МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

26.07.2007 N 39


Про проект постанови Кабінету Міністрів України
"Про порядок ліцензування певних видів господарської
діяльності у будівництві"


Заслухавши інформацію про проект постанови Кабінету Міністрів
України "Про порядок ліцензування певних видів господарської
діяльності у будівництві", науково-технічна рада В И Р I Ш И Л А:

1. Схвалити проект постанови Кабінету Міністрів України та
Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у
будівництві з урахуванням наданих зауважень і пропозицій.

2. Державній архітектурно-будівельній інспекції
(О.М.Бондаренко) підготувати відповідні документи для проведення
процедури погодження зазначеного проекту постанови з відповідними
центральними органами виконавчої влади та надати його на розгляд
Кабінету Міністрів України.

3. Спеціально уповноваженим органам містобудування та
архітектури Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської державних адміністрацій після затвердження
зазначеного Порядку здійснити заходи щодо забезпечення
впровадження нового Порядку ліцензування певних видів будівельної
діяльності з 1 січня 2008 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника Міністра Д.В.Iсаєнка.

Заступник Голови
науково-технічної ради А.Беркут