Об образовании комиссии Минрегионбуду по вопросам предотвращения коррупционным и неправомерным деяниям


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 20.11.2008 N 526<br> <br> <br> Про утворення комісії Мінрегіонбуду<br> з питань запобігання корупційним<br> та неправомірним діянням<br> <br> <br> З метою забезпечення здійснення заходів з питань попередження<br>і усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і<br>корупції, іншим неправомірним діянням у центральному апараті<br>Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, в<br>Державній архітектурно-будівельній інспекції та на підприємствах,<br>в установах і організаціях, що належать до сфери управління<br>Мінрегіонбуду, керуючись Положенням про Міністерство регіонального<br>розвитку та будівництва України, затвердженим постановою Кабінету<br>Міністрів України від 16.05.2007 N 750 ( <A HREF="303708">750-2007-п</A> ), Методичними<br>рекомендаціями для державних органів та органів місцевого<br>самоврядування з питань протидії корупції і Методичними<br>рекомендаціями для установ і осіб, уповноважених на розроблення<br>документів загальнодержавного рівня щодо регуляції владних<br>повноважень, з урахуванням потенційної небезпеки застосування цих<br>повноважень для зловживань, затвердженими спільним наказом<br>Головного управління державної служби України та Національної<br>академії внутрішніх справ України від 13.10.2005 N 244<br>( <A HREF="217078">v0244351-05</A> ), Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Утворити комісію Мінрегіонбуду з питань запобігання<br>корупційним та неправомірним діянням у складі згідно з додатком 1.<br> <br> 2. Затвердити Положення про комісію Мінрегіонбуду з питань<br>запобігання корупційним та неправомірним діянням згідно з<br>додатком 2.<br> <br> 3. Затвердити План заходів щодо запобігання корупційним та<br>неправомірним діянням у центральному апараті Міністерства, в<br>Державній архітектурно-будівельній інспекції та на підприємствах,<br>в установах і організаціях, що належать до сфери управління<br>Мінрегіонбуду, на IV квартал 2008 року та 2009 рік (далі - План<br>заходів) згідно з додатком 3.<br> <br> 4. Визначити, що відповідальними з питань запобігання<br>корупційним та неправомірним діянням в структурних підрозділах<br>центрального апарату Міністерства, в Державній<br>архітектурно-будівельній інспекції та на підприємствах, в<br>установах і організаціях, що віднесені до сфери управління<br>Мінрегіонбуду, є їх керівники.<br> <br> 5. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату<br>Міністерства, Державної архітектурно-будівельної інспекції та<br>підприємств, установ і організацій, що належать до сфери<br>управління Мінрегіонбуду, забезпечити:<br> <br> 5.1. Неухильне виконання законів України, актів Президента<br>України, Кабінету Міністрів України, Головного управління<br>державної служби України і відповідних наказів Мінрегіонбуду з<br>питань боротьби з корупцією, неправомірними діяннями і злочинністю<br>у всіх сферах діяльності;<br> <br> 5.2. Своєчасне подання двічі на рік до 15 січня та до<br>15 липня Відділу контролю Департаменту управління майном,<br>відомчого контролю і аудиту Мінрегіонбуду аналітичної інформації<br>про стан виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією"<br>( <A HREF="20300">356/95-ВР</A> ) та Плану заходів відповідно до вимог постанови<br>Кабінету Міністрів України від 27.09.99 N 1785 ( <A HREF="60856">1785-99-п</A> ) "Про<br>подання органами виконавчої влади аналітичної інформації про<br>виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією".<br> <br> 6. Адміністративному департаменту (Парасюк I.Л.) забезпечити<br>виконання доручень Кабінету Міністрів України від 14.02.2008<br>N 1606/0/2-08, від 22.02.2008 N 1974/0/2-08, від 11.02.2008<br>N 1417/0/2-08, від 15.02.2008 N 1652/0/2-08, від 20.02.2008<br>N 1881/0/2-08, від 28.02.2008 N 2383/0/2-08, від 05.03.2008<br>N 2629/2/0/2-08, від 27.03.2008 N 3672/0/2-08, від 14.04.2008<br>N 4582/0/2-08 та витягу з протоколу N 5 засідання Кабінету<br>Міністрів України від 06.02.2008.