О работе подразделов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Киевской и Кировоградской областных государственных администраций относительно выполнения мероприятий Комплексной программы ликвидации последствий подтапливания территорий в городах и п


КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Р І Ш Е Н Н Я<br> <br> 29.06.2006 N 128<br> <br> <br> Про роботу підрозділів з питань<br> житлово-комунального господарства Київської<br> та Кіровоградської обласних державних<br> адміністрацій щодо виконання заходів Комплексної<br> програми ліквідації наслідків підтоплення<br> територій в містах і селищах, затвердженої<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 15.02.2002 N 160<br> <br> <br> Проаналізувавши хід виконання заходів Комплексної програми<br>ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах,<br>затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002<br>N 160 ( <A HREF="94653">160-2002-п</A> ), у Київській та Кіровоградській областях,<br>колегія відзначає, що підрозділами з питань житлово-комунального<br>господарства Київської та Кіровоградської областей проводиться<br>певна робота з реалізації завдань, що визначені в заходах<br>Комплексної програми.<br> На виконання постанови Кабінету Міністрів України<br>від 15.02.2002 N 160 ( <A HREF="94653">160-2002-п</A> ) в областях розроблені<br>відповідні області та місцеві програми, що фінансуються виключно<br>за рахунок місцевих бюджетів та коштів обласних фондів охорони<br>навколишнього природного середовища.<br> У Київській області природне підтоплення спостерігається<br>у Яготинському, Згурівському, Переяслав-Хмельницькому,<br>Васильківському та Баришівському районах, де сформувались зони<br>високого рівня грунтових вод.<br> Підтопленням охоплено понад чверть території 7 селищ міського<br>типу та 12 міст. Площа підтоплених ділянок складає 748,1 га, із<br>них 704,0 га потребують термінового захисту. Кількість будинків,<br>які потерпають від підтоплення, становить 1038 одиниць.<br> У Кіровоградській області відповідно до проведеного<br>у 2004 році планового обліку підтоплених територій площа міст та<br>селищ, в яких спостерігаються процеси підтоплення,<br>складає 33182,7 га (65,6% загальної площі всіх міст та селищ<br>області), в яких підтоплено 1649,7 га, що становить 0,84%<br>загальної площі підтоплених територій міст і селищ України та<br>3,3% загальної площі всіх міст та селищ області.<br> У місті Кіровограді підтоплення зафіксовані на 14 ділянках.<br> Останнім часом особливої гостроти набула проблема підтоплення<br>у містах Світловодську, Долинській, Помічній.<br> З метою забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів<br>політики у сфері будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства колегія Мінбуду В И Р І Ш И Л А:<br> <br> 1. Відділу промислової забудови та інженерного захисту<br>територій (А.В.Шпакевич):<br> <br> 1.1 Забезпечити до грудня 2006 року підготовку узгоджених<br>пропозицій щодо внесення змін до Комплексної програми ліквідації<br>наслідків підтоплення територій в містах і селищах України та<br>постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 160<br>( <A HREF="94653">160-2002-п</A> ), а також пропозицій щодо можливих механізмів<br>фінансування природоохоронних заходів з цієї проблеми.<br> <br> 1.2 Підготувати разом із інститутом "Укрводгео" для розгляду<br>на засіданні науково-технічної ради у серпні 2006 року проект ДБН<br>"Інженерний захист від підтоплення грунтовими водами територій та<br>споруд", у вересні - проекти "Інструкції з проведення технічної<br>інвентаризації та ведення обліку дренажних систем у міських<br>населених пунктах", "Інструкції з технічної експлуатації споруд<br>інженерного захисту територій від підтоплення в міських населених<br>пунктах".<br> <br> 2. Державній архітектурно-будівельній інспекції<br>(О.М.Бондаренко) забезпечити контроль дотримання проектних рішень<br>щодо попередження проявів підтоплення територій.<br> <br> 3. Рекомендувати Київській та Кіровоградській<br>облдержадміністраціям:<br> <br> 3.1. Створити обласну спеціалізовану службу з інженерного<br>захисту територій населених пунктів або відповідний відділ при<br>підрозділі з питань житлово-комунального господарства<br>облдержадміністрацій.<br> <br> 3.2. Забезпечити інструментальний моніторинг рівня грунтових<br>вод у населених пунктах та створення відповідної бази даних.<br> <br> 3.3. При наданні державних вимог до розроблення генеральних<br>планів населених пунктів та при погодженні містобудівної<br>документації передбачати завдання щодо захисту територій<br>від підтоплення.<br> <br> Голова колегії П.С.Качур</FONT></PRE><br>