МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

15.11.2007 N 83

(у робочому порядку)


Про видачу технічного свідоцтва підтвердження
придатності для застосування в будівництві гнучкого
сталевого бар'єру VARIO-GUARD


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України N 240
( 240-2006-п ) від 1 березня 2006 р. "Про затвердження Правил
підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для
застосування", наказу Мінбуду України N 69 ( z0577-06 ) від
20 березня 2006 р. "Про затвердження Порядку проведення роботи з
підтвердження придатності нових будівельних виробів для
застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів,
що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для
застосування в будівництві", зареєстрованого у Мін'юсті 18 травня
2006 року за N 577/12451 та наказу Мінрегіонбуду України N 76
( z0792-07 ) від 2 липня 2007 р. "Про внесення змін до наказу
Мінбуду України від 20 березня 2006 р. N 69", зареєстрованого у
Мін'юсті 11 липня 2007 року за N 792/14059, розглянувши заявку
Компанії "SGGT" з урахуванням позитивного висновку Відкритого
акціонерного товариства "Iнститут сталевих конструкцій
ім. В.М.Шимановського", науково-технічна рада В И Р I Ш И Л А:

1. Видати технічне свідоцтво підтвердження придатності для
застосування в будівництві на виріб: "Гнучкий сталевий бар'єр
VARIO-GUARD".

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві протягом
п'яти днів підготувати до видачі заявникові технічне свідоцтво.

Голова науково-технічної ради В.Яцуба