<br> <br> 7. Управлінню правової та законопроектної роботи<br>(Косинський В.В.) забезпечити виконання доручень Кабінету<br>Міністрів України від 04.12.2007 N 41915/5/1-07, від 26.12.2007<br>N 52168/1/1-07 та розпорядження Кабінету Міністрів України від<br>15.08.2007 N 657-р ( <A HREF="305701">657-2007-р</A> ).<br> <br> 8. Департаменту міжнародного співробітництва, інвестиційного<br>розвитку та з питань європейської інтеграції (Толкованов В.В.)<br>забезпечити виконання доручень Кабінету Міністрів України від<br>16.03.2007 N 13107/0/1-07, від 14.01.2008 N 1622-дск/96.<br> <br> 9. Управлінню планування забудови територій (Сіленко М.В.)<br>забезпечити виконання доручень Кабінету Міністрів України від<br>09.02.2008 N 8125/0/1-08, від 03.04.2008 N 4882/0/2-08.<br> <br> 10. Відділу контролю Департаменту управління майном,<br>відомчого контролю і аудиту Мінрегіонбуду (Арустамян Е.М.)<br>забезпечити відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів<br>України від 27.09.99 N 1785 ( <A HREF="60856">1785-99-п</A> ) "Про подання органами<br>виконавчої влади аналітичної інформації про виконання вимог Закону<br>України "Про боротьбу з корупцією" подання двічі на рік до<br>1 лютого та до 1 серпня Головному управлінню державної служби<br> України аналітичної інформації про стан виконання вимог<br>Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( <A HREF="20300">356/95-ВР</A> ).<br> <br> 11. Комісії Мінрегіонбуду з питань запобігання корупційним та<br>неправомірним діянням у межах своєї компетенції забезпечити:<br> <br> 11.1. Проведення роз'яснювальної роботи, спрямованої на<br>запобігання корупційним та неправомірним діянням у центральному<br>апараті Міністерства, Державній архітектурно-будівельній інспекції<br>та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до<br>сфери управління Мінрегіонбуду.<br> <br> 11.2. У разі виявлення порушень посадовими (службовими)<br>особами центрального апарату Мінрегіонбуду, Державної<br>архітектурно-будівельної інспекції та підприємств, установ і<br>організацій, що належать до сфери управління Мінрегіонбуду,<br>проведення у встановленому законодавством порядку службового<br>розслідування; надання керівництву Мінрегіонбуду пропозицій про<br>притягнення винних осіб до відповідальності згідно з чинним<br>законодавством, а матеріалів службового розслідування - до<br>правоохоронних органів.<br> <br> 11.3. З метою координації та вдосконалення роботи,<br>спрямованої на запобігання корупційним та неправомірним діянням,<br>заслуховувати на засіданнях комісії Мінрегіонбуду звіти керівників<br>підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління<br>Мінрегіонбуду, за результатами проведеної роботи.<br> <br> 12. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства<br>регіонального розвитку та будівництва України від 18.07.2007 N 106<br>"Про утворення комісії Мінрегіонбуду з питань запобігання<br>корупційним та неправомірним діянням" та від 22.02.2008 N 95 "Про<br>внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 18.07.2007 утворення<br>комісії Мінрегіонбуду з питань запобігання корупційним та<br>неправомірним діянням".<br> <br> 13. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.<br> <br> Міністр В.