МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

08.08.2007 N 37

(в робочому порядку)


Про видачу технічного свідоцтва підтвердження
придатності для застосування в будівництві
плит магнезитових


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1
березня 2006 р. N 240 ( 240-2006-п ) "Про затвердження Правил
підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для
застосування", наказу Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р.
N 69 ( z0577-06 ) "Про затвердження Порядку проведення роботи з
підтвердження придатності нових будівельних виробів для
застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів,
що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для
застосування в будівництві", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції 18 травня 2006 року за N 577/12451, та наказу Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України від 2 липня 2007 р.
N 76 ( z0792-07 ) "Про внесення змін до наказу Мінбуду України від
20 березня 2006 р. N 69", зареєстрованого у Міністерстві юстиції
11 липня 2007 року за N 792/14059, розглянувши заявку Відкритого
акціонерного товариства "Укрбудресурси" з урахуванням позитивних
результатів випробувань Державного науково-дослідного інституту
в'яжучих речовин і матеріалів, науково-технічна рада
В И Р I Ш И Л А:

1. Видати технічне свідоцтво підтвердження придатності для
застосування в будівництві на виріб: "Плити магнезитові".

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві
(Барзилович Д.В.) протягом п'яти днів підготувати до видачі
заявникові технічне свідоцтво.

Голова науково-технічної ради В.Яцуб