МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНА РАДА Р І Ш Е Н Н Я 08.07.2008 N 13 Про розгляд пропозицій ТОВ "К.А.Н. Девелопмент" щодо експериментального проектування громадського, торговельно-офісного, готельного комплексу та апартаментів підвищеної комфортності з підземним та надземним паркінгами на перетині вул. Борщаговської та просп. Повітрофлотського у Шевченківському районі м. Києва Розглянувши пропозицій ТОВ "К.А.Н. Девелопмент" щодоекспериментального проектування громадського,торговельно-офісного, готельного комплексу та апартаментівпідвищеної комфортності з підземним та надземним паркінгами наперетині вул. Борщаговської та просп. Повітрофлотського уШевченківському районі м. Києва, заслухавши доповіді головногоархітектора проекту Попова О.В. (ТОВ "Архіматика", м. Київ) та зарезультатами обговорення, архітектурно-містобудівна радаВ И Р І Ш И Л А: 1. Погодитись із пропозицією ТОВ "К.А.Н. Девелопмент" щодорозміщення торговельно-офісного, готельного комплексу з підземнимита надземними паркінгами на перетині вул. Борщаговської тапросп. Повітрофлотського у Шевченківському районі м. Києва тавважати можливим експериментальне проектування і будівництвозазначеного комплексу, виходячи із значення умовної висоти будівлідо 215 метрів. 2. Рекомендувати Замовнику розробити проекти Програмиекспериментального будівництва та Індивідуальних технічних вимогна проектування зазначеного об'єкта та надати на розгляд президіїНауково-технічної ради Мінрегіонбуду. Голова архітектурно-містобудівної ради В.А.Негода