Куйбіда<br> <br> <br> Додаток 1<br> до наказу Мінрегіонбуду<br> 20.11.2008 N 526<br> <br> <br> СКЛАД<br> комісії Мінрегіонбуду з питань запобігання<br> корупційним та неправомірним діянням<br> <br> <br> КУЙБIДА ВАСИЛЬ - Міністр регіонального розвитку та<br> СТЕПАНОВИЧ будівництва України, голова комісії<br> <br> IЩЕНКО ОЛЕКСIЙ - Перший заступник Міністра регіонального<br> МАКСИМОВИЧ розвитку та будівництва України, заступник<br> голови комісії<br> <br> ЧЛЕНИ КОМIСIЇ:<br> <br> БЕРКУТА АНАТОЛIЙ - Перший заступник Міністра регіонального<br> ВСЕВОЛОДОВИЧ розвитку та будівництва України<br> <br> IСАЄНКО ДМИТРО - Заступник Міністра регіонального розвитку та<br> ВАЛЕРIЙОВИЧ будівництва України<br> <br> НЕГОДА В'ЯЧЕСЛАВ - Заступник Міністра регіонального розвитку та<br> АНДРОНОВИЧ будівництва України<br> <br> ТКАЧУК АНАТОЛIЙ - Заступник Міністра регіонального розвитку та<br> ФЕДОРОВИЧ будівництва України<br> <br> БОНДАРЕНКО - Начальник Державної архітектурно-будівельної<br> ОЛЕКСАНДР інспекції (за згодою)<br> МИКОЛАЙОВИЧ<br> <br> ГЕРУЛА ТАРАС - Начальник відділу забезпечення діяльності<br> IВАНОВИЧ Міністра<br> <br> ПОРАЙКО МИКОЛА - Директор Департаменту управління майном,<br> ВАСИЛЬОВИЧ відомчого контролю і аудиту<br> <br> ПАРАСЮК IГОР - Директор адміністративного департаменту<br> ЛЬВОВИЧ<br> <br> ФИШКО ЄВГЕН - Директор Департаменту регіональної політики<br> ОЛЕКСАНДРОВИЧ<br> <br> ТОЛКОВАНОВ - Директор Департаменту міжнародного<br> В'ЯЧЕСЛАВ співробітництва, інвестиційного розвитку та з<br> ВIКТОРОВИЧ питань європейської інтеграції<br> <br> ГАНУЩАК ЮРIЙ - Директор Департаменту місцевого<br> IВАНОВИЧ самоврядування та<br> адміністративно-територіального реформування<br> <br> СОКОЛОВА ТЕТЯНА - Директор Фінансово-економічного департаменту<br> АНАТОЛIЇВНА<br> <br> ГУБЕНЬ ПЕТРО - Начальник Управління ціноутворення,<br> IВАНОВИЧ експертизи та контролю вартості у будівництві<br> <br> ОСЯЄВА НIНА - Начальник Відділу кадрів<br> ВАСИЛIВНА<br> <br> КОСИНСЬКИЙ ВIКТОР - Начальник Управління правової та<br> ВОЛОДИМИРОВИЧ законопроектної роботи<br> <br> АРУСТАМЯН ЕДУАРД - Начальник відділу контролю Департаменту<br> МАКСИМОВИЧ управління майном, відомчого контролю і аудиту<br> <br> Директор Департаменту<br> управління майном,<br> відомчого контролю і аудиту М.В.Порайко<br> <br> <br> Додаток 2<br> до наказу Мінрегіонбуду<br> 20.11.2008 N 526<br> <br> <br> ПОЛОЖЕННЯ<br> про комісію Мінрегіонбуду з питань запобігання<br> корупційним та неправомірним діянням<br> <br> <br> 1. Комісія Мінрегіонбуду з питань запобігання корупційним та<br>неправомірним діянням (далі - комісія) створюється з метою<br>організації роботи із дотримання антикорупційного законодавства,<br>реалізації заходів, спрямованих на попередження та усунення причин<br>та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, іншим<br>неправомірним діянням у центральному апараті Міністерства, в<br>Державній архітектурно-будівельній інспекції та на підприємствах,<br>в установах і організаціях, що належать до сфери управління<br>Мінрегіонбуду.<br> До складу комісії входять посадові (службові) особи<br>структурних підрозділів центрального апарату Міністерства. Також<br>до складу комісії можуть бути включені посадові (службові) особи<br>урядових органів державного управління сфери Мінрегіонбуду та<br>підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його<br>управління.<br> Персональний склад комісії затверджується наказом<br>Мінрегіонбуду. Комісію очолює Міністр регіонального розвитку та<br>будівництва України.<br> Свою діяльність комісія здійснює на підставі законодавства<br>України, що регламентує здійснення заходів з питань попередження і<br>усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і<br>корупції, іншим неправомірним діянням на території України,<br>Положення про комісію, Плану заходів на відповідний рік.<br> План заходів складається, як правило, на рік та<br>затверджується наказом Мінрегіонбуду.<br> Засідання комісії проводяться відповідно до Плану заходів або<br>в разі виникнення необхідності.<br> Делегування своїх повноважень на право голосу одними членами<br>комісії іншим не допускається.<br> Рішення приймаються відкритим голосуванням членів комісії і<br>вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість<br>учасників засідання.<br> У разі однакового розподілу голосів "за" та "проти" остаточне<br>рішення приймає голова комісії.