МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Науково-технічна рада Р І Ш Е Н Н Я 02.03.2009 N 14 (в робочому порядку) Про науково-дослідну роботу "Дослідження показників та індексів розвитку, у т.ч. регіонального, що використовуються провідними країнами світу та їх об'єднаннями, порівняльний аналіз та висновки для України" Розглянувши науково-дослідну роботу "Дослідження показниківта індексів розвитку, у т.ч. регіонального, що використовуютьсяпровідними країнами світу та їх об'єднаннями, порівняльний аналізта висновки для України", розробленої за дорученням Мінрегіонбудуна підставі договору від 27.10.2008 р. Н-2-15-08 Інститутомекономічних досліджень та політичних консультацій,науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А: Схвалити науково-дослідну роботу "Дослідження показників таіндексів розвитку, у т.ч. регіонального, що використовуютьсяпровідними країнами світу та їх об'єднаннями, порівняльний аналізта висновки для України". 1. Вважати за доцільне рекомендувати структурним підрозділамМіністерства, до функціональних обов'язків яких відноситьсяпідготовка нормативно-правових актів, використовувати результатиНДР "Дослідження показників та індексів розвитку, у т.ч.регіонального, що використовуються провідними країнами світу та їхоб'єднаннями, порівняльний аналіз та висновки для України" прирозробленні проектів законів України "Про місцеве самоврядування","Про місцеві державні адміністрації", "Про стимулювання розвиткурегіонів" та проектів законів України "Про засади державноїрегіональної політики", "Про адміністративно-територіальнийустрій". 2. Департаменту регіональної політики (Фишко Є.О.) і Відділунаукового розвитку (Котова Л.М.) у тижневий термін сформуватисправу зазначеної науково-дослідної роботи. Голова науково-технічної ради В.Куйбіда