ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,
АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

21.12.1998 N 295

( Наказ скасовано на підставі Наказу Державного комітету
з будівництва та архітектури
N 41 ( z0305-05 ) від 25.02.2005 )

Про введення в дію Переліку чинних в Україні
нормативних документів у галузі будівництваН А К А З У Ю:

1. Ввести в дію з 1 січня 1999 року Перелік чинних в Україні
нормативних документів у галузі будівництва, підготовлений
технічним комітетом з стандартизації "Будтехнормування" на
замовлення Держбуду України.

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ
Держкоммістобудування України від 7 червня 1996 року N 95 "Про
затвердження Переліку нормативних документів у галузі будівництва,
що діють на території України (за станом на 01.07.96)".

3. Технічному комітету з стандартизації "Будтехнормування"
(Рунова Р.Ф.) забезпечити:
а) видання і розповсюдження зазначеного переліку за
замовленнями зацікавлених організацій;
б) постійне інформаційне супроводження переліку, своєчасну
підготовку пропозицій щодо внесення в нього змін та щорічне
перевидання.

4. Управлінню науково-технічного забезпечення (Рода В.В.)
довести до відома організацій-замовників відомчих будівельних
норм, а також суміщених норм технологічного та будівельного
проектування, що до офіційних видань переліків включатимуться
тільки нормативні документи, проекти яких погоджувались Держбудом
України в установленому порядку.

Голова Комітету В.М.Гусаков