Приказ 825. Об утверждении Правил пользования тепловой энергией


<PRE><br> МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 307/262 від 28.10.99 Зареєстровано в Міністерстві<br> м.Київ юстиції України<br> 30 листопада 1999 р.<br> vd991028 vn307/262 за N 825/4118<br> <br> Про затвердження Правил<br> користування тепловою енергією<br> ( Державну реєстрацію Наказу скасовано на підставі<br> Висновку Міністерства юстиції<br> N 7/20 ( <A HREF="118026">v7_20323-02</A> ) від 07.11.2002 )<br> <br> На виконання постанови Кабінету Міністрів України від<br>29 січня 1999 року N 113 ( <A HREF="52100">113-99-п</A> ) "Про затвердження Програми<br>проведення житлово-комунальної реформи на 1999-2001 роки"<br>Н А К А З У Є М О:<br> 1. Затвердити Правила користування тепловою енергією<br>(додаються).<br> 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України,<br>"Правила пользования тепловой энергией", затверджені наказом<br>Міністерства енергетики і електрифікації СРСР від 6 грудня<br>1981 року N 310 ( <A HREF="1650">v0310400-81</A> ).<br> 3. Відділу методології енергозбутової діяльності Міненерго<br>України (Казанській О.Г.) та Відділу комунальної енергетики<br>Держбуду України (Кравченку Л.О.) забезпечити подання на державну<br>реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про<br>затвердження Правил користування тепловою енергією".<br> 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Міністра енергетики України Дарчука В.А. та заступника Голови<br>Держбуду України Руля М.В.<br> <br> Міністр енергетики України І.В.Плачков<br> <br> Голова Держбуду України В.М.Гусаков<br> Затверджено<br> Наказ Міненерго України<br> та Держбуду України<br> 28.10.99 N 307/262<br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 30 листопада 1999 р.<br> за N 825/4118<br> Правила користування тепловою енергією<br> 1. Загальні положення<br> 1.1. Правила користування тепловою енергією (далі - Правила)<br>визначають взаємовідносини між постачальниками і споживачами<br>теплової енергії.<br> 1.2. Правила обов'язкові для виконання всіма постачальниками<br>теплової енергії (далі - енергопостачальні організації),<br>споживачами теплової енергії (далі - споживачі), організаціями, що<br>виконують проектування, пуск та налагоджування обладнання для<br>передавання, постачання та споживання теплової енергії.<br> 1.3. Користування тепловою енергією допускається лише на<br>підставі договору. Типові договори про постачання теплової енергії<br>в гарячій воді та про постачання теплової енергії у вигляді пари<br>додаються (додаток 1 та додаток 2 відповідно).<br> Договір укладається між енергопостачальною організацією та<br>споживачем, обладнання якого приєднане безпосередньо до теплових<br>мереж енергопостачальної організації або до теплових мереж від<br>бойлерної з незалежною системою теплозабезпечення.<br>Квартиронаймачі, власники квартир у багатоквартирних житлових<br>будинках укладають договори тільки з житлово-експлуатаційними<br>підприємствами комунальної власності, житлово-будівельними<br>кооперативами (ЖБК), об'єднаннями співвласників багатоквартирних<br>будинків (ОСББ) та іншими власниками будинків. До договору<br>додається схема теплової мережі із зазначенням балансових меж (меж<br>власності) й експлуатаційної відповідальності.<br> 1.4. Субспоживачі укладають договір про користування тепловою<br>енергією із споживачем або безпосередньо з енергопостачальною<br>організацією. Договір про користування тепловою енергією на окремо<br>розташовані житлові й нежитлові будинки з загальною системою<br>теплоспоживання, приміщення в яких здані в оренду,<br>енергопостачальна організація укладає з власниками таких будинків.<br>У разі викупу орендарем частини приміщень в окремо розташованому<br>будинку в його власника, енергопостачальна організація укладає<br>договір з тим власником, який займає найбільшу опалювану площу.<br> Субспоживачі перед укладенням безпосередньо з<br>енергопостачальною організацією договору про користування тепловою<br>енергією повинні укласти відповідний договір із споживачем про<br>передачу теплової енергії його тепломережами. Споживач не має<br>права відмовити субспоживачеві в укладенні договору про передачу<br>теплової енергії або відключити субспоживача, якщо останній не<br>порушує умови договору, крім випадків, коли це потрібно зробити на<br>вимогу енергопостачальної організації.<br> 1.5. Споживач може приєднати до своїх мереж інших<br>субспоживачів і укласти з ними договори на постачання їм теплової<br>енергії лише з дозволу енергопостачальної організації. Споживач<br>зобов'язаний на вимогу енергопостачальної організації, за наявної<br>технічної можливості, приєднувати до своїх теплових мереж інших<br>субспоживачів.<br> 1.6. Погодинний відпуск теплової енергії у вигляді пари і<br>гарячої води запроваджується енергопостачальною організацією для<br>підприємств та організацій в залежності від обсягу надходжень<br>палива, технічної можливості електростанцій (котелень), пропускної<br>здатності паро- і теплопроводів та фіксується в договорі або в<br>додатку до нього.<br> Збільшення споживачем навантаження і кількості теплової<br>енергії, що споживається понад зазначену в договорі величину,<br>допускається лише з дозволу енергопостачальної організації після<br>виконання споживачем додаткових технічних умов і внесення в<br>договір відповідних змін.<br> 1.7. Усі системи теплопостачання (теплоджерела, теплові<br>мережі, теплові пункти і вводи) мають бути забезпечені обліком<br>теплової енергії.<br> 2. Нормативні посилання<br> У цих Правилах використовуються посилання на такі нормативні<br>акти:<br> - Закон України "Про електроенергетику" ( <A HREF="36414">575/97-вр</A> ).<br> - Закон України "Про захист прав споживачів" ( <A HREF="3040">1023-12</A> ).<br> - Закон України "Про державний матеріальний резерв"<br> ( <A HREF="33230">51/97-вр</A> ).<br> - СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика.<br> - ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження та<br> затвердження проектної документації для будівництва.<br> - ДНАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації<br> трубопроводів пари та гарячої води.<br> - ГДК 34.09-108-98 Розподіл витрат палива на теплових<br> електростанціях на відпускну електричну і теплову енергію<br> при їх комбінованому виробництві.<br> 3. Терміни і визначення<br> У цих Правилах використовуються такі терміни і визначення:<br>Відкрита водяна система Система теплопостачання, в якій<br>теплопостачання вода, що циркулює в тепловій мережі,<br> частково або повністю відбирається<br> із системи споживачами тепла.<br>Виконавці комунальних послуг Житлово-експлуатаційні, інші<br> підприємства та організації,<br> незалежно від форм власності, які<br> укладають договори та розраховуються<br> з постачальником послуг і по мережах<br> яких безпосередньо надаються<br> комунальні послуги.