<br> Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не<br>менше двох третин її членів. На засіданні головує голова комісії<br>або у разі відсутності голови комісії його заступник.<br> На засідання комісії можуть запрошуватися для розгляду<br>окремих питань керівники структурних підрозділів центрального<br>апарату Міністерства, урядового органу державного управління сфери<br>Мінрегіонбуду та керівники підприємств, установ і організацій, що<br>віднесені до сфери його управління, а також інші посадові<br>(службові) особи міністерств, інших центральних органів виконавчої<br>влади, які мають право брати участь у їх обговоренні, надавати<br>пояснення та необхідні документи з обговорюваних питань.<br> Рішення, прийняті в межах компетенції комісії, є<br>обов'язковими для виконання керівниками структурних підрозділів<br>центрального апарату Міністерства, урядових органів державного<br>управління сфери Мінрегіонбуду та підприємств, установ і<br>організацій, що віднесені до сфери його управління.<br> <br> 2. Основними завданнями комісії є:<br> <br> 2.1. Організаційне забезпечення, контроль, вивчення, аналіз,<br>узагальнення матеріалів, внесення пропозицій для прийняття<br>відповідних рішень щодо виконання законів України, актів<br>Президента України, Кабінету Міністрів України і Мінрегіонбуду,<br>спрямованих на попередження та усунення причин та умов, які<br>сприяють злочинним проявам і корупції, іншим неправомірним<br>діянням.<br> <br> 2.2. Здійснення перевірок та підготовка матеріалів про хід<br>виконання заходів з профілактики причин та умов, які сприяють<br>злочинним проявам і корупції, іншим неправомірним діянням, для<br>розгляду на засіданнях колегії та комісії.<br> <br> 2.3. Підготовка звітів, доповідних записок про стан виконання<br>заходів з профілактики причин та умов, які сприяють злочинним<br>проявам і корупції, іншим неправомірним діянням.<br> <br> 2.4. Надання методичної, організаційної та правової допомоги<br>підрозділам з профілактики причин і умов, які сприяють злочинним<br>проявам і корупції, іншим неправомірним діянням, в урядових<br>органах державного управління сфери Мінрегіонбуду та на<br>підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери<br>його управління.<br> <br> 2.5. Співпраця з правоохоронними органами з питань, що<br>належать до компетенції комісії.<br> <br> 3. Комісія має право:<br> <br> 3.1. Здійснювати перевірки виконання планів з профілактики<br>причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, іншим<br>неправомірним діянням, та в установленому порядку направляти<br>запити керівникам підприємств, установ, організацій, іншим<br>посадовим особам міністерств, центральних органів виконавчої влади<br>з метою отримання відповідної інформації та документів з питань,<br>що розглядаються комісією та належать до її компетенції.<br> <br> 3.2. Порушувати в установленому порядку питання про<br>притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні<br>законодавства, та осіб, які неналежним чином забезпечують<br>організацію роботи з профілактики причин та умов, які сприяють<br>злочинним проявам і корупції на місцях.<br> <br> 3.3. Сприяти об'єднанню зусиль підрозділів з профілактики<br>причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції.<br> <br> 3.4. Періодично розглядати стан профілактики причин та умов,<br>які сприяють злочинним проявам і корупції, на засіданнях колегії<br>Мінрегіонбуду та комісії, заслуховувати звіти відповідальних осіб<br>про реалізацію передбачених заходів та приймати відповідні<br>рішення.<br> <br> 3.5. Для забезпечення своєї діяльності залучати до роботи<br>відповідних фахівців Мінрегіонбуду, посадових осіб та спеціалістів<br>підприємств, установ та організацій, що належать до сфери<br>управління Мінрегіонбуду, а також працівників правоохоронних<br>органів.<br> <br> Директор Департаменту<br> управління майном,<br> відомчого контролю і аудиту М.В.