Роботи із застосуванням компаундів, герметиків, розрідження розчинниками лаків та знежирення деталей необхідно виконувати у витяжних шафах або на робочих столах, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

 1. Нанесення шпаклівок, ґрунтовок, лаків і емалей на основі епоксидних смол методом розпилення необхідно виконувати у фарбувальних камерах, обладнаних гідрофільтрами і вентиляцією.
  1. Експлуатацію устаткування, що працює під тиском, необхідно здійснювати відповідно до вимог Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 35 (далі - Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском).

Посудини, обладнані байонетним і подібного типу затворами, повинні мати пристрої, що унеможливлюють подачу газу під тиском у посудину при неповному закриванні кришки і її відкриванні.

 1. Просочувальні ванни ємністю до 0,5 м3 повинні бути обладнані кришками, що щільно закриваються, і бортовими відсмоктувачами.

Ванни ємністю понад 0,5 м3 необхідно встановлювати в спеціальні камери, обладнані витяжною вентиляцією.

 1. Вимоги з охорони праці під час виробництва друкованихплат і сітчастих трафаретів
  1. Технологічні процеси під час виробництва друкованих плат повинні відповідати вимогам ГОСТ 23662-79 "Платы печатные. Получение заготовок фиксирующих и технологических отверстий. Требования к типовым технологическим процессам", ГОСТ 23663-79 "Платы печатные. Механическая зачистка поверхности. Требования к типовому технологическому процессу", ГОСТ 23664-79 "Платы печатные. Получение монтажных и подлежащих металлизации отверстий. Требования к типовым технологическим процессам", ГОСТ 23665-79 "Платы печатные. Обработка контура. Требования к типовым технологическим процессам" та ГОСТ 23770-79 "Платы печатные. Типовые технологические процессы химической и гальванической металлизации".
  2. У технологічних процесах паяння елементів друкованих плат необхідно замінювати припої, які містять свинець, на припої, які містять олово, мідь, срібло.
  3. Лазерне паяння друкованих плат необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ 3941-2000.
  4. Термічне дублення фоторезисту на основі полівінілового спирту в розплаві солей необхідно виконувати в окремому приміщенні, обладнаному припливно-витяжною вентиляцією.
  5. Експлуатацію нагрівального і термічного електроустаткування необхідно здійснювати відповідно до вимог НПАОП 28.5-1.02-07.
  6. Концентровані кислоти необхідно розбавляти водою, при цьому кислоту лити у воду слід повільним струменем, не допускаючи розбризкування.

Розчинення лугу у воді необхідно виконувати невеликими порціями з безперервним перемішуванням при температурі води не вище 90° C.

 1. Лакофарбувальні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.005-75.
  1. Очищення фарбувального обладнання від лаку і фарби необхідно виконувати за допомогою неіскристого інструменту.
  2. Роботи на ультразвукових установках під час виробництва друкованих плат необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.1.001-89 "Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.2.051-80 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование технологическое ультразвуковое. Требования безопасности" та ГОСТ 12.4.077-79 "Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах".
 2. Вимоги з охорони праці під час настроювання тарегулювання радіо- та електронної апаратури
  1. Настроювання та регулювання радіо- та електронної апаратури необхідно виконувати відповідно до вимог технологічної та конструкторської документації за допомогою інструментів з ізолювальними ручками.
  2. Під час налагодження блоків, що мають конденсатори з напругою вище 110 В, необхідно розташовувати блоки так, щоб конденсатори не знаходилися проти регулювальника і не були звернені в бік сусідніх робочих місць.
  3. Під час роботи з апаратурою надвисокої частоти необхідно застосовувати пристрої захисту працівників залежно від типу джерела випромінювання, його потужності згідно з технологічним процесом (екранування джерел випромінювання та робочих місць біля джерел випромінювання).
  4. Для регулювання, пробиття і коронування в елементах хвильового тракту необхідно використовувати пристрої, що унеможливлюють небезпечне інтенсивне опромінення.
 3. Вимоги з охорони праці під час випробування радіо- та електронноїапаратури
  1. Механічні, кліматичні, електричні, радіаційні і біологічні випробування радіо- та електронної апаратури необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 18725-83 "Микросхемы интегральные. Общие технические условия", ГОСТ 20.57.406-81 "Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний".
  2. Змінювати температурний або барометричний режим у камері дозволяється працівнику, який відповідальний за проведення випробувань.
  3. Ремонт окремих вузлів і агрегатів у термобарокамерах необхідно виконувати при повному видаленні холодоагентів і зниженні тиску парів газоподібного залишку до атмосферного. Всмоктуючий і нагнітальний вентилі повинні бути закриті.
  4. Встановлення та зняття випробовуваних виробів радіо- та електронної апаратури і ремонт випробувального устаткування необхідно виконувати після відключення електроживлення та відновлення заданого тиску повітря.
  5. Випробування вузлів і блоків радіо- та електронної апаратури на герметичність стисненим повітрям необхідно виконувати на спеціальних стендах.
 4. Вимоги з охорони праці під час проведення експериментальних робіт
  1. Слюсарно-складальні роботи під час експериментальних робіт зі створення нових зразків радіо- та електронної апаратури необхідно виконувати відповідно до вимог Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затвердженихнаказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19 грудня 2013 року № 966, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 року за №327/25104, НПАОП 28.0-1.30-12 та ГОСТ 12.2.029-88 "Система стандартов безопасности труда. Приспособления станочные. Требования безопасности".
  2. Подачу електроживлення на обладнання необхідно здійснювати після випробування на герметичність охолоджувальних систем, у яких використовуються легкозаймисті рідини або гази.
  3. Контролювати якість швів у процесі експлуатації необхідно радіологічним методом або методом ультразвукової дефектоскопії відповідно до ДСТУ E№ 444:2005 "Неруйнівний контроль. Основні принципи радіографічного методу контролю металів рентгенівськими і гамма- випроміненнями" та ДСТУ E№ 1714:2005 "Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Контроль зварних з'єднань ультразвуковий".
  4. Роботи, пов'язані з використанням лабораторних автоклавів, кисневих і ацетиленових балонів та газових приладів, необхідно виконувати відповідно до вимогНПАОП 0.00-1.20-98.

Директор Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, тру

дової та соціальної політикиО. М. Онищенко

ПОГОДЖЕНО:

Директор виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України