О состоянии внедрения энергосохраняющих мероприятий на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства


КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> 29.06.2006 N 129<br> <br> <br> Про стан впровадження енергозберігаючих<br> заходів на підприємствах<br> водопровідно-каналізаційного<br> господарства<br> <br> <br> Розглянувши питання "Про стан впровадження енергозберігаючих<br>заходів на підприємствах водопровідно-каналізаційного<br>господарства", колегія відзначає незадовільну роботу підприємств<br>водопровідно-каналізаційного господарства щодо зменшення обсягів<br>споживання та раціонального використання паливно-енергетичних<br>ресурсів під час виробництва, транспортування та надання послуг з<br>центрального водопостачання та водовідведення.<br> На підставі аналізу результатів впровадження упродовж<br>2005 року та I кварталу 2006 року енергозберігаючих заходів на<br>підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства та<br>проведеної Управлінням водопровідно-каналізаційного господарства<br>Мінбуду в період з 12 по 16 червня 2006 року перевірки підприємств<br>Донецької, Черкаської та Чернігівської областей узагальнено стан<br>реалізації заходів енергозбереження та здійснено оцінку економії<br>енергоресурсів.<br> Слід зазначити, що споживання електричної енергії<br>підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства у<br>2005 році склало 4533,1 млрд. кВт.год., що на 1,9% більше, ніж у<br>2004 році. Найбільший показник зростання, порівняно із середнім по<br>Україні, у Дніпропетровській (37,6%), Житомирській (23,2%),<br>Миколаївській (8,5%) та Херсонській (5,6%) областях.<br> Залишились високими питомі витрати електроенергії на<br>постачання 1 куб.м води та відведення 1 куб.м стоків, які в цілому<br>по Україні складають: з водопостачання - 1,106 кВт.год./куб.м, з<br>водовідведення - 0,571 кВт.год./куб.м, які більші, ніж у<br>європейських розвинутих країнах.<br> Значно збільшились ці показники порівняно з 2004 роком з<br>водопостачання в АР Крим (18,6%), Харківській (11%) області та<br>м. Києві (4%), з водовідведення - в АР Крим (50%), Миколаївській<br>(25%), Рівненській (20%), Закарпатській (11,8%) областях та<br>м. Києві (13 %).<br> Конкретні кроки до економії енергоресурсів згідно з<br>виконаними енергозберігаючими заходами здійснено у Харківській<br>(зекономлено 21,0 млн. кВт.год. електроенергії на суму<br>7532,0 тис. грн.), Донецькій (14,5 млн. кВт.год. на суму<br>4820,0 тис. грн.), Полтавській (5,0 млн. кВт.год. на суму<br>1392,8 тис. грн.), Одеській (4,2 млн. кВт.год. на суму<br>1071,0 тис. грн.), Львівській (3,3 млн. кВт.год.) областях.<br>Незадовільно проводилась зазначена робота у Чернівецькій,<br>Тернопільській, Івано-Франківській, Сумській та ряді інших<br>областей.<br> Системи централізованого водопостачання та водовідведення,<br>збудовані десятки років тому, характеризуються високою<br>енергозатратністю, значними втратами води, моральною та фізичною<br>зношеністю. Чверть водопровідних очисних споруд і кожна п'ята<br>насосна станція (у вартісному виразі) відпрацювали нормативний<br>термін амортизації. Фактично амортизовано 70% насосних агрегатів,<br>з яких 40% потребує заміни.<br> У 2005 році протяжність аварійних комунальних водопровідних<br>мереж збільшилась на 4,3 тис. км або 9,5%, що становить 37,8% (при<br>35,4% у минулому році), або 49,5 тис. км при загальній протяжності<br>130,9 тис. км. Значно підвищилась протяжність аварійних мереж,<br>порівняно із середньою по Україні, в м. Севастополі (59,6%),<br>Луганській (52,7%), Дніпропетровській (51,4%), Львівській<br>(48,4%) областях та АР Крим (47,6%).<br> Із загальної протяжності комунальних мереж каналізації, яка в<br>2005 році склала 38,6 тис. км, аварійними є 12,3 тис. км, або<br>майже 32% (при 31% у попередньому році), та порівняно з попереднім<br>роком збільшилась на 181 км (5,7%). Значно підвищилась протяжність<br>аварійних каналізаційних мереж порівняно із середнім показником по<br>Україні в Харківській (45%), Донецькій (41,7%) областях та АР Крим<br>(44,9%). У критичному стані перебувають каналізаційні колектори в<br>містах Києві, Чернігові, Львові, Кіровограді, Дніпропетровську,<br>Керчі, Рівному, Херсоні, Ялті, Севастополі та інших.