<br>Виробники теплової енергії Підприємства комунальної енергетики<br> та інші, що виробляють теплову<br> енергію.<br>Вузол обліку Прийнятий в експлуатацію комплект<br> приладів та обладнання, що<br> забезпечує облік теплової енергії, а<br> також контроль і реєстрацію<br> параметрів теплоносія.<br>Джерело тепла (теплової Виробничий об'єкт, призначений для<br>енергії) виробництва тепла (теплової<br> енергії).<br>Допуск до експлуатації Оформлена органами Державного<br> енергетичного нагляду актом<br> установленого зразка подія, що<br> фіксує готовність теплових мереж,<br> теплопостачальних установок і вузлів<br> обліку теплової енергії до<br> експлуатації.<br>Залежна схема підключення Схема приєднання системи<br>системи теплоспоживання теплоспоживання до теплової мережі,<br> за якої теплоносій із теплової<br> мережі надходить безпосередньо в<br> систему теплоспоживання.<br>Закрита водяна система Система теплопостачання, за якої<br>теплопостачання вода, що циркулює в тепловій мережі,<br> використовується лише як теплоносій<br> і з мережі не відбирається.<br>Контрольний прилад Прилад, на основі показань якого в<br> фіксованій точці мережі (тепловому<br> пункті) контролюються витрати<br> теплової енергії та інші параметри<br> теплоносія.<br>Максимальне теплове Навантаження, яке відповідає сумі<br>навантаження споживача максимальних теплових потоків на<br> опалення, вентиляцію, кондиціювання,<br> технологічні потреби, гаряче<br> водопостачання і визначене проектом.<br>Магістральна теплова мережа Комплекс трубопроводів і насосних<br> станцій, що забезпечує передачу<br> теплоносія від електричних станцій<br> та котелень до місцевої (локальної)<br> теплової мережі.<br>Межа балансової належності Лінія (точка) розподілу теплової<br>(експлуатаційної мережі між енергопостачальною<br>відповідальності) організацією, споживачем,<br> субспоживачем.<br>Межа балансової та За межу балансової та<br>експлуатаційної експлуатаційної відповідальності<br>відповідальності між береться зовнішня поверхня стіни<br>енергопостачальною теплової камери в бік споживача, в<br>організацією та споживачем якій встановлені засувки на<br> відгалуження до споживача по ходу<br> гарячого теплоносія, які належать<br> енергопостачальній організації (у<br> разі влаштування наземної та<br> естакадної прокладки зовнішньої<br> тепломережі - 500 мм після засувки в<br> бік споживача).<br>Мережа (електрична чи Сукупність енергетичних і<br>теплова) трубопровідних установок для<br> передавання та розподілу електричної<br> енергії, гарячої води та пари.<br>Незалежна схема підключення Схема приєднання системи<br>системи теплоспоживання теплоспоживання, за якої теплоносій,<br> що надходить із теплової мережі,<br> проходить через теплообмінник,<br> установлений в теплопункті, та<br> нагріває вторинний теплоносій, який<br> використовується потім у системі<br> теплоспоживання.<br>Обладнання Технічна споруда, механізм,<br> трубопровідна арматура, насос,<br> привід, прилад і таке інше.<br>Об'єкт електроенергетики Електрична станція (крім ядерної<br> частини атомної електричної<br> станції), електрична підстанція,<br> електрична мережа, підключені до<br> об'єднаної енергетичної системи<br> України, а також котельня,<br> підключена до магістральної теплової<br> мережі; магістральна теплова мережа.<br>Остаточний розрахунок Розрахунок зі споживачем, який має<br> договір, за спожиту теплову енергію<br> по закінченні розрахункового<br> періоду.<br>Оптовий покупець- Спеціалізована госпрозрахункова<br>перепродавець організація, яка має на своєму<br>теплової енергії балансі теплові мережі, по яких<br> здійснюється транспортування<br> теплової енергії, та здійснює оптову<br> її закупівлю у енергопостачальних<br> організацій (електростанцій,<br> котелень), а також перепродаж різним<br> споживачам.<br>Платіжний документ Платіжна вимога, платіжне доручення,<br> на підставі яких перераховуються<br> грошові кошти на рахунок<br> енергопостачальної організації або<br> платника, а також повідомлення, за<br> яким здійснюється оплата готівкою.<br>Платник Споживач, субспоживач, який має<br> договір з енергопостачальною<br> організацією і сплачує за спожиту<br> теплову енергію.<br>Постачальник послуг Підприємство, що одержує послуги від<br> виробника та надає їх виконавцеві<br> послуг.<br>Приєднане теплове Навантаження, яке відповідає сумі<br>навантаження споживача максимальних теплових потоків на<br> опалення, вентиляцію, кондиціювання,<br> на технологічні потреби та<br> середньо-годинних теплових потоків<br> гарячого водопостачання, визначене<br> проектом.<br>Передача теплової енергії Транспортування енергії за допомогою<br> мереж та обладнання.<br>Проміжний розрахунок Часткова оплата споживачем-платником<br> приєднаного теплового навантаження<br> та спожитої теплової енергії.<br>Розрахунковий період Період часу, за який визначається<br> кількість спожитої теплової енергії<br> та здійснюється розрахунок між<br> споживачем та енергопостачальною<br> організацією. Розрахунковий період<br> зазначається в договорі.<br>Розрахунковий прилад обліку Прилад обліку (система обліку), на<br>теплової енергії основі показань якого визначається<br>(комерційний) кількість спожитої теплової енергії<br> при взаєморозрахунках між<br> виробниками, теплопостачальниками і<br> споживачами (в т.ч. виконавцями<br> комунальних послуг).<br>Споживач теплової енергії Суб'єкти господарської діяльності,<br>(споживач) виконавці комунальних послуг та<br> фізичні особи, які мають приватні<br> будинки, що споживають теплову<br> енергію на підставі укладеного<br> договору.<br>Суб'єкти електроенергетики Суб'єкти підприємницької діяльності<br> незалежно від їх відомчої належності<br> та форм власності, що займаються<br> виробництвом, передачею, постачанням<br> електричної та теплової енергії.<br>Система теплоспоживання Комплекс теплоспоживчих установок зі<br> з'єднувальними трубами та тепловими<br> мережами, призначеними для<br> забезпечення потрібного теплового<br> навантаження.<br>Субспоживач Споживач, якому теплова енергія<br> постачається через мережі споживача,<br> до яких він приєднаний та який має<br> відокремлену систему<br> теплоспоживання.<br>Тепловий пункт (ТП) Спеціально обладнане приміщення, з<br> якого здійснюється управління<br> місцевими системами теплоспоживання<br> (опалення, вентиляції, гарячого<br> водопостачання, технології). У ньому<br> проводиться також трансформація<br> параметрів теплоносія за видами<br> приєднаного теплового навантаження,<br> облік кількості тепла й таке інше.<br>Тепловий увід Відгалуження до споживача,<br> субспоживача, які перебувають на<br> балансі споживача.