вважають таким, що дорівнює числу загазованих виробок.
  2. Загазування виїмкової дільниці (очисної виробки з прилеглими виробками) треба враховувати як один випадок.

ДОДАТОК

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер шахти

""200 р.

Шахта організація, до складу якої входить підприємство

Пласт

ЗАХОДИ

з безпечного розгазування

(найменування виробки, дільниці)

  1. Вимкнути напругу з електроустаткування й кабелів

(вказати виробки,

розташовані на шляху переміщення вихідного струменя під час розгазування)

  1. Вивести людей з

(вказати виробки, розташовані на шляху переміщення вихідного

струменя під час розгазування)

  1. Виставити пости (на свіжому струмені) або знаки заборони в місцях за схемою провітрювання дільниці, що додається
  2. Розгазування проводити

(вказати спосіб розгазування)

у такій послідовності

(вказати черговість розгазування

виробок у разі загазування декількох виробок)

  1. Проводити безперервний автоматичний контроль за вмістом метану у

вихідному із загазованої виробки струмені

(вказати тип переносного автоматичного

приладу й місце його встановлення)

  1. Доповісти гірничому диспетчерові про початок і закінчення робіт із розгазування.

Начальник дільниці

Погоджено:

Начальник дільниці ВТБ