МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Науково-технічна рада Р І Ш Е Н Н Я 28.10.2009 N 141 (у робочому порядку) Про проекти СОУ Д.2.2-5-32129970-001:200_ та СОУ Д.2.7-32129970-002:200_ Розглянувши проекти стандартів організацій УкраїниСОУ Д.2.2-5-32129970-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні нормина будівельні роботи. Пальові роботи. Влаштування буроін'єкційнихпаль довжиною до 30 м в ґрунтах групи II з використанням станківбурових самохідних IPC DRILL 830 BB та установок цементаційнихавтоматизованих IPC GI ET8" та СОУ Д.2.7-32129970-002:200_"Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин імеханізмів. Станки бурові самохідні IPC DRILL 830 BB, діаметрсвердловини до 300 мм. Установки цементаційні автоматизованіIPC GI ET 8, продуктивністю 8 куб.м/год", розробленіТОВ "Акваспецстрой", науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А: Схвалити та рекомендувати до погодження проекти стандартіворганізацій України СОУ Д.2.2-5-32129970-001:200_ "Ресурсніелементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи.Влаштування буроін'єкційних паль довжиною до 30 м в ґрунтахгрупи II з використанням станків бурових самохідних IPC DRILL 830BB та установок цементаційних автоматизованих IPC GI ET8" таСОУ Д.2.7-32129970-002:200_ "Ресурсні кошторисні нормиексплуатації будівельних машин і механізмів. Станки буровісамохідні IPC DRILL 830 BB, діаметр свердловини до 300 мм.Установки цементаційні автоматизовані IPC GI ET 8, продуктивністю8 куб.м/год". Голова науково-технічної ради В.Куйбіда