<br>Теплоспоживальнана Комплекс обладнання, який<br>установка використовує теплову енергію для<br> опалення, вентиляції, гарячого<br> водопостачання і для технологічних<br> потреб.<br>Теплопостачання Постачання споживачам теплової<br> енергії на підставі договору.<br>Вузол обліку Прилад або комплект приладів<br> (вимірювальних засобів), призначених<br> для визначення кількості тепла і<br> вимірювання маси та параметрів<br> теплоносія.<br>Теплоустановка Комплекс взаємопов'язаного<br> обладнання та приладів, призначених<br> для виробництва, передачі,<br> накопичення, розподілу й<br> використання теплової енергії.<br>Введення в експлуатацію Подія, яка фіксує початок<br> використання теплових мереж і<br> теплоспоживальних установок за<br> призначенням, належним чином<br> документально оформлена й<br> відбувається після оформлення<br> допуску до експлуатації.<br>Форс-мажорні обставини Надзвичайна й непереборна сила<br> (стихія, страйк, локаут, оголошена<br> та неоголошена війна, терористичний<br> акт, блокада, революція, заколот,<br> повстання, масові заворушення,<br> громадська демонстрація, акт<br> вандалізму, блискавка, пожежа, буря,<br> повінь, землетрус, нагромадження<br> снігу або ожеледь), що звільняє<br> сторони договору від<br> відповідальності за невиконання<br> зобов'язань.<br>Центральний тепловий пункт Тепловий пункт, який обслуговує<br>(ЦТП) більше ніж одну будівлю (споруду).<br>Час роботи приладів вузла Інтервал часу, протягом якого<br>обліку здійснюється облік теплової енергії,<br> температури, маси й тиску на основі<br> показань приладів.<br>Енергія Електрична чи теплова енергія, що<br> виробляється на об'єктах<br> електроенергетики і є товарною<br> продукцією, призначеною для<br> купівлі-продажу.<br>Електроенергетика Галузь економіки України, що<br> забезпечує споживачів електричною та<br> тепловою енергією.<br>Індивідуальний тепловий Тепловий пункт, який обслуговує не<br>пункт (ІТП) більше однієї будівлі (споруди).<br> 4. Технічні умови на приєднання<br> споживачів теплової енергії<br> 4.1. Для приєднання споживача до теплових мереж<br>енергопостачальної організації, зміни виду теплоносія або значень<br>параметрів теплоносія чи зміни кількості спожитої теплоенергії на<br>діючих об'єктах він повинен подати заявку енергопостачальній<br>організації про видачу технічних умов.<br> Одночасно із заявкою про видачу технічних умов на приєднання<br>до теплової мережі споживач (замовник) і проектна організація, що<br>виконує проектні роботи, подають до енергопостачальної організації<br>опитувальний лист (додаток 3).<br> 4.2. Енергопостачальна організація після одержання заявки від<br>замовника, на основі затвердженої схеми теплопостачання або<br>техніко-економічного обгрунтування розвитку системи<br>теплопостачання міста (населеного пункту) та за наявності<br>технічної можливості видає у двотижневий термін технічні умови на<br>теплопостачання об'єктів (підприємств, будівель, споруд, частин<br>забудови, окремих виробництв, які будуються заново або<br>реконструюються), згідно з додатком 4. За відсутності технічної<br>можливості підключення додаткового теплового навантаження<br>споживача (за умови повного використання потужності теплоджерела<br>або пропускної здатності мереж) енергопостачальна організація<br>видає у двотижневий термін попередні технічні умови<br>теплопостачання об'єктів, за якими виконуються техніко-економічні<br>порівняння варіантів їхнього розміщення на різних майданчиках,<br>або техніко-економічні розрахунки використання альтернативних<br>джерел тепла, розширення або реконструкції теплоджерел і теплових<br>мереж.<br> 4.3. У разі реконструкції або розширення теплоспоживальних<br>установок і систем теплоспоживання споживача, які потребують зміни<br>кількості спожитої енергії, споживач повинен одержати від<br>енергопостачальної організації технічні умови на приєднання їх до<br>теплових мереж.<br> 4.4. Розгляд попередніх технічних умов і намічених рішень<br>щодо теплопостачання нових або діючих об'єктів виконується<br>енергопостачальною організацією і відображається на титульному<br>аркуші проекту (техніко-економічного обгрунтування).<br> 4.5. Самовільне втручання в діючі системи теплопостачання й<br>теплоспоживання з метою зміни їх конструкції або схеми<br>теплопостачання забороняється.<br> 4.6. Оформлення технічних умов субспоживачеві здійснюється<br>енергопостачальною організацією тільки за узгодженням зі<br>споживачем.<br> 4.7. При складанні технічних умов на приєднання об'єкта до<br>мереж енергопостачальної організації мають бути визначені:<br> - джерело теплопостачання й місце приєднання до теплових<br> мереж;<br> - теплові навантаження установок споживача, які приєднуються<br> (максимальні та середні теплові потоки), із зазначенням<br> видів теплоносія (гаряча вода, пара) та розподілом за<br> видами теплоспоживання (опалення, вентиляція, кондиціювання<br> повітря, гаряче теплопостачання, технології) з урахуванням<br> перспективних навантажень;<br> - параметри теплоносія, гідравлічний режим в місці приєднання<br> до теплової мережі з урахуванням зростання теплових<br> навантажень у системі теплопостачання (тиск, зокрема<br> статичний), температура теплоносія, а для води в<br> тепломережі - також метод та графік центрального<br> регулювання подачі тепла в систему теплопостачання;<br> - обгрунтовані вимоги щодо збільшення пропускної здатності<br> діючих мереж, потужності теплогенератора, а також<br> розширення або реконструкції установок для хімводоочищення<br> та очищення конденсату теплового джерела;<br> - кількість, якість, режим відкачування конденсату, що<br> повертається, вимоги до його очищення споживачем;<br> - необхідність використання вторинних енергоресурсів на<br> підприємстві;<br> - необхідність будівництва резервного джерела тепла або<br> резервної тепломагістралі з урахуванням підвищення<br> надійності теплопостачання об'єкта;<br> - вимоги до обліку теплової енергії, встановлених<br> контрольно-вимірювальних приладів та диспетчеризації.<br> Енергопостачальна організація видає технічні умови на<br>встановлення тільки побудинкових приладів обліку.<br> 4.8. Виконання технічних умов, визначених енергопостачальною<br>організацією, є обов'язковим для усіх замовників і проектних<br>організацій.<br> Після закінчення терміну дії технічних умов замовник повинен<br>оформити в енергопостачальній організації продовження терміну,<br>якщо він закінчується до реального завершення будівництва об'єкта.<br> Якщо замовник завчасно не звернувся до енергопостачальної<br>організації протягом періоду дії технічних умов з мотивованою<br>заявою про їх продовження, то ці технічні умови втрачають силу<br>(анулюються).