МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

11.01.2007 N 1

(в робочому порядку)


Про погодження проекту розпорядження
Кабінету Міністрів України "Про схвалення
техніко-економічного обґрунтування
технічного переоснащення енергоблока
N 2 Трипільської ТЕС"


Розглянувши техніко-економічне обґрунтування технічного
переоснащення енергоблока N 2 Трипільської ТЕС, науково-технічна
рада В И Р I Ш И Л А:

1. Схвалити техніко-економічне обґрунтування технічного
переоснащення енергоблока N 2 Трипільської ТЕС.

2. Рекомендувати до погодження Мінбудом проект розпорядження
Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного
обґрунтування технічного переоснащення енергоблока N 2
Трипільської ТЕС".

Голова науково-технічної ради А.Орлов