О состоянии исполнительской дисциплины и организации выполнения заданий, определенных актами законодательства, поручениями Президента Украины и Кабинета Министров Украины, запросами и обращениями народных депутатов Украины и граждан, и состояние выпо


КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ<br> ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА<br> <br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> 20.07.2005 N 29<br> <br> <br> Про стан виконавської дисципліни та організації<br> виконання завдань, визначених актами законодавства,<br> дорученнями Президента України та Кабінету<br> Міністрів України, запитами та зверненнями<br> народних депутатів України і громадян,<br> та стан виконання рішень колегії<br> Держжитлокомунгоспу України<br> у I півріччі 2005 року<br> <br> <br> ( Введено в дію Наказом Державного комітету з питань<br> житлово-комунального господарства<br> N 116 ( <A HREF="209049">va116667-05</A> ) від 01.08.2005 )<br> <br> Розглянувши питання про стан виконавської дисципліни в<br>апараті Держжитлокомунгоспу за підсумками роботи у I півріччі<br>2005 року та, зокрема, у II кварталі 2005 року, колегія Комітету<br>відзначає, що протягом звітного періоду структурними підрозділами<br>загалом забезпечено виконання завдань, що містилися в Указах<br>Президента, розпорядженнях і дорученнях Кабінету Міністрів<br>України, та власних рішень Комітету.<br> На виконання доручення Першого заступника Міністра Кабінету<br>Міністрів України Є.Шаго від 30 червня 2005 року N 5192/0/2-05<br>Комітетом взято участь у консультативному семінарі із керівниками<br>підрозділів з контролю апарату центральних органів влади з питань<br>подальшого зміцнення виконавської дисципліни та удосконалення<br>організації контролю, який відбувся 1 липня 2005 року.<br> Відповідно до інформації Управління моніторингу Секретаріату<br>Кабінету Міністрів України протягом I півріччя 2005 року<br>невиконаних доручень, які надійшли до Держжитлокомунгоспу, не<br>зафіксовано.<br> За перше півріччя до Комітету надійшло 1644 доручень з<br>органів вищого рівня, з них взято на контроль 1328 доручень.<br> Проте з порушенням термінів, з урахуванням як об'єктивних,<br>так і суб'єктивних обставин, виконано два доручення Кабінету<br>Міністрів України щодо візування прийнятих Верховною Радою України<br>Законів України: "Про Загальнодержавну програму "Питна вода<br>України" ( <A HREF="194012">2455-15</A> ) та "Про теплопостачання" ( <A HREF="203175">2633-15</A> ).<br> З виконавцями зазначених доручень проведено відповідну роботу<br>щодо необхідності вжиття додаткових заходів для забезпечення<br>належного виконання особливо важливих доручень Кабінету Міністрів<br>України, до яких належать, зокрема, доручення щодо проведення<br>експертизи та підготовки на підпис Президентові України законів<br>України, прийнятих Верховною Радою України.<br> Для забезпечення якісного та у встановлені терміни виконання<br>доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету<br>Міністрів України, запитів та звернень народних депутатів,<br>громадян, доручень керівництва з працівниками управлінь та<br>відділів Комітету, які займаються контролем за виконанням завдань<br>і доручень у структурних підрозділах, систематично проводилися<br>навчання з питань:<br> - дотримання вимог Інструкції з діловодства та Тимчасового<br>регламенту до оформлення проектів нормативно-правових актів, які<br>вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України та Верховної Ради<br>України (доручення Уряду від 23.02.05 N 6984/1/1-05);<br> - процедури погодження проектів нормативно-правових актів<br>(витяг з протоколу N 12 засідання Кабінету Міністрів України від<br>26.03.05 - п.9);<br> - виконання рішення колегії від 25.01.05 N 3 ( <A HREF="192349">vr003508-05</A> )<br>про щоквартальний аналітичний звіт про роботу зі зверненнями<br>громадян;<br> - відповідальності працівників, що займаються контролем у<br>структурних підрозділах, за дотриманням термінів виконання<br>доручень.<br> Поточні питання з організації виконання окремих доручень та<br>завдань постійно розглядаються під час проведення апаратних нарад.