О необходимости устранения нарушений требований Указа Президента Украины от 03.02.98 N 79/98 'Об устранении ограничений, которые сдерживают развитие предпринимательской деятельности' Сумской областной государственной администрацией


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ<br> ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА<br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> N 17-90/11 від 06.11.2000<br> <br> Про необхідність усунення порушень вимог<br> Указу Президента України від 03.02.98 N <A HREF="108805">79/98</A><br> "Про усунення обмежень, що стримують розвиток<br> підприємницької діяльності" Сумською обласною<br> державною адміністрацією<br> <br> На виконання Указу Президента України від 03.02.98 N <A HREF="108805">79/98</A><br>( <A HREF="108805">79/98</A> ) "Про усунення обмежень, що стримують розвиток<br>підприємницької діяльності", здійснюючи аналіз нормативно-правових<br>актів голів місцевих державних адміністрацій, з метою усунення<br>надмірного та необгрунтованого державного втручання у<br>підприємницьку діяльність Державний комітет України з питань<br>регуляторної політики та підприємництва встановив:<br> Розпорядженням голови Сумської обласної державної<br>адміністрації від 13.06.2000 N 184 "Про фінансове забезпечення<br>реалізації обласної цільової програми "Рідний дім" (далі -<br>Розпорядження) визначено джерела фінансування підтримки<br>індивідуального житлового будівництва, виконання робіт по<br>будівництву об'єктів інженерного забезпечення та благоустрою для<br>реалізації обласної програми "Рідний дім".<br> Аналіз Розпорядження вказує на наявність в ньому положень,<br>які суперечать законодавству України, виписані юридично некоректно<br>та можуть призводити до створення перешкод, що стримують розвиток<br>підприємницької діяльності.<br> 1. Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.2 пункту 1<br>Розпорядження джерелом фінансування програми підтримки<br>індивідуального житлового будівництва, виконання робіт по<br>будівництву об'єктів інженерного забезпечення та благоустрою для<br>реалізації обласної програми "Рідний дім" визначені 10 відсотків<br>коштів амортизаційних відрахувань, які використовуються для<br>надання позик на індивідуальне будівництво робітникам цих<br>підприємств та організацій за договорами з підприємствами та<br>організаціями всіх форм власності і підпорядкування та фізичними<br>особами.<br> В преамбулі Розпорядження вказано, що джерела фінансування<br>визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від<br>03.08.98 N 1211 ( <A HREF="45433">1211-98-п</A> ) "Про затвердження Положення про<br>порядок формування і використання коштів фондів підтримки<br>індивідуального житлового будівництва на селі".<br> Підпункт 9 пункту 9 Положення про порядок формування і<br>використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового<br>будівництва на селі (далі - Положення), затвердженого постановою<br>Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1211 ( <A HREF="45433">1211-98-п</A> ),<br>встановлює, що кошти фондів можуть формуватися за рахунок частини<br>амортизаційних відрахувань підприємств та організацій за умови<br>набрання чинності відповідними законодавчими та іншими<br>нормативно-правовими актами.<br> На сьогоднішній день жодним законодавчим актом не передбачено<br>необхідність спрямування підприємствами частини амортизаційних<br>відрахувань до будь-яких фондів. Це означає, що абзац 2 підпункту<br>1.2 пункту 1 Розпорядження суперечить підпункту 9 пункту 9<br>Положення ( <A HREF="45433">1211-98-п</A> ).<br> 2. Відповідно до абзаців 3-4 підпункту 1.2 пункту 1<br>Розпорядження джерелами фінансування підтримки індивідуального<br>житлового будівництва, виконання робіт по будівництву об'єктів<br>інженерного забезпечення та благоустрою для реалізації обласної<br>програми "Рідний дім" визначені кошти, що надходять за договорами<br>з підприємствами та організаціями всіх форм власності і<br>підпорядкування та фізичними особами від реалізації бензину та<br>дизельного пального та від реалізації підприємствам та<br>організаціям нафти та газу, що добуваються в області.<br> Зазначені положення суперечать законодавству України.<br> Підпункт 11 пункту 9 Положення ( <A HREF="45433">1211-98-п</A> ) передбачає<br>можливість формування фондів за рахунок частини відрахувань від<br>продажу добутої та переробленої нафти, газу та продуктів їх<br>переробки, а також енергоносіїв у відповідних регіонах. При цьому<br>в пункті 9 Положення також передбачається, що зазначене джерело<br>формування фондів застосовується за умови набрання чинності<br>відповідними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.<br> На сьогоднішній день жодним законодавчим актом не передбачено<br>можливість направлення частини відрахувань від продажу бензину та<br>дизельного палива, продажу добутої та переробленої нафти, газу на<br>поповнення фондів.