<br> Обсяги реалізації питної води в останні роки мають стійку<br>тенденцію до зменшення і в 2005 році склали 2,386 млрд. куб. м, що<br>становить 96,3% порівняно з показниками відповідного періоду<br>2004 року, через очисні споруди пропущено 2,47 млрд. куб. м<br>стоків, або 96,1% обсягу попереднього року. Це зумовлено, з одного<br>боку, змінами у структурі споживачів послуг з питного<br>водопостачання, а з іншого, є наслідком здійснених заходів щодо<br>обліку та більш раціонального використання води.<br> Втрати питної води під час її транспортування та розподілу в<br>середньому по країні щорічно збільшуються і складають 32% при<br>31,6% у 2004 році (у деяких країнах ЄС витоки становлять від 5% у<br>Нідерландах до 15% у Польщі). Перевищують середні показники втрат<br>питної води по Україні в Закарпатській (65,5%), Чернівецькій<br>(60,8%), Івано-Франківській (59,3%), Миколаївській (58,4%),<br>Тернопільській (54,6%) та Житомирській (50,3%) областях.<br> Майже на усіх підприємствах водопровідно-каналізаційного<br>господарства роботи з водогосподарського та енергоаудитів не<br>проводяться або проводяться дуже повільними темпами. Лише в<br>АР Крим, Донецькій, Луганській, Львівській, Рівненській областях<br>та у м. Києві завершується зазначена робота.<br> Це свідчить про те, що заходи з енергозбереження не носять<br>комплексного цілеспрямованого характеру. На більшості підприємств<br>бізнес-плани їх розвитку відсутні або малоефективні та майже у<br>всіх містах немає інвестиційних та інноваційних проектів, які<br>могли б розглядатися потенційними інвесторами.<br> Відповідно до завдань Галузевої програми енергозбереження<br>станом на 1 січня 2006 року в житловому фонді встановлено<br>84861 од. (62,2%) із запланованих 136336 од. будинкових<br>лічильників холодної води. Найнижчі показники у Херсонській<br>(6,1%), Харківській (19,1%), Хмельницькій (19,2%) та Сумській<br>(23,9%) областях.<br> Крім того, підприємствами водопровідно-каналізаційного<br>господарства не забезпечено в повному обсязі облік води, що<br>призводить до приховування реальних обсягів її видобування,<br>підготовки та транспортування та не дає можливості визначити<br>фактичні питомі витрати електроенергії на виробництво 1 куб.м<br>води.<br> Реалізація заходів з енергозбереження гальмується через<br>відсутність фінансових ресурсів.<br> Загальні обсяги кредиторської заборгованості за<br>електроенергію підприємств водопровідно-каналізаційного<br>господарства за 2005 рік збільшились на 214,8 млн. грн. (13,9%)<br>порівняно з попереднім роком і станом на 1 січня 2006 року<br>становили 1,8 млрд. грн. За I квартал 2006 року вона зросла на<br>43,9 млн. гривень. Найбільша кредиторська заборгованість порівняно<br>із загальною по Україні станом на 1 квітня 2006 року зафіксована у<br>Дніпропетровській (546,9 млн. грн.), Луганській (350,2 млн. грн.),<br>Харківській (207,7 млн. грн.) областях та у м. Києві<br>(149,9 млн. грн.).<br> Загальний обсяг дебіторської заборгованості у 2005 році<br>зменшився на 288,1 млн. гривень і складає 2741 млн. гривень. Проте<br>за I квартал 2006 року вона зросла на 160 тис. гривень (6%).<br>Станом на 1 квітня 2006 року найбільший обсяг дебіторської<br>заборгованості спостерігається у Дніпропетровській<br>(672,7 млн. грн.), Луганській (386,8 млн. грн.), Харківській<br>(330,0 млн. грн.), Донецькій (281,2 млн. грн.) областях та у<br>м. Києві (393,0 млн. грн.).<br> Сума збитків підприємств водопровідно-каналізаційного<br>господарства за 2005 рік склала 334,6 млн. грн., що на<br>65,8 млн. грн. (24%) більше, ніж за попередній рік. Збільшились<br>обсяги збитків в АР Крим (221%), Херсонській (299%), Полтавській<br>та Рівненській (231%) областях.