МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦIЯ

Р I Ш Е Н Н Я

14.12.2007 N 9


Про хід виконання Закону України
від 16.05.2007 р. N 1026 "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю
та сприяння інвестиційній діяльності
у будівництві" щодо реформування системи
державного архітектурно-будівельного контролю


Заслухавши інформацію начальника Державної
архітектурно-будівельної інспекції О.М.Бондаренка про виконання
Закону України від 16.05.2007 р. N 1026 ( 1026-16 ) "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення
державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння
інвестиційній діяльності у будівництві" щодо реформування системи
державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до Плану
заходів стосовно реалізації положень зазначеного Закону,
затвердженого рішенням колегії Мінрегіонбуду від 27.06.2007 р.
N 28 ( vra28661-07 ), колегія В И Р I Ш И Л А:

1. Iнформацію начальника Держархбудінспекції О.М.Бондаренка
взяти до відома.

2. Членам колегії взяти активну участь у роз'ясненні положень
нормативно-правових актів, розроблених з метою реалізації
зазначеного Закону України ( 1026-16 ) та проектів, у тому числі
шляхом:
- виступів у засобах масової інформації різного рівня;
- надання інформації та роз'яснень у процесі проведення
організаційно-технічних заходів (наради, семінари, конференції
тощо), а також сприяти у проведенні заходів щодо утворення
територіальних органів Держархбудінспекції та надання їм всебічної
допомоги і підтримки.

3. Керівникам територіальних органів Державної
архітектурно-будівельної інспекції забезпечити вжиття необхідних
організаційно-технічних заходів щодо утворення зазначених органів,
формування їх кадрового складу досвідченими фахівцями та виконання
новоутвореними органами функцій державного
архітектурно-будівельного контролю, починаючи з 1 січня 2008 р.

4. Відділу ліцензування та атестації (В.А.Баглай) та
ДП "Укрінвестліцензія" (П.В.Крупка) із залученням структур та
організацій, які мають досвід у проведенні ліцензування,
забезпечити розроблення та подання на розгляд колегії у
січні 2008 року пакету нормативних документів, необхідних для
впровадження нового порядку ліцензування будівельної діяльності.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
керівництво Держархбудінспекції відповідно до розподілу
обов'язків.

Голова колегії О.Бондаренко

Вісник Держархбудінспекції,
2008, 01-02, N 1