<br> Більше того, Законом України від 02.03.2000 N 1521-III<br>( <A HREF="66724">1521-14</A> ) "Про тимчасовий порядок оподаткування операцій з<br>виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних<br>матеріалів" було встановлено пільговий режим оподаткування<br>дизельного пального. В Розпорядженні ж фактично введено "на<br>договірних засадах" додатковий вид "оподаткування" операцій з<br>продажу бензину та дизельного пального, що може розглядатися як<br>додаткова перешкода для створення умов для безперебійного<br>забезпечення сільськогосподарських товаровиробників<br>паливно-мастильними матеріалами та запобігання збільшенню цін на<br>них у період підготовки та проведення весняно-польових робіт у<br>2000 році, на що і був спрямований зазначений Закон.<br> Звертаємо також увагу на той факт, що Положення ( <A HREF="45433">1211-98-п</A> )<br>передбачає можливість формування коштів фонду за рахунок частини<br>відрахувань від продажу добутої та переробленої нафти, газу та<br>продуктів їх переробки.<br> Натомість підпункт 1.2 пункту 1 Розпорядження визначає, що<br>джерелом формування фонду є кошти від реалізації бензину,<br>дизпалива, нафти та газу. При цьому незрозуміло, чи до фонду<br>спрямовуються всі кошти від реалізації, чи їх частина, чи частина<br>відрахувань від продажу.<br> 3. Абзаци 5-7 підпункту 1.2 пункту 1 Розпорядження<br>визначають, що джерелами фінансування підтримки індивідуального<br>житлового будівництва, виконання робіт по будівництву об'єктів<br>інженерного забезпечення та благоустрою для реалізації обласної<br>програми "Рідний дім" за договорами з підприємствами та<br>організаціями всіх форм власності і підпорядкування та фізичними<br>особами є:<br> кошти від реалізації алкогольних напоїв<br>підприємствами-виробниками області, а також усіма суб'єктами<br>підприємницької діяльності, що здійснюють продаж алкогольної<br>продукції інших виробників, в розмірі 12 копійок за 0.5 літра;<br> кошти від продажу пива всіма суб'єктами підприємницької<br>діяльності, за винятком пива, що виготовляється в області, в<br>розмірі 3 копійки за 0.5 літра;<br> кошти від продажу цукру підприємствами-виробниками області та<br>суб'єктами підприємницької діяльності, що здійснюють продаж цукру<br>інших виробників, у розмірі 2 копійки за 1 кг цукру.<br> Пункт 9 Положення ( <A HREF="45433">1211-98-п</A> ), який визначає джерела<br>формування фондів підтримки індивідуального житлового будівництва<br>на селі, не передбачає можливості формування фондів підтримки<br>індивідуального житлового будівництва за рахунок коштів від<br>продажу алкогольних напоїв, пива та цукру.<br> Тому можна стверджувати, що абзаци 5-7 підпункту 1.2 пункту 1<br>Розпорядження суперечать постанові Кабінету Міністрів України від<br>03.08.98 N 1211 ( <A HREF="45433">1211-98-п</A> ) "Про затвердження Положення про<br>порядок формування і використання коштів фондів підтримки<br>індивідуального житлового будівництва на селі".<br> Необхідно зазначити, що використання в якості джерел<br>формування фондів коштів, визначених в абзацах 5-7 підпункту 1.2<br>пункту Розпорядження, фактично призводить до вилучення у<br>підприємств частини оборотних коштів.<br> Це суперечить частині другій статті 13 Закону України від<br>07.02.91 N 698-XII ( <A HREF="3092">698-12</A> ) "Про підприємництво", відповідно до<br>якої вилучення державою у підприємця його основних і оборотних<br>фондів та іншого використовуваного ним майна не допускається, за<br>винятком випадків, передбачених законодавчими актами України.<br> 4. Відповідно до підпункту 1.3 пункту 1 Розпорядження<br>джерелом фінансування програми підтримки індивідуального житлового<br>будівництва визначена частина коштів, одержаних ДП "Фонд<br>інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості" від<br>реалізації конфіскованого майна та майна, що надходить у рахунок<br>погашення заборгованості до бюджетів різних рівнів.<br> Таке положення не узгоджується із Законом України від<br>17.02.2000 N 1458-III ( <A HREF="66674">1458-14</A> ) "Про Державний бюджет України на<br>2000 рік".<br> Відповідно до статті 5 цього Закону до доходів загального<br>фонду Державного бюджету України на 2000 рік зараховуються у<br>повному обсязі кошти від реалізації майна, конфіскованого за<br>рішенням суду, а також кошти від реалізації майна, вилученого для<br>забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних<br>державному бюджету платежів.<br> У зв'язку з виявленням положень, які суперечать законодавству<br>України та створюють обмеження для розвитку підприємництва,<br>Державний комітет України з питань регуляторної політики та<br>підприємництва В И Р І Ш И В:<br> Запропонувати голові Сумської обласної державної<br>адміністрації у місячний термін скасувати абзаци 2-7 підпункту 1.2<br>пункту 1, підпункт 1.3 пункту 1 розпорядження від 13.06.2000 N 184<br>"Про фінансове забезпечення реалізації обласної цільової програми<br>"Рідний дім".<br> Рішення Державного комітету України з питань регуляторної<br>політики та підприємництва щодо усунення обмежень, які стримують<br>розвиток підприємницької діяльності, є обов'язковим для виконання.<br> <br> Голова О.Кужель<br>