МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Науково-технічна рада Р І Ш Е Н Н Я 21.09.2009 N 117 (у робочому порядку) Про проект Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.6-11-97 "Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови" Розглянувши проект Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.6-11-97 "Конструкціїбудинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири.Загальні технічні умови", розроблений відкритим акціонернимтовариством "Український зональний науково-дослідний і проектнийінститут по цивільному будівництву" - ВАТ "КиївЗНДІЕП", з метоюнадання статусу регламентних технічних умов відповідно доТехнічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від20 грудня 2006 р. N 1764 ( 1764-2006-п ), науково-технічна радаВ И Р І Ш И Л А: 1. Схвалити та рекомендувати до прийняття проект Зміни N 2ДСТУ Б В.2.6-11-97 "Конструкції будинків і споруд. Двері металевіпротиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови". 2. Управлінню технічного регулювання у будівництві(Барзилович Д.В.) підготувати наказ про прийняття зазначеної ЗміниN 2 та сформувати її справу в установленому порядку. Голова науково-технічної ради В.Куйбіда