<br> У звітному періоді загалом забезпечено системну роботу зі<br>зверненнями громадян. На всі питання, порушені у заявах, що<br>надійшли до Комітету через поштове сполучення або електронною<br>поштою, підготовлено і надано відповіді та роз'яснення в межах<br>повноважень Держжитлокомунгоспу.<br> За перше півріччя до Комітету надійшло 976 звернень громадян,<br>які розглядаються у встановлений термін згідно з чинним<br>законодавством.<br> Робота колегії Держжитлокомунгоспу України у звітному періоді<br>була спрямована на реалізацію державної політики у сфері розвитку<br>та реформування житлово-комунального господарства відповідно до<br>виконання заходів, визначених у Програмі діяльності Кабінету<br>Міністрів України "Назустріч людям" ( <A HREF="188948">n0001120-05</A> ) та Законом<br>України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку<br>житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки" ( <A HREF="173034">1869-15</A> ).<br> Протягом I півріччя 2005 року в Комітеті проведено 7 засідань<br>колегії, на яких розглянуто 28 питань, з реалізації заходів з<br>погашення заборгованості щодо виплати заробітної плати на<br>підприємствах житлово-комунального господарства, виконання<br>державних цільових програм, державним замовником або<br>співвиконавцем яких є Комітет, з впровадження нормативно-правових<br>актів у сфері житлово-комунального господарства та інших доручень.<br>Усі рішення колегії структурними підрозділами Комітету виконані.<br>Необхідно звернути увагу на встановлення реальних термінів<br>виконання доручень, визначених рішеннями колегії з урахуванням<br>практичної можливості їх реалізації.<br> З метою подальшого підвищення рівня виконавської дисципліни<br>та забезпечення вчасного виконання покладених на Комітет завдань<br>Колегія В И Р І Ш И Л А:<br> <br> 1. Узяти інформацію начальника Управління<br>організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника<br>Н.І.Олійник до відома.<br> <br> 2. Заступникам Голови Комітету згідно з розподілом<br>функціональних обов'язків, начальникам структурних підрозділів:<br> - забезпечити персональний контроль за своєчасним та якісним<br>виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету<br>Міністрів України, наказів та доручень керівництва, виконання<br>планів заходів, що розробляються в Комітеті відповідно до цих<br>актів;<br> - за наявності об'єктивних причин заздалегідь готувати<br>подання до Кабінету Міністрів України про перенесення термінів<br>виконання доручень;<br> - за кожним фактом порушення встановлених термінів виконання<br>документів вжити необхідних заходів дисциплінарного впливу до<br>винних у допущених порушеннях;<br> - забезпечити виконання доручень Кабінету Міністрів України,<br>що стосуються проведення експертизи та підготовки на підпис<br>Президентові України законів України, прийнятих Верховною Радою<br>України, а саме оперативного опрацювання зазначених доручень з<br>усіма визначеними центральними органами виконавчої влади з метою<br>забезпечення вчасного візування законів України та подання їх до<br>Кабінету Міністрів України.<br> <br> 4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи<br>керівника (Н.І.Олійник), помічникові Голови Комітету з питань<br>контролю (І.В.Решті) забезпечити оперативне інформування<br>керівництва Комітету про можливі випадки невчасного виконання<br>доручень органів влади вищого рівня з відповідними пропозиціями<br>щодо усунення причин невиконання таких доручень.<br> <br> 5. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи<br>керівника (Н.І.Олійник) забезпечити:<br> - жорсткий контроль за виконанням доручень органів влади<br>вищого рівня, наказів Комітету, рішень колегії, розгляду запитів і<br>звернень народних депутатів, звернень громадян;<br> - продовжувати систематичне проведення нарад з працівниками<br>управлінь та відділів, які займаються контролем завдань і доручень<br>у структурних підрозділах Комітету, з питань виконавської<br>дисципліни.<br> <br> Голова колегії О.Ю.Кучеренко</FONT></PRE><br>