МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

27.06.2008 N 285


Про прийняття національного стандарту


З метою удосконалення нормативної бази у будівельному
комплексі України та на підставі рішення Науково-технічної ради
Мінрегіонбуду від 6 травня 2008 року N 55 ( vr055661-08 )
Н А К А З У Ю:

1. Прийняти з наданням чинності з 1 січня 2010 року
ДСТУ Б А.2.4-30:2008 Система проектної документації для
будівництва. Антикорозійний захист технологічних апаратів,
газоходів і трубопроводів. Робочі креслення, розроблений ДП "Центр
з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій".

2. З набуттям чинності ДСТУ Б А.2.4-30:2008 вважати таким, що
втратив чинність, з 1 січня 2010 року на території України
ГОСТ 21.402-83 "СПДС. Антикоррозионная защита технологических
аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи".

3. Управлінню технічного регулювання у будівництві
(Д.В.Барзилович) передати до ДП "Укрархбудінформ" як
фондоутримувача сформовану справу національного стандарту
відповідно до Положення про фонд нормативних документів у сферах
містобудування, будівництва та промисловості будівельних
матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 р. N 41
( z0305-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16.03.2005 р. за N 305/10585.

4. ДП "Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.):

4.1 Забезпечити державну реєстрацію вказаного національного
стандарту у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004.

4.2 Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного
національного стандарту відповідно до замовлень за умови
використання коштів, одержаних від реалізації стандарту, на
виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної
бази (стаття 19 Закону України "Про стандартизацію") ( 2408-14 ).

4.3 Надати обов'язкові безоплатні типографського видання
примірники зазначеного національного стандарту одержувачам,
визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 р.
N 608 ( 608-2002-п ) "Про порядок доставляння обов'язкових
примірників документів".

5. Супровід зазначеного національного стандарту доручити
ВАТ "Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню,
теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України",
базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним
напрямом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра А.В.Беркуту.

Міністр В.Куйбіда