МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

27.12.2006 N 432


Про організацію робіт із впровадження
постанови Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2006 року N 1764 "Про затвердження
Технічного регламенту будівельних виробів,
будівель і споруд"


З метою забезпечення безумовного виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1764 ( 1764-2006-п )
"Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів,
будівель і споруд" Н А К А З У Ю:

1. Заступникам Міністра та керівникам структурних підрозділів
Міністерства взяти до керівництва та неухильного виконання
постанову Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року
N 1764 ( 1764-2006-п ) "Про затвердження Технічного регламенту
будівельних виробів, будівель і споруд".

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві
(Д.В. Барзилович) в місячний термін підготувати наказ Мінбуду про
створення ради із впровадження Технічного регламенту із залученням
представників Державного комітету з питань технічного регулювання
та споживчої політики, Міністерства охорони навколишнього
природного середовища, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи, Міністерства охорони здоров'я, інших центральних
органів виконавчої влади та заінтересованих організацій.

3. Доручити Науково-дослідному інституту будівельного
виробництва розробити Положення про раду із впровадження
Технічного регламенту.

4. Базовим організаціям Мінбуду за відповідними напрямами
діяльності в двомісячний термін надати пропозиції до Переліку
регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність
вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного
регламенту будівельних виробів, будівель і споруд ( 1764-2006-п ).
Управлінню технічного регулювання в будівництві із залученням
Державного підприємства "Центр з сертифікації будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій "СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ" розробити
зазначений Перелік та підготувати пропозиції щодо його
затвердження та видання.

5. Доручити Державному науково-дослідному інституту
будівельних конструкцій розробити:

5.1. Порядок розроблення, прийняття та опублікування
регламентних технічних умов і будівельних норм.

5.2. Порядок проведення оцінки відповідності із застосуванням
розрахункового методу підтвердження відповідності.
Управлінню технічного регулювання в будівництві підготувати
пропозиції про затвердження та видання зазначених порядків.

6. Доручити Державному підприємству Орган з сертифікації
будівельної продукції "ЦентрСЕПРОбудметал" розробити Перелік
виробів, які мають незначний вплив на здоров'я та безпеку людей,
але розміщення яких на ринку дозволяється за наявності складеної
виробником декларації про відповідність з урахуванням досвіду цієї
роботи у країнах Євросоюзу. Управлінню технічного регулювання в
будівництві підготувати пропозиції про затвердження та видання
зазначеного Переліку.

7. Доручити Державному підприємству "Центр з сертифікації
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій
"СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ" розробити проект Положення про систему оцінки
відповідності Мінбуду. Управлінню технічного регулювання в
будівництві підготувати пропозиції про затвердження зазначеного
Положення.

8. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та
кадрової роботи (О.Ю. Волосевич) забезпечити публікацію цього
наказу в Iнформаційному бюлетені Мінбуду України.

9. Управлінню технічного регулювання в будівництві та
Фінансово-економічному департаменту (М.М. Ващук) забезпечити
включення на 2007 рік до переліку наукових розробок зі
стандартизації у сфері будівництва та житлової політики за
бюджетною програмою КПКВК - 2701040 "Наукові розробки із
стандартизації у сфері будівництва та житлової політики"
( 489-16 ) робіт, передбачених пунктами 3-7 цього наказу, із
визначенням термінів їх виконання та обсягів фінансування.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра А.В.Беркуту.

Перший заступник міністра А.Орлов