<br> Тарифна політика на місцях не відповідає вимогам сьогодення.<br> Встановлені тарифи на послуги централізованого водопостачання<br>та водовідведення не тільки не включають інвестиційної складової,<br>як це передбачено Правилами формування тарифів на ці послуги, але<br>й не відшкодовують їх собівартості.<br> Затверджені тарифи на послуги централізованого водопостачання<br>відшкодовують собівартість лише на 22% в АР Крим, 33% у<br>м. Севастополі, 53 та 54% - у Дніпропетровській і Луганській<br>областях відповідно та водовідведення - 22% в АР Крим та<br>м. Севастополі, 43% - у Харківській та Дніпропетровській областях,<br>при середньому показнику по Україні 72,3% та 63,6% відповідно.<br> Енерговитрати у складі собівартості послуг зросли у 2005 році<br>з водопостачання з 0,21 грн./куб.м до 0,24 грн./куб.м, або на 14%,<br>з водовідведення - з 0,14 грн./куб.м до 0,16 грн./куб.м, або на<br>14%.<br> Найбільше зростання енерговитрат за послуги водопостачання<br>відбулося у Луганській (на 32%), Закарпатській (на 22%), Сумській<br>(на 14%) областях, з водовідведення - у Чернігівській (на 19%),<br>Закарпатській (на 18%), Сумській (на 14%) областях.<br> В умовах дефіциту обласних і місцевих бюджетів практично не<br>виділяються кошти на виконання заходів з енергозбереження та<br>розвиток водопровідно-каналізаційного господарства.<br> Не вирішуються питання щодо залучення інвестицій<br>(у т. ч. приватних та іноземних) та банківських кредитів у<br>водопровідно-каналізаційне господарство.<br> Не набуває поширення практика матеріального заохочення<br>колективів та окремих працівників підприємств за економію<br>паливно-енергетичних ресурсів.<br> На місцях не вживаються заходи для підвищення<br>відповідальності керівників підприємств<br>водопровідно-каналізаційного господарства за ефективне<br>використання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема шляхом<br>включення в укладені з ними контракти показників зниження питомих<br>витрат, підготовки та впровадження бізнес-планів розвитку<br>підприємств, інноваційно-інвестиційних проектів.<br> Недостатній рівень координації робіт з енергозбереження та<br>надання відповідної інформаційно-методичної допомоги місцевим<br>органам влади та підприємствам з боку структурних підрозділів<br>Мінбуду.<br> Вимагають розроблення та перегляду окремі нормативно-правові<br>акти.<br> З метою поліпшення стану реалізації заходів з<br>енергозбереження на підприємствах водопровідно-каналізаційного<br>господарства колегія В И Р І Ш И Л А:<br> <br> 1. Визнати рівень реалізації заходів з енергозбереження на<br>підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства<br>незадовільним.<br> <br> 2. Керівникам Міністерства будівельної політики, архітектури<br>і житлово-комунального господарства АР Крим, структурним<br>підрозділам з питань житлово-комунального господарства обласних,<br>Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:<br> <br> 2.1 У III кварталі поточного року провести детальний аналіз<br>ефективності реалізації заходів з енергозбереження на<br>підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства та до<br>кінця 2006 року внести відповідні зміни та доповнення до<br>регіональних та місцевих програм енергозбереження, забезпечивши<br>при цьому щорічне зниження споживання паливно-енергетичних<br>ресурсів не менш як на 5%.<br> <br> 2.2 Провести у 2006 році на підприємствах<br>водопровідно-каналізаційного господарства обласних центрів та міст<br>обласного підпорядкування, а у 2007 році - районних центрів, селищ<br>та сільських населених пунктів водогосподарський та енергоаудит з<br>розробленням бізнес-планів.<br> <br> 2.3 У III кварталі поточного року переглянути та затвердити у<br>встановленому порядку для кожного підприємства<br>водопровідно-каналізаційного господарства питомі норми витрат<br>паливно-енергетичних ресурсів та енергопаспортів на окремі<br>енергоємні об'єкти.