КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Р І Ш Е Н Н Я

25.06.2004 N 74


Про результати роботи з ліквідації збитковості
підприємств, що входять до складу будівельних
корпорацій, за 2003 рік


Заслухавши інформацію заступника начальника Управління
економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Держбуду
України Шевчука К.І. про результати роботи з ліквідації
збитковості підприємств, що входять до складу будівельних
корпорацій, за 2003 рік, колегія відзначає, що на виконання
рішення колегії Держбуду від 29.08.2003 р. N 56 ( vb056509-03 ) та
наказу Комітету від 09.09.2003 р. N 154 ( v0154509-03 ) стосовно
забезпечення виконання доручення Прем'єр-міністра України від
19.11.2002 р. N 13670/46 та доручення Кабінету Міністрів України
від 14.04.2004 р. N 83709/109/1-03 центральним апаратом Комітету
та будівельними корпораціями проведена відповідна робота щодо
ліквідації збитковості підприємств та запровадження моніторингу її
скорочення, чим дещо поліпшено ситуацію. За результатом 2003 року
кількість збиткових підприємств, що входять до складу корпорацій,
та сума збитків зменшились порівняно з попереднім роком.
Разом з тим, із 94 державних підприємств сфери управління
корпорацій збитково працювало 33 підприємства. В корпорації
"Укрбуд" кількість збиткових підприємств збільшилась на 30,8%. У
корпорації "Украгропромбуд" обсяг збитків зріс у 4 рази порівняно
з попереднім роком.
Вказане свідчить про недостатній рівень організаційної роботи
з боку правлінь корпорацій.
Виходячи з необхідності підвищення рівня
фінансово-економічної роботи на підприємствах та ліквідації
збитковості підприємств, що входять до складу корпорацій, колегія
В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про результати роботи з ліквідації збитковості
підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій, за 2003
рік взяти до відома.

2. Визнати незадовільною роботу корпорацій "Укрбуд" (Ю.Пелих)
та "Украгропромбуд" (М.Удовенко) щодо ліквідації збитковості
державних підприємств, що входять до сфери управління корпорацій,
і зажадати від правлінь корпорацій вжиття вичерпних заходів для
виправлення становища.

3. Звернути увагу керівників корпорацій "Укрмонтажспецбуд"
(О.Копил), "Укртрансбуд" (О.Гвоздь) на недостатню роботу щодо
повної ліквідації збитковості підприємств державного сектору.

4. Попередити керівників корпорацій "Укрбуд" (Ю.Пелих),
"Укрмонтажспецбуд" (О.Копил), "Украгропромбуд" (М.Удовенко),
"Укртрансбуд" (О.Гвоздь), "Укрметротунельбуд" (В.Петренко) про
персональну відповідальність за забезпечення ліквідації
збитковості підприємств.

5. Керівникам корпорацій "Укрбуд" (Ю.Пелих),
"Укрмонтажспецбуд" (О.Копил), "Украгропромбуд" (М.Удовенко),
"Укртрансбуд" (О.Гвоздь), "Укрметротунельбуд" (В.Петренко):
забезпечити організаційну роботу щодо ліквідації збитковості
підприємств згідно з Порядком організації роботи Держбуду України
щодо ліквідації збитковості підприємств та запровадження
моніторингу її скорочення, затвердженим наказом Комітету від
25.03.2003 N 30, погодженим з Мінекономіки України;
провести ретельний аналіз діяльності державних підприємств,
що допустили погіршення фінансових показників, збільшення збитків,
вжити додаткових заходів щодо виправлення у цілому становища та
притягнути до відповідальності керівників, що не забезпечили
ліквідацію збитковості підприємств сфери управління корпорацій.

6. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного
комплексу (Т.Шарапова) забезпечити щоквартальне проведення
моніторингу ліквідації збитковості підприємств, що входять до
складу корпорацій.

7. Керівникам структурних підрозділів Комітету відповідно до
компетенції надавати, у разі необхідності, підприємствам
будівельного комплексу методологічну допомогу з питань
стабілізації їх фінансового стану та нарощування обсягів
виробництва.

8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Член колегії А.Беркута