О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве плит магнезитовых


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> Науково-технічна рада<br> <br> Р I Ш Е Н Н Я<br> <br> 08.08.2007 N 37<br> <br> (в робочому порядку)<br> <br> <br> Про видачу технічного свідоцтва підтвердження<br> придатності для застосування в будівництві<br> плит магнезитових<br> <br> <br> Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1<br>березня 2006 р. N 240 ( <A HREF="240715">240-2006-п</A> ) "Про затвердження Правил<br>підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для<br>застосування", наказу Міністерства будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р.<br>N 69 ( <A HREF="250181">z0577-06</A> ) "Про затвердження Порядку проведення роботи з<br>підтвердження придатності нових будівельних виробів для<br>застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів,<br>що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для<br>застосування в будівництві", зареєстрованого у Міністерстві<br>юстиції 18 травня 2006 року за N 577/12451, та наказу Міністерства<br>регіонального розвитку та будівництва України від 2 липня 2007 р.<br>N 76 ( <A HREF="301677">z0792-07</A> ) "Про внесення змін до наказу Мінбуду України від<br>20 березня 2006 р. N 69", зареєстрованого у Міністерстві юстиції<br>11 липня 2007 року за N 792/14059, розглянувши заявку Відкритого<br>акціонерного товариства "Укрбудресурси" з урахуванням позитивних<br>результатів випробувань Державного науково-дослідного інституту<br>в'яжучих речовин і матеріалів, науково-технічна рада<br>В И Р I Ш И Л А:<br> <br> 1. Видати технічне свідоцтво підтвердження придатності для<br>застосування в будівництві на виріб: "Плити магнезитові".<br> <br> 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві<br>(Барзилович Д.В.) протягом п'яти днів підготувати до видачі<br>заявникові технічне свідоцтво.<br> <br> Голова науково-технічної ради В.Яцуб</FONT></PRE><br>