МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

26.01.2008 N 44


Про затвердження державних будівельних норм


З метою удосконалення нормативної бази у будівельному
комплексі та на підставі рішення науково-технічної ради
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від
24.12.2007 року N 117 ( vr117661-07 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити з наданням чинності з 01 серпня 2008 року ДБН
Б.2.2-1-2008 "Планування та забудова міст, селищ і функціональних
територій. Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми
проектування".

2. ДП "Укрархбудінформ" (В.М.Чеснок):

2.1. Забезпечити видання та розповсюдження ДБН Б.2.2-1-2008
"Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій.
Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування" за умови
використання коштів, одержаних від реалізації, на виконання робіт
зі стандартизації, розвиток науково-технічної бази (стаття 19
Закону України "Про стандартизацію") ( 2408-14 );

2.2. Надати обов'язкові безоплатні типографського видання
примірники державних будівельних норм одержувачам, визначеним
постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння
обов'язкових примірників документів" від 10 травня 2002 року N 608
( 608-2002-п ).

3. Супровід ДБН Б.2.2-1-2007 "Планування та забудова міст,
селищ і функціональних територій. Кладовища, крематорії та
колумбарії. Норми проектування" доручити розробнику зазначених
норм ЗАТ "Український науково-дослідний інститут прогресивних
технологій у комунальному господарстві".

4. Рекомендувати Міністерству з питань житлово-комунального
господарства забезпечити контроль за здійсненням супроводу
зазначених державних будівельних норм.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра А.В.Беркуту.

Міністр В.Куйбіда