<br> В окремих випадках, коли під час проектування об'єктів<br>виникає потреба часткового відхилення від технічних умов, ці<br>відхилення мають бути узгоджені замовником або за його письмовим<br>дорученням - проектною організацією з енергопостачальною<br>організацією, яка видала технічні умови.<br> Обов'язковому розгляду енергопостачальною організацією<br>підлягають робочі проекти тих елементів систем теплопостачання,<br>які перебувають на її балансі (джерела тепла, магістральні та<br>розподільчі теплові мережі, насосні станції, теплофікаційні камери<br>і павільйони тощо) або ті елементи системи теплопостачання, які<br>після закінчення будівництва передаватимуться на баланс і в<br>експлуатацію енергопостачальній організації. Сюди ж відносяться<br>також проектні рішення стосовно теплових мереж і обладнання<br>теплових пунктів, приладів обліку тепла і контролю витрат<br>теплоносія споживачем, від якості роботи яких залежить надійність<br>і техніко-економічні показники роботи систем теплопостачання.<br> 4.9. Послуги енергопостачальної організації на видачу<br>технічних умов і дозволу мають бути оплачені замовником<br>(споживачем) згідно з калькуляцією затрат на виконані роботи.<br> 4.10. Замовник (споживач) за участю проектної організації<br>подає в енергопостачальну організацію, до початку будівельних<br>робіт на об'єкті, робочі креслення відповідних розділів проекту<br>(робочого проекту) об'єкта.<br> Енергопостачальна організація в двотижневий термін перевіряє<br>відповідність прийнятих проектних рішень технічним умовам і видає<br>дозвіл на приєднання до теплових мереж. В окремих випадках, коли<br>потрібна додаткова перевірка, термін розгляду проектної<br>документації може бути збільшений до 1 місяця. У тих випадках,<br>коли в розглянутій проектній документації будуть виявлені<br>порушення вимог технічних умов, споживачеві надсилається лист з<br>обгрунтуванням відмови в дозволі на приєднання об'єкта до мереж<br>енергопостачальної організації. Після видачі дозволу на приєднання<br>до теплових мереж - два примірники проекту передаються<br>енергопостачальній організації безкоштовно.<br> 4.11. Споживач зобов'язаний укласти з енергопостачальною<br>організацією договір про користування тепловою енергією до початку<br>приєднання його до теплових мереж.<br> 4.12. Приєднання споживача до діючих теплових мереж<br>енергопостачальної організації (врізка) виконується силами<br>останньої за рахунок споживача. З дозволу чи за погодженням<br>енергопостачальної організації приєднання може виконуватися<br>замовником.<br> 4.13. Улаштування нових, розширення й реконструкція діючих<br>теплоспоживальних установок споживача виконується силами й за<br>рахунок споживача.<br> 4.14. Витрати на злив теплоносія та наповнення ним систем<br>теплопостачання в разі нового підключення або реконструкції<br>покладаються на споживача.<br> 4.15. За резервування потужності на термін більший за<br>нормативний, що зазначений в технічних умовах, споживач повинен<br>компенсувати збитки за недовантаження джерела тепла відповідно до<br>затвердженої калькуляції енергопостачальної організації.<br> 4.16. Участь у розвитку систем теплопостачання<br>енергопостачальних організацій визначається спільно з органами<br>місцевого самоврядування і оформляється договором між замовником і<br>енергопостачальною організацією.<br> 5. Допуск до експлуатації<br> систем теплоспоживання<br> 5.1. Усі нові, реконструйовані, технічно переоснащені системи<br>теплоспоживання, які приєднуються до теплової мережі, мають бути<br>виконані згідно з проектною документацією, будівельними нормами й<br>правилами, іншими нормативними документами, відповідати вимогам<br>правил технічної експлуатації теплоспоживальних установок і<br>теплових мереж, цих Правил, а також бути забезпечені технічною і<br>приймально-здавальною документацією.<br> 5.2. До пуску в експлуатацію систем теплоспоживання вони<br>повинні пройти приймально-здавальні випробовування та бути<br>прийняті замовником за участю енергопостачальної організації<br>згідно з цими Правилами та з оформленням відповідного акта. Після<br>цього споживач повинен передати енергопостачальній організації<br>проектну, виконавчу, приймально-здавальну документацію.<br> Для проведення пусконалагоджувальних робіт за заявкою<br>споживача енергопостачальна організація вмикає систему<br>теплоспоживання на заявлений термін із укладенням тимчасового<br>договору про теплопостачання.<br> Нові та реконструйовані системи теплоспоживання, перед їх<br>введенням в експлуатацію, мають бути пред'явлені замовником<br>відповідним органам Державної інспекції з енергетичного нагляду за<br>режимами споживання електричної й теплової енергії (далі -<br>Держенергонагляд) та енергопостачальній організації.<br> 5.3. Допуск системи теплоспоживання до експлуатації можливий<br>лише за наявності підготовленого персоналу, який пройшов<br>атестацію, і призначення особи, відповідальної за теплове<br>господарство.<br> 5.4. У разі виявлення Держенергонаглядом або<br>енергопостачальною організацією недоліків у монтажі в системах<br>теплоспоживання споживачів; невиконання умов теплопостачання,<br>обумовлених у договорі, проекті; порушень у виконанні виданих<br>технічних умов, а також цих Правил та інших нормативних<br>документів-допуск системи теплоспоживання до експлуатації можливий<br>лише за умов усунення всіх недоліків, зазначених у приписі<br>Держенергонагляду.<br> У разі невиконання припису повторний допуск проводиться за<br>окремою оплатою згідно з калькуляцією затрат.<br> 5.5. Енергопостачальна організація видає споживачеві дозвіл<br>на введення систем теплопостачання в експлуатацію після прийняття<br>об'єкта державною (робочою) комісією, одержання акта-допуску в<br>органах Держенергонагляду та за наявності договору про<br>користування тепловою енергією з передачею виконавської<br>документації енергопостачальній організації.<br> 5.6. Введення в експлуатацію нових, реконструйованих,<br>технічно переоснащених об'єктів систем теплопостачання без<br>приладів обліку забороняється.<br> 6. Установлення й експлуатація приладів обліку<br> та регулювання параметрів теплової енергії<br> 6.1. Системи теплоспоживання споживачів повинні бути<br>забезпечені необхідними приладами регулювання параметрів<br>теплоносія, розрахунковими (комерційними) приладами обліку витрат<br>теплової енергії та контролю її якості. Прилади обліку повинні<br>бути встановлені згідно з нормативними документами, затвердженими<br>в установленому порядку для кожного типу приладу.<br> Вибір і монтаж устаткування вузла обліку виконується на<br>підставі проекту, розробленого відповідно до вимог цих Правил і<br>чинних нормативно-технічних документів та погодженого з<br>енергопостачальною організацією. Після монтажу приладів обліку<br>енергопостачальна організація та споживачі складають акт прийняття<br>вузла обліку в експлуатацію (додаток 5).