Порайко<br> <br> <br> Додаток 3<br> до наказу Мінрегіонбуду<br> 20.11.2008 N 526<br> <br> <br> ПЛАН ЗАХОДIВ<br> щодо запобігання корупційним та неправомірним<br> діянням у центральному апараті Міністерства,<br> в Державній архітектурно-будівельній інспекції<br> та на підприємствах, в установах і організаціях,<br> що належать до сфери управління Мінрегіонбуду,<br> на IV квартал 2008 року та 2009 рік<br> <br> <br> 1. Проаналізувати стан роботи з кадрами, виходячи з принципу<br>посилення вимогливості та підвищення особистої відповідальності<br>кожного державного службовця, посадової особи та керівників усіх<br>рівнів за виконання державних завдань у справі зміцнення<br>правопорядку, суворого дотримання законності на всіх ділянках<br>розбудови економічного і соціально-політичного життя.<br> <br> Відділ кадрів, керівники<br> структурних підрозділів<br> центрального апарату Міністерства,<br> Держархбудінспекції, підприємств,<br> установ та організацій,<br> що належать до сфери<br> управління Мінрегіонбуду.<br> <br> Термін: постійно.<br> <br> 2. Забезпечити добір і розстановку кадрів на засадах<br>неупередженого конкурентного відбору, а також їх об'єктивну<br>атестацію, щорічну оцінку.<br> <br> Відділ кадрів, керівники<br> структурних підрозділів<br> центрального апарату Міністерства,<br> Держархбудінспекції, підприємств,<br> установ та організацій,<br> що належать до сфери<br> управління Мінрегіонбуду.<br> <br> Термін: постійно.<br> <br> 3. Запровадити періодичний розгляд на службових нарадах у<br>центральному апараті Міністерства, Держархбудінспекції, та на<br>підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери<br>управління Мінрегіонбуду, зборах трудових колективів питань<br>дотримання законодавства про державну службу, боротьбу з<br>корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним та<br>неправомірним проявам та реагування на них.<br> <br> Керівники структурних<br> підрозділів центрального<br> апарату Міністерства,<br> Держархбудінспекції,<br> підприємств, установ<br> та організацій, що належать<br> до сфери управління Мінрегіонбуду.<br> <br> Термін: постійно<br> або за необхідністю.<br> <br> 4. Забезпечити своєчасне реагування на повідомлення<br>контрольних органів, громадян і засобів масової інформації про<br>корупційні діяння та інші протиправні дії осіб, встановити суворий<br>контроль за додержанням цього порядку.<br> <br> Комісія Мінрегіонбуду з питань<br> попередження і усунення причин<br> та умов, які сприяють злочинним<br> проявам і корупції, керівники<br> структурних підрозділів<br> центрального апарату<br> Міністерства, Держархбудінспекції,<br> підприємств, установ<br> та організацій, що належать<br> до сфери управління Мінрегіонбуду.<br> <br> Термін: за необхідністю.<br> <br> 5. Проводити службові розслідування у кожному конкретному<br>випадку порушення особами нормативно-правових актів<br>антикорупційного характеру.<br> <br> Комісія Мінрегіонбуду<br> з питань попередження<br> і усунення причин та умов,<br> які сприяють злочинним проявам<br> і корупції<br> <br> Термін: за необхідністю.<br> <br> 6. Відповідно до ст. 13 Закону України "Про державну службу"<br>( <A HREF="9647">3723-12</A> ), ст. 6 Закону України "Про боротьбу з корупцією"<br>( <A HREF="20300">356/95-ВР</A> ) забезпечити здійснення організаційних заходів щодо<br>своєчасного оформлення та подання державними службовцями<br>відомостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру за<br>2007 рік.<br> <br> Відділ кадрів, керівники<br> структурних підрозділів<br> центрального апарату Міністерства,<br> Держархбудінспекції.<br> <br> Термін: березень 2009 року.<br> <br> 7. На виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів<br>України аналізувати стан роботи щодо попередження корупційних<br>проявів та надавати відповідну інформацію до Головдержслужби<br>України про хід виконання Законів України "Про державну службу"<br>( <A HREF="9647">3723-12</A> ) та "Про боротьбу з корупцією" ( <A HREF="20300">356/95-ВР</A> ) у<br>встановлені терміни.