Об утверждении Порядка учет в сметной документации на строительство угольных шахт средств на покрытие затрат вуглебудівних предприятий, связанных с предоставлением безвозмездного угля категориям лиц, определенных законодательством Украины


<PRE><br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Н А К А З<br> 08.10.2002 N 56<br> <br> Про затвердження Порядку врахування<br> у кошторисній документації на будівництво<br> вугільних шахт коштів на покриття витрат<br> вуглебудівних підприємств, пов'язаних з наданням<br> безоплатного вугілля категоріям осіб, визначених<br> законодавством України<br> <br> На виконання п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від<br>6 липня 2002 р. N 938 ( <A HREF="106251">938-2002-п</A> ) "Про заходи щодо поліпшення<br>роботи підприємств вугільної галузі" та доручення Кабінету<br>Міністрів України від 28.08.2002 N інд. 37 виходячи із положень<br>статті 43 Гірничого закону України ( <A HREF="61670">1127-14</A> ) Н А К А З У Ю:<br> 1. Затвердити схвалений рішенням науково-технічної ради і<br>погоджений з Міністерством палива та енергетики України Порядок<br>врахування у кошторисній документації на будівництво вугільних<br>шахт коштів на покриття витрат вуглебудівних підприємств,<br>пов'язаних з безоплатним наданням вугілля категоріям осіб,<br>визначених статтею 43 Гірничого закони України ( <A HREF="61670">1127-14</A> )<br>(додається).<br> 2. Управлінню цінової політики, експертизи та контролю<br>вартості у будівництві (П.Губень) забезпечити доведення<br>зазначеного Порядку до заінтересованих організацій.<br> 3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого<br>заступника Голови Комітету А.Беркуту.<br> <br> Голова Комітету В.Череп<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держбуду України<br> 08.10.2002 N 56<br> <br> ПОРЯДОК<br> врахування у кошторисній документації<br> на будівництво вугільних шахт коштів на покриття<br> витрат вуглебудівних підприємств, пов'язаних<br> з безоплатним наданням вугілля категоріям осіб,<br> визначених статтею 43 Гірничого закону України<br> ( <A HREF="61670">1127-14</A> )<br> <br> 1. Гірничим законом України ( <A HREF="61670">1127-14 ) у статті 43</A><br>передбачено надання вуглебудівними підприємствами безоплатного<br>вугілля на побутові потреби у розмірі, що передбачається<br>колективним договором зазначених у цій статті категоріям осіб.<br> 2. Кошти на відшкодування пов'язаних з цим витрат<br>враховуються у зведених кошторисних розрахунках вартості<br>будівництва вугільних шахт, <a name="G9"></a>глава 9 "Інші роботи та витрати",<br>графи 7, 8.<br> 3. Обчислення зазначених коштів здійснюється шляхом<br>застосування до нормативно-розрахункової трудомісткості<br>будівельно-монтажних робіт, що передбачається у прямих та<br>загальновиробничих витрат, усередненого показника в розмірі<br>0,06 грн./люд.-год.<br> 4. При складанні договірної ціни розмір коштів на покриття<br>цих витрат уточнюється виходячи з обгрунтованих розрахунків<br>підрядної організації.<br> <br> "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 10, жовтень 2002 р.<br> <br></PRE>