<br> 6.2. Підключення до теплових мереж енергопостачальної<br>організації перепродавців, споживачів (у т.ч. виконавців<br>комунальних послуг) без приладів обліку витрат теплової енергії не<br>допускається. Зазначена вимога поширюється на всі заново<br>впроваджувані теплові мережі й теплоспоживні установки. Як<br>виняток, можливе тимчасове, на термін до 6 місяців, підключення<br>теплових мереж і установок споживача без приладів обліку.<br> 6.3. Розрахункові (комерційні) прилади обліку витрат теплової<br>енергії для розрахунків за теплову енергію між енергопостачальною<br>організацією та споживачем повинен придбати споживач. За<br>узгодженням між споживачем і енергопостачальною організацією<br>прилади обліку можуть бути передані на обслуговування<br>енергопостачальній організації за окремим договором.<br> Один раз на місяць у встановлені договором терміни споживач<br>визначає за показаннями розрахункових приладів обліку кількість<br>спожитої теплової енергії, вносить дані в журнал і передає їх в<br>енергопостачальну організацію.<br> 6.4. Облік кількості теплової енергії, що відпускається,<br>витрат і значень параметрів теплоносія, якості теплової енергії<br>повинен виконуватися на межі балансової належності теплових мереж<br>енергопостачальної організації і споживача або в іншій точці<br>обліку за домовленістю сторін. Розрахунки за теплову енергію зі<br>споживачем (у т.ч. виконавцем комунальних послуг)<br>енергопостачальна організація проводить тільки за показаннями<br>розрахункових (комерційних) приладів обліку, встановлених на<br>абонентському вводі в багатоповерховий будинок.<br> У разі встановлення приладів обліку не на межі балансової<br>належності розрахунок за теплову енергію виконується з урахуванням<br>фактичних втрат тепла й теплоносія на ділянці мережі від цієї межі<br>до місця встановлення розрахункових приладів (або за окремими<br>умовами договору).<br> Визначення теплових втрат проводиться розрахунком або, як<br>виняток, за допомогою випробовувань, які енергопостачальна<br>організація виконує спільно із споживачем за його кошти.<br> 6.5. Особа - власник приладів обліку повинна забезпечити<br>державний метрологічний контроль розрахункових (комерційних)<br>приладів у терміни, встановлені Українським центром стандартизації<br>та метрології.<br> Щорічно, перед початком опалюваного періоду, у разі<br>відсутності зауважень до вузла обліку, енергопостачальна<br>організація видає споживачу акт про готовність приладів до періоду<br>опалення. Застосовуються лише ті розрахунки, які виконані за<br>показаннями приладів обліку, позначених тавром державного<br>метрологічного контролю, за умови, що термін дії метрологічної<br>перевірки не скінчився.<br> 7. Експлуатація споживачами<br> систем теплоспоживання<br> 7.1. Відповідальність за технічний стан систем<br>теплоспоживання та дільниці тепломережі після межі балансової<br>належності, зазначеної в договорі, несе споживач.<br> 7.2. На теплопроводах, які належать енергопостачальній<br>організації, не повинно бути пристроїв або обладнання, що належить<br>споживачу.<br> 7.3. Споживач відповідає за:<br> - технічний стан, обслуговування й експлуатацію, відповідно<br> до проектного рішення систем теплоспоживання, які<br> перебувають у межах його балансової власності чи<br> експлуатаційної відповідальності, а також за зберігання<br> споруд, комунікацій, теплових мереж та систем<br> теплопостачання, які розташовані на його території та<br> належать енергопостачальній організації, субспоживачеві або<br> іншим організаціям;<br> - дотримання затверджених договірних значень споживання<br> теплової енергії, витрат мережної води, повернення<br> конденсату й режиму теплоспоживання.<br> 7.4. Споживач з метою забезпечення надійного теплопостачання<br>й економної експлуатації теплоспоживальних установок зобов'язаний:<br> - дотримуватись вимог правил технічної експлуатації<br> теплоспоживальних установок і теплових мереж, ДНАОП<br> 0.00-1.11-98;<br> - підтримувати в належному технічному стані теплоспоживальне<br> обладнання (системи опалення та гарячого водопостачання,<br> теплопроводи, контрольно-вимірювальні прилади, засоби<br> автоматизації, ізоляцію трубопроводів та інше обладнання);<br> - своєчасно виконувати ремонт і випробовування теплопроводів,<br> теплоспоживального обладнання, запірної й регулювальної<br> арматури, за погодженням з енергопостачальною організацією<br> обсягів, термінів і графіків ремонту;<br> - спільно з представником енергопостачальної організації<br> брати участь у пломбуванні спускних кранів, арматури,<br> контрольно-вимірювальних приладів, дросельних шайб та<br> сопел, датчиків температури, тиску витратомірів і т.ін. та<br> забезпечувати зберігання встановлених пломб; зняття пломб<br> здійснювати лише з дозволу енергопостачальної організації;<br> у разі самовільного зняття пломб споживач сплачує<br> енергопостачальній організації за спожите тепло в повному<br> обсязі з урахуванням встановлених обмежувальних пристроїв<br> (сопел, шайб) згідно з калькуляцією, затвердженою<br> енергопостачальною організацією, за період від моменту<br> останньої перевірки обладнання енергопостачальною<br> організацією до моменту виявлення порушення, але не більше<br> ніж за період перевірки обладнання, зазначений у договорі;<br> - не перевищувати затверджені договірні значення споживаної<br> теплової енергії, витрат мережної води; дотримуватися<br> режиму теплоспоживання, встановленого енергосистемою; вести<br> облік спожитої теплової енергії, витрат теплоносія й<br> теплового навантаження;<br> - виконувати оперативні вказівки енергопостачальної<br> організації щодо режиму теплоспоживання;<br> - повертати конденсат і мережну воду відповідної температури<br> та якості в обсягах, зазначених у договорі, не допускати<br> витоків теплоносія і водорозбору, не передбачених<br> договором, а також підвищення температури води в зворотному<br> трубопроводі понад визначену температурним графіком;<br> - розробляти й здійснювати плани організаційно-технічних<br> заходів із зниження питомих витрат тепла, покращання<br> тепловикористання, збільшення кількості конденсату, що<br> повертається, підвищення його якості, використання<br> вторинних енергетичних ресурсів (з урахуванням відповідних<br> приписів і наказів);<br> - складати пароконденсаційні баланси по підприємству в цілому<br> і окремих теплових установках, документацію з надійності<br> теплопостачання підприємства;<br> - подавати до енергопостачальної організації в установленій<br> формі та в узгоджені терміни звітність про спожиту теплову<br> енергію, виконання норм витрат теплової енергії, а також<br> добові графіки теплоспоживання;<br> - мати