ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Н А К А З

16.02.2004 N 30


Про затвердження нової редакції
Методичних рекомендацій з формування собівартості
будівельно-монтажних робіт


Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), з метою урахування змін
до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших
нормативно-правових актів та встановлення єдиних методичних засад
формування собівартості будівельно-монтажних робіт Н А К А З У Ю:

1. Затвердити нову редакцію Методичних рекомендацій з
формування собівартості будівельно-монтажних робіт, розроблену
Українським науково-дослідним центром економіки будівництва
"Екобуд" і схвалену рішенням науково-технічної ради Держбуду
України від 16.01.04 N 5 ( va005509-04 ).

2. Вважати такими, що втратили чинність, Методичні
рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт,
затверджені наказом N 81 (va081509-02) від 07.05.02 р.

3. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного
комплексу (Т.Шарапова):
- надавати роз'яснення щодо застосування цих Методичних
рекомендацій;
- разом з Українським науково-дослідним центром економіки
будівництва "Екобуд" організувати видання та доведення інформації
про затвердження Методичних рекомендацій ( va005509-04 ) до
заінтересованих організацій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Комітету А.Беркуту.

Голова Комітету В.Череп