<br> <br> 2.4 До 1 серпня 2006 переглянути, відповідно до Порядку<br>формування тарифів, та подати на затвердження тарифи на послуги<br>централізованого водопостачання та водовідведення.<br> <br> 2.5 Вжити дієвих заходів щодо розширення мережі сервісних<br>центрів з технічного обслуговування та повірки засобів обліку<br>води.<br> <br> 3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,<br>обласним, Київській та Севастопольській міським<br>держадміністраціям:<br> <br> 3.1. Розглянути в III кварталі поточного року на розширених<br>засіданнях колегій стан виконання підприємствами<br>водопровідно-каналізаційного господарства регіональних та місцевих<br>програм енергозбереження та вжити дієвих заходів щодо їх<br>реалізації.<br> <br> 3.2 Під час формування місцевих бюджетів на 2007 та наступні<br>роки передбачати кошти на впровадження енергозберігаючих<br>технологій на об'єктах водопровідно-каналізаційного господарства.<br> <br> 3.3 Сприяти розробленню та реалізації пілотних проектів<br>інвестиційно-інноваційних проектів, спрямованих на зменшення<br>витрат паливно-енергетичних ресурсів і впровадження новітніх<br>технологій у водопровідно-каналізаційному господарстві.<br> <br> 3.4 Забезпечити планомірне залучення небюджетних інвестицій<br>(у т. ч. іноземних, приватних капіталів тощо) на реалізацію<br>першочергових самоокупних енергозберігаючих проектів, модернізацію<br>та технічне переоснащення об'єктів водопровідно-каналізаційного<br>господарства.<br> <br> 3.5 Запровадити включення до контрактів з керівниками<br>підприємств водопровідно-каналізаційного господарства комунальної<br>власності показників зниження питомих витрат паливно-енергетичних<br>ресурсів на виробництво послуг централізованого водопостачання та<br>водовідведення, розроблення та реалізації бізнес-планів розвитку<br>підприємств.<br> <br> 3.6 Вжити заходів до поліпшення тарифної політики,<br>забезпечивши встановлення економічно обґрунтованих тарифів на<br>послуги централізованого водопостачання та водовідведення або<br>відшкодування різниці між затвердженими тарифами та економічно<br>обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.<br> <br> 3.7 Залучати до вирішення проблем енергозбереження громадські<br>організації, організувати висвітлення нагальних питань економного<br>споживання енергоресурсів у засобах масової інформації.<br> <br> 4. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства<br>(В.П. Рудий), Департаменту стратегічного розвитку (В.І. Козак)<br>забезпечити координацію робіт та надання інформаційно-методичної<br>допомоги місцевим органам виконавчої влади та підприємствам<br>водопровідно-каналізаційного господарства в реалізації заходів з<br>енергозбереження.<br> <br> 5. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства<br>(В.П. Рудий):<br> <br> 5.1 До 1 серпня 2006 року зареєструвати в Мін'юсті наказ про<br>затвердження Методики розрахунку питомих норм витрат<br>паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах<br>водопровідно-каналізаційного господарства України.<br> <br> 5.2 До 30 вересня 2006 року узгодити із зацікавленими<br>міністерствами та відомствами проект Методики розроблення<br>технологічних нормативів використання питної води<br>житлово-експлуатаційними підприємствами та організаціями і<br>затвердити в установленому порядку.<br> <br> 6. Департаменту стратегічного розвитку (В.І. Козак)<br>до 15 грудня 2006 року розробити та затвердити в установленому<br>порядку Типове положення про порядок економічного стимулювання<br>енергозберігаючих заходів на підприємствах житлово-комунального<br>господарства.<br> <br> 7. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства<br>(В.П. Рудий) спільно з Асоціацією "Укрводоканалекологія"<br>(О.Ю. Попов) та Науково-технічним товариством комунального<br>господарства і побутового обслуговування України (М.Ф. Макеєнко)<br>щомісяця висвітлювати на веб-сайті Мінбуду передовий досвід з<br>економії енергоресурсів на підприємствах<br>водопровідно-каналізаційного господарства.<br> <br> Голова колегії П.С.Качур</FONT></PRE><br>