виконавчі креслення й паспорти систем теплоспоживання<br> й теплоспоживальних установок, а також виробничі інструкції<br> з їх експлуатації;<br> - впроваджувати засоби автоматики для систем теплоспоживання<br> й теплоспоживальних установок, у встановлені терміни<br> виконувати планово-попереджувальний, терміновий і поточний<br> ремонти засобів автоматики;<br> - забезпечувати обслуговування систем теплоспоживання<br> підготовленим персоналом, періодично проводити перевірку<br> його знань;<br> - в аварійних випадках оперативно відключати пошкоджену<br> ділянку тепломережі, сповістивши про це енергопостачальну<br> організацію, а також забезпечувати терміновий ремонт своїми<br> силами й засобами, планувати заходи запобігання виходу з<br> ладу теплоспоживального обладнання внаслідок замерзання<br> систем теплоспоживання;<br> - проводити включення відремонтованих систем теплоспоживання<br> або їхніх окремих частин після ремонту, а також нових<br> об'єктів лише з дозволу й у присутності представника<br> енергопостачальної організації;<br> - не допускати на відстані менше ніж 5 м від трас<br> теплопроводів та на самих трасах будівельних робіт,<br> розміщення складів, торговельних павільйонів тощо насаджень<br> дерев, земляних робіт без дозволу енергопостачальної<br> організації, а також перебування людей у приміщеннях, де<br> проходять магістральні теплопроводи;<br> - безперешкодно пропускати на територію підприємства персонал<br> енергопостачальної організації для обстеження технічного<br> стану мереж, здійснення контролю, виконання попередньо<br> узгоджених робіт з ремонту й спорудження теплових мереж;<br> енергопостачальна організація зобов'язана по закінченні<br> робіт за свій рахунок привести в належний стан територію й<br> приміщення, де виконувались роботи;<br> - у разі зміни складу тарифних груп споживання споживач подає<br> енергопостачальній організації довідку в п'ятиденний<br> термін; за несвоєчасне надання довідки споживач сплачує<br> енергопостачальній організації різницю в тарифах з моменту<br> останньої перевірки енергопостачальною організацією, але не<br> більше загального терміну позовної давності;<br> - до початку опалювального сезону споживач здійснює<br> промивання належних йому теплоспоживальних систем з<br> обов'язковою присутністю представника енергопостачальної<br> організації та за її методикою, а також встановлює<br> дросельні й звужувальні пристрої на системи теплоспоживання<br> згідно з розрахунками енергопостачальної організації;<br> - готовність об'єкта до опалювального сезону оформляється<br> актом (додаток 6), який видає енергопостачальна організація<br> споживачу не пізніше 30 вересня поточного року;<br> енергопостачальна організація залишає за собою право не<br> подавати тепло на непідготовлений до опалювального сезону<br> об'єкт. Включення чи відключення споживача виконується<br> згідно з нарядом (додаток 7);<br> - виконувати в установлені терміни вимоги представників<br> енергопостачальної організації про ліквідацію недоліків з<br> експлуатації систем теплоспоживання й з використання<br> теплової енергії.<br> 7.5. У разі зниження з вини енергопостачальної організації<br>параметрів пари на технологічні потреби більше ніж на 25% від<br>обумовлених договором споживач має право, завчасно сповістивши<br>енергопостачальну організацію, припинити споживання теплової<br>енергії. Термін сповіщання встановлюються договором.<br> 7.6. Якщо до транзитного трубопроводу гарячого<br>водопостачання, який проходить через підвал будівлі, приєднані<br>стояки гарячого водопостачання, то трубопровід у межах будівлі має<br>бути прийнятий на баланс споживача за згодою енергопостачальної<br>організації.<br> 7.7. Споживач несе відповідальність за самовільне, без<br>погодження з енергопостачальною організацією, переобладнання<br>систем опалення будинків та інших об'єктів теплоспоживання (заміна<br>та збільшення числа нагрівальних приладів, встановлення їх на<br>балконах, лоджіях та ін.).<br> 8. Державний енергетичний нагляд за системами<br> теплоспоживання й теплопостачання<br> 8.1. Державний енергетичний нагляд за режимами споживання<br>теплової енергії і контроль за технічним станом та експлуатацією<br>систем теплоспоживання й теплопостачання здійснює<br>Держенергонагляд.<br> 8.2. Органи Держенергонагляду діють на підставі Положення про<br>енергетичний нагляд за режимами споживання електричної та теплової<br>енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від<br>07.08.96 N 929 ( <A HREF="28516">929-96-п</A> ), із змінами та доповненнями.<br> 8.3. Здійснення державного енергетичного нагляду не звільняє<br>міністерства, відомства, установи від обов'язків щодо контролю за<br>технічним станом, експлуатацією систем теплоспоживання та<br>теплопостачання на підвідомчих їм підприємствах та організаціях,<br>не знімає відповідальності із самих підприємств та організацій за<br>дотримання правил технічної експлуатації теплоспоживальних<br>установок і теплових мереж, цих Правил та інших нормативних<br>документів.<br> 8.4. Під час здійснення державного енергетичного нагляду за<br>режимами споживання теплової енергії й контролю за технічним<br>станом та експлуатацією систем теплоспоживання й теплопостачання<br>інспектор Держенергонагляду має право:<br> - давати споживачам незалежно від джерел їх енергопостачання<br>обов'язкові для виконання приписи в разі виявлення порушень правил<br>технічної експлуатації теплоспоживальних установок і теплових<br>мереж, цих Правил та інших нормативних документів.<br> - безперешкодного доступу до теплоспоживальних установок і<br>теплових мереж споживача незалежно від часу доби, за умови<br>пред'явлення службового посвідчення;<br> - вимагати від споживачів розроблення та вжиття необхідних<br>заходів щодо усунення виявлених у процесі поточного нагляду<br>недоліків у обслуговуванні та експлуатації теплоспоживальних<br>установок та теплових мереж;<br> - обмежувати енергопостачання споживачам у разі порушення<br>ними цих Правил.<br> 8.5. Інспектор Держенергонагляду зобов'язаний складати<br>протоколи про порушення нормативних актів у частині користування<br>тепловою енергією на виробництві та в побуті, припиняти роботи,<br>опломбовувати теплоспоживальні установки та теплові мережі, якщо<br>вони перебувають у аварійному стані, створюють загрозу для життя<br>обслуговуючого персоналу, можливість аварії, пожежі, які можуть<br>призвести до значних збитків, та застосовувати до посадових осіб,<br>винних у цьому, адміністративні стягнення відповідно до чинного<br>законодавства України.<br> 9. Умови припинення та обмеження<br> подачі теплової енергії<br> 9.1. Теплова енергія подається безперервно, якщо укладеним<br>договором зі споживачем не передбачена перерва в її подачі.