<br> <br> Відділ контролю Департаменту<br> управління майном, відомчого<br> контролю і аудиту, керівники<br> структурних підрозділів<br> центрального апарату Міністерства,<br> Держархбудінспекції.<br> <br> Термін: двічі на рік<br> (до 1 серпня та 1 лютого).<br> <br> 8. Проводити наради (семінари) з проблемних питань щодо<br>посилення профілактики корупційних проявів, у разі необхідності<br>забезпечити висвітлення їх рекомендацій у засобах масової<br>інформації.<br> <br> Комісія Мінрегіонбуду з питань<br> попередження і усунення причин<br> та умов, які сприяють злочинним<br> проявам і корупції.<br> <br> Термін: за необхідністю.<br> <br> 9. Узагальнювати практику реагування на корупційні діяння та<br>пов'язані з ними правопорушення, скоєні посадовими особами.<br>Проводити аналіз щодо реагування на корупційні правопорушення,<br>додержання порядку притягнення до відповідальності керівників<br>різних рівнів за вчинення корупційних діянь їх підлеглими<br>працівниками та невжиття заходів щодо запобігання подібним<br>вчинкам. Спрямовувати цю практику на посилення гостроти реагування<br>аж до звільнення винних осіб із займаних посад та передачі<br>матеріалів до правоохоронних органів.<br> <br> Комісія Мінрегіонбуду з питань<br> попередження і усунення причин<br> та умов, які сприяють злочинним<br> проявам і корупції.<br> <br> Термін: за необхідністю.<br> <br> 10. Щорічно аналізувати пропозиції структурних підрозділів<br>щодо формування кадрового резерву на посади державних службовців.<br> <br> Відділ кадрів, керівники<br> структурних підрозділів<br> центрального апарату<br> Міністерства,<br> Держархбудінспекції.<br> <br> Термін: січень 2009 року.<br> <br> 11. Налагодити та активізувати співпрацю з правоохоронними та<br>контролюючими органами у сфері боротьби з корупцією.<br> <br> Комісія Мінрегіонбуду з питань<br> попередження і усунення причин<br> та умов, які сприяють злочинним<br> проявам і корупції.<br> <br> Термін: за необхідністю.<br> <br> 12. Забезпечити інформаційну та організаційно-технічну<br>підготовку та проведення прямих телефонних ліній Міністра<br>регіонального розвитку та будівництва України в Кабінеті Міністрів<br>України, прес-конференцій, брифінгів з метою висвітлення<br>діяльності Мінрегіонбуду.<br> <br> Департамент міжрегіональної<br> взаємодії, зв'язків з органами<br> влади та громадськістю.<br> <br> Термін: за необхідністю.<br> <br> 13. Продовжити роботу щодо спрощення механізму видачі<br>ліцензій на здійснення будівельної діяльності для суб'єктів<br>господарювання різних форм власності, а також сертифікації<br>продукції.<br> <br> Держархбудінспекція, керівники<br> відповідних структурних<br> підрозділів центрального апарату<br> Міністерства, підприємств,<br> установ та організацій,<br> що належать до сфери управління<br> Мінрегіонбуду.<br> <br> Термін: постійно.<br> <br> 14. Здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів,<br>які виділяються з Державного бюджету України Міністерству як<br>головному розпоряднику бюджетних коштів на виконання<br>загальнодержавних бюджетних програм; організацією та веденням<br>бухгалтерського обліку і складанням фінансової звітності на<br>підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери<br>управління Міністерства; здійсненням господарської діяльності<br>суб'єктів господарювання сфери управління Міністерства,<br>використанням ними фінансових і матеріальних ресурсів, в тому<br>числі їх обігових коштів та державного майна.<br> <br> Фінансово-економічний<br> департамент, Департамент<br> управління майном, відомчого<br> контролю і аудиту,<br> Держархбудінспекція, керівники<br> підприємств, установ<br> та організацій, що належать<br> до сфери управління<br> Мінрегіонбуду.<br> <br> Термін: постійно.<br> <br> Директор Департаменту<br> управління майном,<br> відомчого контролю і аудиту М.В.Порайко</FONT></PRE><br>