Анализ состояния работы по повышению квалификации работников центрального аппарата и директоров предприятий, учреждений и организаций сферы управления Госстроя Украины


КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ<br> З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> 29.04.2005 N 23<br> <br> <br> Аналіз стану роботи з підвищення<br> кваліфікації працівників центрального<br> апарату та директорів підприємств,<br> установ та організацій сфери управління<br> Держбуду України<br> <br> <br> Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу<br>кадрів Осяєвої Н.В. про стан роботи з підвищення кваліфікації<br>працівників центрального апарату та керівників підприємств,<br>установ та організацій сфери управління Держбуду України, колегія<br>В И Р І Ш И Л А:<br> <br> 1. Інформацію начальника відділу кадрів Н.Осяєвої взяти до<br>відома.<br> <br> 2. Заступникам Голови, керівникам структурних підрозділів<br>Комітету здійснювати планування роботи структурних підрозділів з<br>урахуванням можливості проходження підвищення кваліфікації<br>працівниками цих підрозділів відповідно до затвердженого графіка<br>навчання.<br> <br> 3. Відділу кадрів (Н.Осяєва), фінансово-економічному<br>управлінню (Т.Щавінська) підготувати пропозиції щодо передбачення<br>в державному бюджеті на 2006 рік коштів для направлення<br>працівників апарату на семінари з напрямків, необхідних для<br>професійного виконання завдань та обов'язків (поглибленого<br>володіння комп'ютером, ділового українського мовлення, тощо).<br> <br> 4. Відділу кадрів (Н.Осяєва):<br> - забезпечити систематичне підвищення кваліфікації<br>працівників центрального апарату та керівників підприємств,<br>установ та організацій сфери управління Комітету згідно з<br>графіками та угодами на 2005 рік;<br> - продовжити практику проведення в центральному апараті<br>Комітету навчання державних службовців та їх кадрового резерву, а<br>також керівників підприємств, установ та організацій сфери<br>управління Комітету відповідно до затвердженого плану;<br> - забезпечити проведення щорічних аналізів<br>професійно-кваліфікаційного складу державних службовців Комітету<br>(з урахуванням виконання встановлених кваліфікаційних вимог за<br>посадами та визначення незадоволеної потреби у фахівцях певних<br>кваліфікаційних рівнів, спеціальностей і спеціалізацій) з метою їх<br>подальшого навчання.<br> <br> 5. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та<br>організацій сфери управління Комітету здійснювати заходи щодо<br>систематичного направлення на підвищення кваліфікації фахівців<br>своїх підприємств, особливо осіб, що перебувають у кадровому<br>резерві на посади керівників.<br> <br> 6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.<br> <br> Член колегії Держбуду України А.Беркута</FONT></PRE><br>