<br> У разі відсутності в достатній кількості палива<br>енергопостачальна організація сповіщає про це місцеві органи<br>виконавчої влади й за погодженням з ними проводить обмеження або<br>відключення абонентів теплової енергії.<br> 9.2. Енергопостачальна організація має право припиняти<br>повністю або частково подачу йому теплової енергії у разі:<br> - несплати за використану теплову енергію в означені<br> договором терміни, невиконання регламентних робіт з<br> підготовки та випробування теплових мереж, які перебувають<br> на балансі споживача (з оформленням відповідного акта й<br> попередженням за 3 доби до припинення подачі);<br> - самовільного підключення до теплової мережі споживачів,<br> субспоживачів та інших організацій (з попередженням за<br> 24 години до припинення подачі теплової енергії).<br> Відшкодування збитків, завданих енергопостачальній<br> організації самовільним підключенням, провадиться<br> відповідно до законодавства України;<br> - введення в експлуатацію систем теплоспоживання без участі<br> уповноваженого представника енергонагляду й представника<br> енергопостачальної організації (з попередженням за 3 доби<br> до припинення подачі);<br> - приєднання систем теплоспоживання без приладів обліку та<br> пошкодження пломб, установлених на обладнанні споживача<br> енергопостачальною організацією (з попередженням за<br> 24 години до припинення подачі);<br> - незадовільного стану систем теплоспоживання, що створює<br> загрозу для життя обслуговуючого персоналу та може<br> призвести до аварій (з негайним відключенням від мережі<br> енергопостачальної організації);<br> - перевищення обумовлених договором планів теплоспоживання,<br> максимальних годинних навантажень і витрат мережної води<br> без згоди енергопостачальної організації або перевищення<br> середньодобової температури зворотної води більше ніж на<br> 3 град.С вище визначеної графіком (з попередженням за<br> 3 доби до припинення подачі);<br> - повернення менше ніж 50% кількості конденсату, передбаченої<br> договором (з попередженням за 3 доби до припинення подачі);<br> - відсутності підготовленого персоналу для обслуговування<br> систем теплоспоживання (з попередженням за 3 доби до<br> припинення подачі);<br> - недопущення представників енергопостачальної організації до<br> систем теплоспоживання або до приладів обліку теплової<br> енергії (з негайним відключенням від мережі<br> енергопостачальної організації або обмеження споживання);<br> - утримання в антисанітарному стані приміщень вузлів<br> управління й технічних підпіль, де проходять трубопроводи<br> енергопостачальних організацій, складання в них матеріалів,<br> розміщення організацій, магазинів, офісів, контор і т.ін.,<br> псування систем опалення, вентиляції і гарячого<br> водопостачання всередині будівель (з попередженням за<br> 3 доби до припинення подачі);<br> - відсутності технологічних схем теплоспоживальних установок<br> у експлуатаційного персоналу (з попередженням за 3 доби до<br> припинення подачі).<br> 9.3. За відсутності резервного живлення для проведення<br>планових робіт з ремонту обладнання й підключення нових споживачів<br>енергопостачальна організація повинна передбачити в договорі про<br>користування тепловою енергією кількість і тривалість відключень<br>споживачів для цих цілей.<br> 9.4. У разі здійснення невідкладних заходів з попередження<br>або ліквідації порушень у роботі теплових мереж, допущення<br>споживачем аварійного витікання, забруднення, недозволеного<br>водорозбору мережної води, особливо із систем опалення, через<br>водорозбірні крани та інші пристрої, відсутні в проекті,<br>енергопостачальна організація має право відключити систему<br>теплоспоживання споживача з подальшим повідомленням йому про<br>причини відключення.<br> 9.5. Термін планового відключення споживача обумовлюється<br>правилами технічної експлуатації систем теплопостачання та<br>договором.<br> 9.6. Плановий ремонт обладнання систем опалення споживача<br>виконувати під час опалюваного сезону забороняється.<br> 9.7. Якщо теплопостачання об'єкта було припинене з вини<br>споживача, енергопостачальна організація поновлює постачання тепла<br>лише після усунення причин, що викликали це припинення, та за умов<br>відшкодування споживачем усіх спричинених цим збитків, у тому<br>числі пов'язаних з виконанням робіт з припинення та поновлення<br>теплопостачання.<br> 9.8. У разі введення на території розташування<br>енергопостачальної організації надзвичайного стану, введення<br>військових дій або інших подій, що унеможливлюють дотримання<br>сторонами умов договору, обсяги постачання теплової енергії та її<br>якісні параметри можуть бути зменшені енергопостачальною<br>організацією в односторонньому порядку до повного припинення<br>енергопостачання, про що повідомляється споживач.<br> <br> <br> 10. Обов'язки та відповідальність<br> енергопостачальної організації<br> 10.1. Обов'язки енергопостачальної організації<br> 10.1.1. Енергопостачальна організація забезпечує<br>безперебійний відпуск теплової енергії споживачеві, підтримує<br>параметри теплоносія (пари й гарячої води), що відпускається з<br>колекторів джерела тепла, не допускаючи відхилення параметрів пари<br>більше ніж на +(-) 5% від обумовлених договором на технологічні<br>потреби.<br> Енергопостачальна організація підтримує температуру мережної<br>води відповідно до встановленого графіка, не допускає відхилення<br>більше ніж на +(-) 3 град.С, причому температура обраховується, як<br>середньодобова. Допустимі відхилення від договірних величин<br>теплової енергії, яка відпускається споживачеві протягом доби як у<br>вигляді пари, так і у вигляді гарячої води, не повинна<br>перевищувати 10 відсотків. У разі введення обмеження в споживанні<br>палива енергопостачальна організація за погодженням із місцевими<br>органами виконавчої влади обмежує температуру мережної води в<br>подавальному трубопроводі й кількість її споживання.<br> 10.1.2. Енергопостачальна організація повинна своєчасно<br>забезпечувати початок і закінчення опалювального сезону.<br> 10.1.3. Енергопостачальна організація забезпечує безперервну<br>(за винятком нормативно встановлених перерв) або за затвердженим<br>режимом подачу теплової енергії на потреби гарячого водопостачання<br>протягом зазначеного в договорі часу із забезпеченням температури<br>води після водопідігрівача не менше +50 град.С.<br> 10.2. Відповідальність енергопостачальної<br> організації<br> 10.2.1. У разі зниження з вини енергопостачальної організації<br>параметрів пари на технологічні потреби вона сплачує споживачеві<br>штраф у розмірі 25% від вартості відпущеної теплової енергії із<br>заниженими параметрами.