ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ УКРАЇНИ

Н А К А З

21.07.2008 N 415


Про припинення діяльності Державного
підприємства Галузевої служби
інвестиційної експертизи "Укрдорекспертиза"


Відповідно до вимог Цивільного кодексу України ( 435-15 ),
Господарського кодексу України ( 436-15 ), Законів України "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007
N 1269 ( 1269-2007-п ) "Про Порядок затвердження інвестиційних
програм і проектів будівництва та проведення їх державної
експертизи", наказу Мінрегіонбуду від 12.12.2007 N 358
( v0358661-07 ) "Про утворення державного підприємства
"Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба
Української державної будівельної експертизи", з метою
забезпечення проведення заходів з реорганізації Державного
підприємства - Галузевої служби інвестиційної експертизи
"Укрдорекспертиза" Н А К А З У Ю:

1. Припинити діяльність Державного підприємства - Галузевої
служби інвестиційної експертизи "Укрдорекспертиза" (далі -
ДП "Укрдорекспертиза", код 01043313), розташованого за адресою:
м. Київ, вул. Горького, 51, шляхом приєднання до Державного
підприємства "Спеціалізована державна експертна організація -
Центральна служба Української державної будівельної експертизи"
(код 35691621).

2. Призначити комісію з припинення діяльності ДП
"Укрдорекспертиза" згідно з додатком.

3. Комісії з припинення діяльності ДП "Укрдорекспертиза":

3.1. У тижневий строк опублікувати у відповідних друкованих
засобах масової інформації повідомлення про припинення діяльності
ДП "Укрдорекспертиза" та про порядок і строк заявлення кредиторами
вимог до нього.

3.2. У тримісячний строк з дня публікації повідомлення
здійснити всі передбачені законодавством дії щодо припинення
діяльності ДП "Укрдорекспертиза".

3.3. Після закінчення строку для пред'явлення (заявлення)
кредиторами вимог та задоволення чи відхилення цих вимог скласти
та подати на затвердження Укравтодору розподільчий баланс.

4. Управлінню по роботі з персоналом розірвати контракт з
керівником ДП "Укрдорекспертиза" з дотриманням чинного
законодавства.

5. Відділу правової роботи та управління державною власністю
(Левшун Р.В.) внести зміни до переліку підприємств, які належать
до сфери управління Укравтодору, та Єдиного реєстру об'єктів
державної власності.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Турченка О.М.

Голова П.К.Кравчук


Додаток
до наказу Державної служби
автомобільних доріг
21.07.2008 N 415


СКЛАД
комісії з припинення діяльності
ДП "Укрдорекспертиза"


МОРОЗЮК - начальник ДП "Укрдорекспертиза",
Дмитро Антонович голова комісії (...)

ЛУК'ЯНЕНКО - головний бухгалтер ДП "Укрдорекспертиза"
Олена Борисівна (...)

ХАЛIМАНОВА - головний економіст ДП "Укрдорекспертиза"
Поліна Яківна (...)

СТУЛIЙ - завідувач сектору ДП "Укрдорекспертиза"
Iрина Михайлівна (...)