<br> 10.2.2. Енергопостачальна організація не несе матеріальної<br>відповідальності перед споживачем за зниження параметрів<br>теплоносія та недовідпуск теплової енергії, спричинені:<br> - діями персоналу споживача;<br> - умовами обмеження або припинення подачі теплової енергії,<br> передбаченими в п.9.2 цих Правил.<br> 10.2.3. Енергопостачальна організація не несе матеріальної<br>відповідальності перед споживачем за відпуск теплової енергії зі<br>зниженими параметрами за ту добу, протягом якої споживач допускав<br>перевищення лімітів споживання або не дотримувався встановлених<br>договором режимів теплоспоживання.<br> 10.2.4. Енергопостачальна організація не несе матеріальної<br>відповідальності перед споживачем протягом шести місяців з моменту<br>підключення його до теплових мереж за недовідпуск тепла із<br>зниженими параметрами або за недовідпуск тепла від джерела чи<br>теплових мереж, якщо вони перебувають в тимчасовій експлуатації<br>без приладів обліку.<br> 10.2.5. Енергопостачальна організація не несе<br>відповідальності за взаєморозрахунки між квартиронаймачами,<br>власниками квартир та споживачами (у т.ч. виконавцями послуг), які<br>мають договір з енергопостачальною організацією.<br> 10.2.6. Якщо споживач та постачальник теплової енергії не<br>досягли згоди, то спірні питання вирішуються у встановленому<br>законодавством порядку.<br> 11. Права та обов'язки споживача теплової енергії<br> 11.1. Права споживача<br> 11.1.1. Споживач має право:<br> - вибору постачальника теплової енергії;<br> - отримання інформації щодо якості теплової енергії, тарифів<br> (цін), порядку оплати, умов та режимів споживання;<br> - відшкодування згідно із законодавством завданих йому<br> збитків;<br> - у разі порушення енергопостачальною організацією умов<br> договору - викликати її представника для складення та<br> підписання акта, у якому вказуються терміни, види порушень<br> і таке ін. У разі незгоди сторін щодо розгляду питання<br> незадовільної роботи систем теплоспоживання споживач<br> повинен скликати комісію за участю представників проектної,<br> експлуатаційної та енергопостачальної організацій і<br> забезпечити повний доступ для огляду систем.<br> У разі неявки представника енергопостачальної організації акт<br>складається у присутності представника органів місцевого<br>самоврядування.<br> 11.2. Обов'язки споживача<br> 11.2.1. Споживач теплової енергії зобов'язаний:<br> - дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та<br> договору;<br> - забезпечувати належний стан обслуговування та безпечну<br> експлуатацію своїх теплоспоживальних установок;<br> - забезпечувати збереження приладів обліку та пломб на них;<br> - невідкладно повідомляти енергопостачальну організацію про<br> недоліки в роботі приладів обліку;<br> - оплачувати спожиту теплову енергію та здійснювати інші<br> платежі відповідно до умов договору та цих Правил;<br> - узгоджувати з енергопостачальною організацією нові<br> підключення та переобладнання теплоспоживальних установок з<br> метою збільшення споживання теплової енергії;<br> - надавати розрахункові документи на вимогу представників<br> енергопостачальної організації для перевірки правильності<br> оплати та відповідності записів у них показанням приладу<br> обліку;<br> - забезпечувати доступ представникам енергопостачальної<br> організації до об'єкта після пред'явлення ними службових<br> посвідчень для обстеження приладу обліку, теплоспоживальних<br> установок та будинкових систем;<br> - не пізніше ніж за 7 днів до припинення користування<br> тепловою енергією на об'єкті письмово повідомити<br> енергопостачальну організацію про припинення дії договору<br> та розрахуватися за спожиту теплову енергію, включаючи день<br> припинення.<br> 11.2.2. За споживання теплової енергії пари й гарячої води<br>без дозволу енергопостачальної організації понад максимальні<br>теплові годинні навантаження й максимальні витрати за кожним<br>видом, параметром теплоносія і джерела теплопостачання, які<br>встановлені договором, споживач сплачує енергопостачальній<br>організації за перевитрату теплової енергії штраф згідно з<br>договором.<br> У разі виявлення у споживача водорозбору через відсутні в<br>проекті водорозбірні крани або інші пристрої він повинен сплатити<br>енергопостачальній організації штраф у розмірі п'ятикратної<br>вартості теплової енергії (вкл. тарифну).<br> 11.2.3. За самовільне підключення систем теплопостачання або<br>підключення їх без приладів обліку споживачі відшкодовують<br>енергопостачальній організації вартість збитків, завданих<br>споживанням цими системами теплової енергії. Оплата проводиться з<br>моменту останньої перевірки споживача (а для опалювальних<br>установок - з початку опалювального сезону до моменту виявлення<br>самовільного підключення), але не більше ніж за період перевірки<br>обладнання, зазначений у договорі. Відмова споживача від<br>підписання акта не звільняє його від оплати в установленому<br>порядку.<br> 12. Порядок розрахунків за користування<br> тепловою енергією<br> 12.1. Тарифи на теплову енергію<br> 12.1.1. Розрахунки із споживачами за користування тепловою<br>енергією, яка відпускається енергопостачальними організаціями,<br>здійснюються відповідно до діючих тарифів, установлених місцевими<br>органами влади та на підставі показань приладів обліку споживання<br>теплової енергії.<br> 12.1.2. Тарифи для розрахунків між енергопостачальною<br>організацією та споживачами (у т.ч. виконавцями комунальних<br>послуг) установлюються із розрахунку вартості 4,19 ГДж (1 Гкал)<br>теплової енергії та не поширюються на розрахунки споживачів -<br>виконавців комунальних послуг з населенням.<br> 12.1.3. З метою ефективного споживання теплової енергії та<br>максимального повернення конденсату тарифи на відпущену споживачам<br>теплову енергію (у вигляді пари та гарячої води) встановлюються,<br>виходячи з повного (100%) повернення конденсату (мережної води)<br>споживачами.<br> 12.1.4. Тарифи на теплову енергію не повинні враховувати<br>витрати на хімводопідготовку джерел тепла в разі неповернення<br>споживачами конденсату або мережної води з відкритих і закритих<br>систем теплопостачання. Тому, крім оплати теплової енергії за<br>тарифом, споживачі пари або гарячої води відшкодовують<br>енергопостачальній організації витрати, пов'язані з неповерненням<br>конденсату або мережної води, виходячи з планової собівартості<br>одержання й виготовлення хімочищеної або знесоленої води в<br>середньому по джерелах тепла енергопостачальної організації.<br> 12.1.5. Втрати теплової енергії в мережах споживачів<br>розподіляються між споживачем та субспоживачем пропорційно до<br>їхніх часток у споживанні теплової енергії.<br> 12.1.6. У разі недопостачання тепла енергопостачальна<br>організація повинна в місячний термін здійснити перерахунок оплати<br>за фактично спожиту теп